ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ร้องขอใบรับรองดิจิทัล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเทมเพลตฟอร์มรับรองความถูกต้องคุณเป็นผู้ออกแบบเทมเพลตฟอร์ในแบบเดียวกับที่ลายเซ็นดิจิทัลบนฟอร์มผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มการรับรองความถูกต้อง เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในเทมเพลตฟอร์มยังทำให้เทมเพลตฟอร์เพื่อใช้งานในระดับความเชื่อถือแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการที่ใช้ระดับความเชื่อถือแบบเต็มของหลักทรัพย์ ต้องถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล โดยตัวออกแบบเทมเพลฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้Microsoft Office Outlook 2007 ส่งสำเนาของฟอร์ม InfoPath เป็นข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้อื่นOffice Outlook 2007 และ ที่ฟอร์มถูกตั้งค่าเพื่อเรียกใช้ในระดับความเชื่อถือแบบเต็มความปลอดภัย เทมเพลตฟอร์ที่เกี่ยวข้องต้องลง ด้วยลายเซ็นดิจิทัลเพื่อที่จะทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในฟอร์มหรือเทมเพลตฟอร์ม ใบรับรองดิจิทัลจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัล ถึงใบรับรองเชิงพาณิชย์ หรือ จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของคุณ การตัดสินใจที่จะซื้อใบรับรองดิจิทัลขึ้นอยู่กับวิธีการกระจายองค์กรแผนการปรับใช้เทมเพลตฟอร์มที่

ถ้าไม่มีการรับรองโดยค่าเริ่มต้นบนบริษัทหรืออินทราเน็ตขององค์กรของคุณ คุณสามารถร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรอง โดยใช้ใบรับรองสแนป นอกจากนี้คุณสามารถร้องขอใบรับรองจากใน Microsoft Windows Server 2003 ผู้ออกใบรับรอง ถ้ามี

ในบทความนี้

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากสแนปใบรับรอง

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรอง Windows Server 2003

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากสแนปใบรับรอง

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือ Windows Vista คุณสามารถร้องขอใบรับรองดิจิทัลได้ โดยทำอย่างใดต่อไปนี้:

ใน Windows Vista

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำขั้นตอนนี้

 1. คลิกปุ่มเริ่ม คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด คลิกขวาที่พร้อมท์คำสั่ง นั้นแล้ว ชี้ไปที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ยืนยันแอคชันที่แสดงว่าสิ่งที่คุณต้อง แล้ว คลิกทำต่อไป

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ แต่คุณมีข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ พิมพ์ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

   ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งเปิดขึ้น

 3. พิมพ์mmc.exeแล้ว คลิ กEnter MMC สแนป Console หน้าต่างเปิดขึ้น

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกเพิ่ม/เอา snap-in

 5. ภายใต้สแนปพร้อมใช้งาน ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม หรือเอาสแนป คลิกใบรับรอง แล้ว คลิ กเพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบใบรับรองสแนป คลิกบัญชีผู้ใช้ของฉัน แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 7. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มแบบสแตนด์อโลนสแนป คลิกตกลง

 8. ในรายการโฟลเดอร์ในคอนโซลทรี MMC คลิกใบรับรอง - ผู้ใช้ปัจจุบัน

 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ชื่อ Store ตรรกะ ดับเบิลคลิกที่ส่วนบุคคล

 10. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ชนิดของวัตถุ คลิกขวาที่ใบรับรอง ชี้ไปที่งานทั้งหมด แล้ว คลิ กร้องขอใบรับรองใหม่ บนเมนูทางลัด

 11. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการร้องขอใบรับรอง

ใน Windows XP

 1. บนเมนูเริ่ม คลิกเรียกใช้

 2. ในกล่องเปิด ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้ พิมพ์mmcนั้นแล้ว คลิกตกลง MMC สแนป Console หน้าต่างเปิดขึ้น

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกเพิ่ม/เอา snap-in

 4. ภายใต้สแนปพร้อมใช้งาน ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม หรือเอาสแนป คลิกใบรับรอง แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบใบรับรองสแนป คลิกบัญชีผู้ใช้ของฉัน แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มแบบสแตนด์อโลนสแนป คลิกตกลง

 7. ในรายการโฟลเดอร์ในคอนโซลทรี MMC คลิกใบรับรอง - ผู้ใช้ปัจจุบัน

 8. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ชื่อ Store ตรรกะ ดับเบิลคลิกที่ส่วนบุคคล

 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ชนิดของวัตถุ คลิกขวาที่ใบรับรอง ชี้ไปที่งานทั้งหมด แล้ว คลิ กร้องขอใบรับรองใหม่ บนเมนูทางลัด

 10. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการร้องขอใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรอง Windows Server 2003

 1. เปิดเว็บเพจMicrosoft ใบรับรอง Services (ขอข้อมูลนี้จากผู้ดูแลระบบของคุณ)

 2. คลิกการเชื่อมโยงการร้องขอใบรับรอง แล้ว คลิ กลิงก์ร้องขอใบรับรองขั้นสูง

 3. คลิกการสร้าง และส่งการร้องขอการ CA นี้ เชื่อมโยง

 4. บนหน้าการร้องขอใบรับรองขั้นสูง ใส่ข้อมูลที่ร้องขอ ทำให้แน่ใจว่าได้เลือกลายเซ็น หรือทั้งสอง ตัวเลือกที่ใช้คีย์ ภายใต้ตัวเลือกคีย์

 5. คลิกส่ง แล้ว คลิ กติดตั้งใบรับรองนี้ ถ้าใบรับรองของผู้ออกใบรับรองออกไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ของคุณเชื่อถือได้ใบรับรองหลัก คลิกใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเพิ่มผู้ออกใบรับรองที่ลงในโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ: คุณยังสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัล จากผู้ให้บริการออกใบรับรองเชิงพาณิชย์เช่น VeriSign, inc. หรือ จากผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×