ร้องขอการอ่านใบตอบรับหรือส่งการแจ้งเตือนใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานทั่วโลกแล้ว:

 • สมาชิก office 365

 • กล่องจดหมาย Exchange บน Exchange Server 2010 SP2 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • ผู้ใช้ที่ มี Outlook เวอร์ชัน 15.35 (170610) และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

 1. ในOutlook 2016 for Mac เรียบเรียงข้อความของคุณ

 2. เลือกตัวเลือก >การร้องขอใบตอบรับ >การร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

  เลือกการร้องขอใบตอบรับบน ribbon ตัวเลือก
 3. ส่งข้อความของคุณ

ส่งการแจ้งให้ทราบการร้องขอ

 1. ในOutlook 2016 for Mac เรียบเรียงข้อความของคุณ

 2. เลือกตัวเลือก >การร้องขอใบตอบรับ >การร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง

  ร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง
 3. ส่งข้อความของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2016 outlook สำหรับ Mac ช่วย
ร้องขอการอ่านใบตอบรับหรือส่งการแจ้งเตือนใน Outlook สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×