ร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายใน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

[ Power Query version 2.1 0 ]

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นแบบของแบบสอบถามที่แชร์ใน Power BI สำหรับ Office 365 คุณจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ คุณต้องเข้าถึงให้ได้ก่อน ผู้ดูแลข้อมูลสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้สามารถร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลใน Power BI ได้โดยการระบุที่อยู่อีเมลหรือ URL สำหรับแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้สำหรับการร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการจัดการการร้องขอที่มีอยู่ใดๆ ในองค์กรของคุณโดยที่ระบบนั้นยึดตามอีเมลหรือ URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุข้อมูลการร้องขอการเข้าถึงสำหรับแหล่งข้อมูลใน Power BI ให้ดูที่ จัดการข้อมูลของแหล่งข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

เมื่อข้อมูลการร้องขอการเข้าถึงถูกระบุใน Power BI สำหรับแหล่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นพยายามเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยตรงจาก Power Query โดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้สำหรับแหล่งข้อมูลใน Power BI

เมื่อต้องการร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยใช้ Power Query ให้ทำดังนี้

  1. ใช้ตัวเลือก การค้นหาออนไลน์ ใน Power Query ค้นหาและใช้แบบสอบถามที่แชร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาและใช้แบบสอบถามที่แชร์

  2. เมื่อคุณคลิก เพิ่มลงในเวิร์กชีต หรือ ตัวกรองและรูปร่าง ในการแสดงตัวอย่างข้อมูลของแบบสอบถามที่แชร์ คุณจะเห็นลิงก์ ขอสิทธิ์การเข้าถึง ในหน้าจอถัดไปถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นแบบ และถ้าที่อยู่อีเมลหรือ URL ของการร้องขอการเข้าถึงสำหรับแหล่งข้อมูลถูกจัดเตรียมไว้สำหรับแหล่งข้อมูลในพอร์ทัลจัดการข้อมูล คลิก ขอสิทธิ์การเข้าถึง

    ร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

  3. คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ส่งอีเมลหรือร้องขอการเข้าถึงผ่านทาง URL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ข้อมูลการร้องขอการเข้าถึงถูกตั้งค่าไว้สำหรับแหล่งข้อมูลในพอร์ทัลจัดการข้อมูล สำหรับอีเมล ไคลเอ็นต์อีเมลเริ่มต้นของคุณจะถูกเปิดใช้พร้อมกับมีที่อยู่อีเมลไปยัง ID อีเมลที่ระบุสำหรับสิทธิ์การร้องขอการเข้าถึงในพอร์ทัลจัดการข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุข้อมูลการร้องขอการเข้าถึงสำหรับแหล่งข้อมูล ให้ดูที่ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

    เคล็ดลับ: คุณสามารถดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูลได้ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อแหล่งข้อมูล แล้วคลิกลิงก์ ดูในพอร์ทัล ซึ่งจะนำคุณไปยังพอร์ทัล จัดการข้อมูล โดยมีการกรองมุมมองให้แสดงเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ดูแหล่งข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

    ดูข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในพอร์ทัล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จัดการข้อมูลของแหล่งข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

ค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลข้อมูลในการจัดการข้อมูล

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานการจัดการข้อมูลใน Power BI สำหรับ Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×