ร้องขอเครือข่ายไคลเอ็นต์ของ office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ร้องขอเครือข่ายไคลเอ็นต์ของ office

ไคลเอ็นต์ของ office ใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการเปิดใช้งาน ดาวน์โหลด และซิงโครไนซ์แบบออนไลน์

  1. รายการที่อนุญาตให้อัปเดไฟร์วอลล์ขาออกสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

  2. กำหนดค่าพร็อกซี PAC ไฟล์เพื่อจัดการ egress การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

  3. จัดการการเปลี่ยนแปลงปลายทางรายเดือน

เชื่อมต่อกับ Office 365 ผ่านทางไฟร์วอลล์และพร็อกซี

Office 365 ProPlus แอปพลิเคชันให้ประสบการณ์ใช้งานใน app ภายใน แอปแต่ละถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในสถานการณ์สมมติ รวมถึงอเมริกาเมื่อเข้าถึงเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานที่หลากหลาย เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับชุดของบริการบนเว็บให้หน้าที่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เอกสารนี้อธิบายถึงปลายทางใด และ url ของแอปพลิเคชันพยายามเข้าถึง และบริการที่ได้ ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายปัญหาการกำหนดค่า และการตั้งค่านโยบายสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย รายละเอียดต่อไปนี้มีไว้เพื่อ compliment Office 365 URL และบทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่

โปรดอ่าน บทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่และ URL ของ Office 365 หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลง รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้จุดสิ้นสุดเหล่านี้ในการกำหนดค่ารายการที่ไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีของคุณอนุญาต ตัวดึงข้อมูล RSS และไฟล์ XML ใน บทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่และ URL ของ Office 365 หลักใช้จุดสิ้นสุดนี้ทั้งหมด คุณสามารถตรวจทานตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อดูประวัติการเปลี่ยนแปลงได้

อัปเดตล่าสุด: 31/3/2017

เมื่อต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อต้องการดูที่อยู่ IP ให้ขยายส่วนที่อยู่ IP ภายใต้ตารางที่อธิบายกระแสการรับส่งข้อมูล

ถ้าคุณสนใจการข้าม CDN สำหรับการปรับใช้ คุณสามารถ สร้างจุดการติดตั้งภายใน ได้

แถว

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มา | ข้อมูลประจำตัวที่ใช้

ปลายทาง

CDN

IP ปลายทาง

พอร์ตปลายทาง

1

ต้องใช้: การรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว

ดูการรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว Office 365

2

จำเป็น: URL นี้จำเป็นต้องใช้ในการต่ออายุคีย์ผลิตภัณฑ์ โดยประมาณคือทุกๆ 30 วัน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

activation.sls.microsoft.com

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

3

จำเป็น: URL นี้จำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบใบรับรองในระหว่างการเปิดใช้งาน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

crl.microsoft.com

ไม่ใช่

N/A

TCP 80 & 443

4

จำเป็น: จำเป็นสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวและการกำหนดค่าบริการ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

5

จำเป็น: URL นี้เป็นบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ Office ซึ่งจะใช้ในระหว่างการเปิดใช้งานและการบำรุงรักษาการสมัครใช้งาน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ols.officeapps.live.com

ใช่

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

ไม้ได้ระบุที่อยู่ IP ของ +CDN

TCP 443

6

ต้องใช้: การกำหนดค่าไคลเอ็นต์รันไทม์

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

ใช่

TCP 443

7

ต้องใช้: จำเป็นต้องใช้ Fqdn เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางในแอป

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

ไม่ใช่

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 & 443

8

ต้องใช้: จำเป็นต้องใช้ FQDN นี้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันเอกสารล่าสุด

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

ไม่

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

จำเป็น: มีสื่อแหล่งข้อมูลของ Office 365 ProPlus ที่ใช้สำหรับการติดตั้งและ/หรือการอัปเดต ถ้าการอัปเดตอัตโนมัติได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องจะถูกใช้เมื่อมีการดาวน์โหลดอัปเดต

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

10

ต้องใช้: ความช่วยเหลือในแอป

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

ocsa.officeapps.live.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

11

ต้องใช้: Bing ค้นหารูปภาพ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

insertmedia.bing.office.net

ไม่

N/A

TCP 80 & 443

12

จำเป็น: URL นี้ถูกใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเนื้อหาบนเว็บ เช่น วิธีใช้แบบออนไลน์และข้อมูลรหัสข้อผิดพลาด

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

go.microsoft.com

Support.office.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

13

ต้องใช้: บริการค้นหาและ EmailHRD

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

ไม่

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 & 443

14

ต้องใช้: บริการโรมมิ่ง

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

ไม่

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 & 443

15

ต้องใช้: กำหนดค่าบริการ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

ไม่

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 & 443

ไคลเอ็นต์ต้องสามารถเข้าถึงที่อยู่ IPด้านล่างนี้ได้

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Office 365 Proplus ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Office 365รายการการเพิกถอนใบรับรอง (URL ราก)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

แถว

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มา | ข้อมูลประจำตัวที่ใช้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

พอร์ตปลายทาง

1

ต้องใช้: การรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว

ดูการรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว Office 365

2

ต้องใช้: พอร์ทัลและที่แชร์

ดู พอร์ทัลและที่แชร์ใน Office 365 รวมถึง รากของใบรับรอง CRL ยอดนิยม

3

ต้องใช้: จำเป็นต้องใช้จุดสิ้นสุด SharePoint Online ที่แสดงไว้ด้านบน

ดู SharePoint Online

4

จำเป็น: สมุดบันทึก OneNote

OneNote | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

www.onenote.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ที่อยู่ IP ของ OneNote Online

TCP 443

5

ต้องใช้: สมุดบันทึก OneNote (อักขระตัวแทน)

OneNote | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.onenote.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ที่อยู่ IP ของ OneNote Online

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

6

จำเป็น: สมุดบันทึก OneNote

OneNote | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

cdn.onenote.net

Akamai

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

7

ต้องใช้: บริการการสนับสนุน OneNote

OneNote | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

ใช่

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

8

ตัวเลือก: บริการการสนับสนุน OneNote

OneNote | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

ใช่

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ OneNote ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

URL และที่อยู่ IP ต่อไปนี้จะใช้โดย Office 365 ProPlus กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21 Vianet โดยพอร์ตทั้งหมดจะเป็น TCP 80 & 443

ช่วงที่อยู่ IP

URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

2016 office สำหรับแอปพลิเคชัน Mac ให้ประสบการณ์ใช้งานใน app ภายในบนแพลตฟอร์ม macOS แอปแต่ละถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในสถานการณ์สมมติ รวมถึงอเมริกาเมื่อเข้าถึงเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานที่หลากหลาย เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับชุดของบริการบนเว็บให้หน้าที่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เอกสารนี้อธิบายถึง end-points ใด และ url ของแอปพลิเคชันพยายามเข้าถึง และบริการที่ได้ ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายปัญหาการกำหนดค่า และการตั้งค่านโยบายสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย รายละเอียดต่อไปนี้มีไว้เพื่อ compliment Office 365 URL และบทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่

ประโยชน์สูงสุดของบทความนี้ประกอบด้วยตาราง detailing เครือข่าย Url ชนิด และคำอธิบายของบริการหรือฟีเจอร์ที่ให้มาที่ปลายทาง แต่ละรายการของโปรแกรม Office อาจแตกต่างกันในถึงวิธีการใช้บริการและสิ้นสุด กำหนดแอปที่ต่อไปนี้ในตารางด้านล่างนี้:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

ชนิด URL มีการกำหนดดังต่อไปนี้

  • ST: คงที่ – URL มีการกำหนดค่าตายตัวในแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์

  • SS: กึ่งคงที่ – URL ถูกเข้ารหัสเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจหรือตัวเปลี่ยนเส้นทาง

  • CS: บริการการกำหนดค่า – URL ถูกส่งกลับเป็นส่วนหนึ่งของบริการการกำหนดค่าของ Office

การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Office 2016 for Mac

การติดตั้งและการอัปเดต

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้จะใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมการติดตั้ง Office 2016 for Mac จากเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา (CDN) ของ Microsoft

URL

ชนิด

คำอธิบาย

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

พอร์ทัลการติดตั้ง Office 365 ส่งต่อลิงก์บริการไปยังแพคเกจการติดตั้งล่าสุด

https://officecdn.microsoft.com/

SS

ตำแหน่งที่ตั้งของแพคเกจการติดตั้งบนเครือข่ายการนำส่งเนื้อหา

เปิดใช้แอปเป็นครั้งแรก

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้ได้รับการติดต่อเมื่อเปิดใช้แอป Office เป็นครั้งแรก จุดสิ้นสุดเหล่านี้ให้ฟังก์ชันการทำงาน Office ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้ใช้ และ URL จะได้รับการติดต่อโดยไม่คำนึงถึงชนิดของสิทธิ์การใช้งาน (รวมถึงการติดตั้ง Volume License)

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

การกำหนดค่า ‘Flighting’ – อนุญาตสำหรับการจุดประกายและการทดลองฟีเจอร์

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

การทดสอบการกำหนดค่าเครือข่าย ‘Flighting’

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

บริการการกำหนดค่า Office – รายการหลักของจุดสิ้นสุดบริการ

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

ดาวน์โหลดระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลกฎของ Office – แจ้งไคลเอ็นต์เกี่ยวกับข้อมูลและเหตุการณ์ที่จะอัปโหลดไปยังบริการระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

การรายงานการอัปโหลดระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลของ Office – “ฮาร์ทบีท” และเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนไคลเอ็นต์จะอัปโหลดไปยังบริการระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

บริการเทมเพลตของ Office Online – ให้เทมเพลตเอกสารแบบออนไลน์กับผู้ใช้

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

การดาวน์โหลดเทมเพลตของ Office – ที่เก็บข้อมูลของรูปเทมเพลต PNG

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

จัดเก็บการกำหนดค่าสำหรับแอป Office

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

แค็ตตาล็อกบริการรวมเอกสาร Office (รายการของบริการและจุดสิ้นสุด)

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

รายการ AutoUpdate ของ Microsoft – ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งานหรือไม่

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

แอป Wikipedia สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แอป Bing Map สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แอป People Graph สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

เนื้อหาใหม่สำหรับ OneNote คืออะไร

หมายเหตุ: เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการการกำหนดค่า Office (http://officeclient.microsoft.com) ที่ทำหน้าที่เป็นบริการการค้นนหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอ็นต์ Microsoft Office ทั้งหมด (ไม่ใช่เพียง Mac) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสิ้นสุดที่ส่งกลับในการตอบสนองจะเป็นแบบกึ่งคงที่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่บ่อยนัก แต่ก็ยังเป็นไปได้

ลงชื่อเข้าใช้

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้จะได้รับการติดต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ขึ้นอยู่กับชนิดบัญชีของคุณ บริการที่แตกต่างกันอาจได้รับการติดต่อ

  • MSA: บัญชี Microsoft – มักใช้สำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและการค้าปลีก

  • OrgID: บัญชีขององค์กร – มักใช้สำหรับสถานการณ์เชิงพาณิชย์

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

ตัวช่วยเหลือการลงชื่อเข้าใช้สำหรับ MSA และ OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

บริการรับรองความถูกต้องของ Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

บริการเข้าสู่ระบบ Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

บริการเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

ตัวช่วยบริการเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

การสร้างแบรนด์การเข้าสู่ระบบ Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

ตัวระบุตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสารและสถานที่

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

บริการเอกสารที่ใช้ไปล่าสุด (MRU)

หมายเหตุ: สำหรับการสมัครใช้งานและ Retail License การลงชื่อเข้าใช้ทั้งเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ และทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์ เช่น OneDrive สำหรับการติดตั้งแบบ Volume License ผู้ใช้จะยังได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ (ตามค่าเริ่มต้น) แต่เท่าที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้เปิดใช้งานแล้ว

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail License โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้ใช้กับการติดตั้ง Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

บริการสิทธิ์การใช้งาน Office

เนื้อหาใหม่คืออะไร

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับการสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://support.content.office.net

WXPN

CS

เนื้อหาหน้าของ HTML ใหม่คืออะไร

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนไลบรารี JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

การค้นหาแบบสมาร์ท

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

บริการเว็บข้อมูลเชิงลึก

https://www.bing.com

WXPN

CS

ผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

ผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก

ส่งรอยยิ้ม

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

ส่งบริการรอยยิ้ม

บันทึกเป็น PDF และ OpenDocument

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

บริการการแปลงเอกสาร Word (ข้อความ PDF และ OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

บริการการแปลงสเปรดชีต Excel (สเปรดชีต OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

บริการการแปลงงานนนำเสนอ PowerPoint (งานนำเสนอ OpenDocument)

แอป Office (หรือเรียกว่า Add-in)

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License เมื่อ Add-in ของแอป Office เชื่อถือได้

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://store.office.com

WX

CS

การกำหนดค่า Office App Store

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

แห่งข้อมูลแอป Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แหล่งข้อมูลแอป Bing Map

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แหล่งข้อมูลแอป People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

ไลบรารี JavaScript ของ Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

บริการรายงานและระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลสำหรับแอป Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

ไลบรารี JavaScript Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

ไลบรารี JavaScript Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

แหล่งข้อมูลหน้า Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

แหล่งข้อมูลสื่อ Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

เฟรม Sandbox ของ Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

เทมเพลตแผนที่

รายงานการหยุดทำงาน

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับแอปพลิเคชัน Office 2016 และชนิดของสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด เมื่อกระบงนการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด รายงานจะถูกสร้างและส่งไปยังบริการ Watson

URL

ชนิด

คำอธิบาย

https://watson.microsoft.com

ST

บริการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

ตัวเลือกสำหรับการลดการร้องขอเครือข่ายและการรับส่งข้อมูล

การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Office 2016 for Mac ให้ประสบการณ์การใช้งานผู้ใช้ที่ดีที่สุด ทั้งในรูปแบบของฟังก์ชันการทำงานและการรักษาเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในบางสถานการณ์ ผู้ดูแลระบบ IT อาจต้องการป้องกันแอปพลิเคชันจากการติดต่อจุดสิ้นสุดเครือข่าย ส่วนนี้อธิบายถึงตัวเลือกสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

Office 2016 for Mac ส่งข้อมูลระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลกลับไปยัง Microsoft อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลถูกอัปโหลดไปยังจุดสิ้นสุด “Nexus” ข้อมูลระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลช่วยให้ทีมวิศวกรรมประเมินสถานภาพบริการและลักษณะใดๆ ที่ไม่คาดคิดของแต่ละแอป Office มีระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลอยู่สองประเภท

  • ฮาร์ทบีท – ประกอบด้วยข้อมูลเวอร์ชันและสิทธิ์การใช้งาน และถูกส่งทันทีเมื่อเปิดใช้แอป

  • การใช้งาน – ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้แอป และข้อผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรง ข้อมูลนี้จะถูกส่งทุก 60 นาที

Microsoft ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลของ Microsoft ที่ https://privacy.microsoft.com เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่งระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล “การใช้งาน” การกำหนดลักษณะ SendAllTelemetryEnabled สามารถถูกปรับให้เหมาะสมได้ การกำหนดลักษณะนั้นแล้วแต่แอป และสามารถตั้งค่าผ่านโปรไฟล์การกำหนดค่า macOS หรือด้วยตนเองจากเทอร์มินัล:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลฮาร์ทบีทจะถูกส่งเสมอ และไม่สามารถถูกปิดใช้งาน

รายงานการหยุดทำงาน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะจบการทำงานโดยไม่คาดคิด และอัปโหลดรายงานการหยุดทำงานไปยังบริการ “Watson” รายงานการหยุดทำงานประกอบด้วยสแตกการเรียก ซึ่งเป็นรายการของขั้นตอนที่แอปพลิเคชันกำลังประมวลผลจนนำไปสู่การหยุดทำงาน ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ทีมวิศวกรรมระบุฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องที่ล้มเหลวและสาเหตุ

ในบางกรณี เนื้อหาของเอกสารจะทำให้แอปพลิเคชันหยุดทำงาน ถ้าแอประบุว่าเอกสารเป็นสาเหตุของปัญหา แอปจะถามผู้ใช้ว่า ยินยอมให้ส่งเอกสารไปพร้อมกับสแตกการเรียกหรือไม่ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกสำหรับคำถามนี้ ผู้ดูแลระบบ IT อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งเอกสาร และทำการตัดสินใจในนามของผู้ใช้เพื่อไม่ให้ส่งเอกสาร การกำหนดลักษณะต่อไปนี้สามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารถูกส่ง และระงับพร้อมท์ให้ผู้ใช้:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

หมายเหตุ: ถ้า SendAllTelemetryEnabled ถูกตั้งค่าเป็น FALSE รายงานการหยุดทำงานทั้งหมดสำหรับกระบวนการนั้นจะถูกปิดใช้งาน

การอัปเดต

Microsoft เผยแพร่การอัปเดต Office 2016 for Mac อย่างสม่ำเสมอ (โดยทั่วไปคือเดือนละครั้ง) เราขอแนะนำให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ IT ดูแลเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขด้านความปลอดภัยล่าสุดจะถูกติดตั้ง ในกรณีที่ผูดูแลระบบ IT ต้องการควบคุมและจัดการการอัปเดตเครื่องอย่างใกล้ชิด การกำหนดลักษณะต่อไปนี้สามารถตั้งค่าให้ป้องกันไม่ให้กระบวนการ AutoUpdate ตรวจหาและเสนอการอัปเดตผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

นี่คือลิงก์สั้นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกลับมา: https://aka.ms/macofficeendpoints

จำเป็นต้องใช้สำหรับไคลเอ็นต์ของ Office ของเราเคลื่อนปลายทางต่อไปนี้

นี่คือรายการปัจจุบันของ FQDN ที่จำเป็นสำหรับแอป Outlook บน Android และ iOS

แถว

วัตถุประสงค์

ปลายทาง

พอร์ตปลายทาง

1

ต้องใช้: Outlook สำหรับโทรศํพท์ Android และ iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

จำเป็น: การรับรองความถูกต้อง

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

ต้องใช้: Outlook REST

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

ต้องใช้: OneDrive For Business

login.windows.net

TCP 443

5

ต้องใช้: การรวม Outlook.com และ OneDrive ของผู้บริโภค

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

ต้องใช้: การรวม Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

ต้องใช้: การรวม Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

ต้องใช้: การรวม DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

ต้องใช้: การรวม Box

app.box.com

TCP 443

10

ต้องใช้: การรวม Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

ต้องใช้: การรวม Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

ต้องใช้: การรวม WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

ตัวเลือก: ความเป็นส่วนตัวของ Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

ตัวเลือก: การรวมเสียงของผู้ใช้

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

ตัวเลือก: การรวมการอัปโหลดไฟล์บันทึก

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

ตัวเลือก: การรวมการอัปโหลดไฟล์บันทึกการสนับสนุน

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

ตัวเลือก: การรวมไฟล์บันทึก Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

ตัวเลือก: การรวมไฟล์บันทึก Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

ตัวเลือก: การรวมการปรับ

app.adjust.com

TCP 443

20

ตัวเลือก: การรวมไฟล์บันทึก Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

ตัวเลือก: การรวม Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

ตัวเลือก: การรวม Play Store (Android เท่านั้น)

play.google.com

TCP 443

นี่คือรายการ URL ปัจจุบันของ Office Mobile Office Mobile ทำงานบนอุปกรณ์ Android, Windows Phones และ iPhone ถ้าคุณกำลังกรองการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต่างจากคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เพียงแค่รายการ URL นี้ในการสร้างรายการที่อนุญาตเหล่านั้น

URL ของ Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×