ร้องขอการตระเวน และกำลังทำดัชนีของไซต์ ไลบรารี หรือรายการใหม่ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน SharePoint Online โดยอัตโนมัติตระเวนเนื้อหาโดยยึดตามกำหนดการตระเวนกำหนด ตัวตระเวนรับค่าเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การตระเวนล่าสุด และการอัปเดดัชนี ในบางกรณี คุณอาจต้องการร้องขอด้วยตนเองทั้งหมด และตระเวนทำดัชนีใหม่ของไซต์ ไลบรารีเอกสาร หรือรายการ

ไซต์การทำดัชนีใหม่

คำเตือน: ไซต์การทำดัชนีใหม่อาจก่อให้เกิดการโหลด massive บนระบบการค้นหา ไม่ต้องทำดัชนีไซต์ของคุณเว้นแต่ว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องใช้รายการทั้งหมดจะถูกทำดัชนีใหม่

 1. บนไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้การค้นหา คลิกค้นหาและความพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

 3. ในส่วนจัดการไซต์ดัชนีใหม่ คลิกจัดการไซต์ดัชนีใหม่

 4. คำเตือนปรากฏขึ้น คลิกจัดการไซต์ดัชนีใหม่ อีกครั้งเพื่อยืนยัน เนื้อหาจะถูกทำดัชนีใหม่ในระหว่างการตระเวนตามกำหนดการถัดไป

ดัชนีไลบรารีเอกสารหรือรายการใหม่

 1. บนไซต์ ไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการดัชนีใหม่

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี หรือแท็บ รายการ

 3. ใน Ribbon ไลบรารี ให้เลือก การตั้งค่าไลบรารี
  หรือ

ใน Ribbon รายการ ให้เลือก การตั้งค่ารายการ

 1. บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 2. เลื่อนลงไปยังไลบรารีเอกสารที่จัดดัชนีใหม่ หรือรายการที่จัดดัชนีใหม่ คลิ กปุ่ม เนื้อหาจะถูกทำดัชนีใหม่ในระหว่างการตระเวนตามกำหนดการถัดไป

ดัชนีใหม่หลังจากเปลี่ยนคุณสมบัติที่มีการจัดการ

เมื่อบุคคลอื่นค้นหาเนื้อหาบนไซต์ SharePoint ของคุณ คืออะไรในดัชนีการค้นหาของคุณตัดสินใจว่า พวกเขาจะค้นหา ดัชนีค้นหาที่ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดและหน้าบนไซต์ของคุณ

สร้างดัชนีค้นหาค่าตามการตระเวนเนื้อหาที่นไซต์ SharePoint ของคุณ ตัวตระเวนรับค่าเนื้อหาและ metadata จากเอกสารในรูปแบบของคุณสมบัติที่ตระเวน ไปเนื้อหาและ metadata จากเอกสารลงในดัชนีการค้นหา ต้องแมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ คุณสมบัติที่มีการจัดการที่เท่านั้นจะถูกเก็บไว้ในดัชนี ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถค้นหาคุณสมบัติที่มีการจัดการที่มีการเท่านั้น

เมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีการจัดการ หรือ เมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่แมปที่ตระเวน และคุณสมบัติ ไซต์ต้องตระเวนอีกครั้งก่อนที่จะมีผลการเปลี่ยนแปลงของคุณค้นหา เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ใน schema ค้นหา และไม่ไซต์จริง ตระเวนจะไม่ได้โดยอัตโนมัติดัชนีใหม่ไซต์ เมื่อต้องการให้แน่ใจ ว่า การเปลี่ยนแปลงของคุณจะตระเวนอีกครั้งดัชนีทั้งหมด คุณต้องร้องขอทำดัชนีใหม่ของไซต์ จะได้ตระเวนอีกครั้ง และดัชนีใหม่เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติที่มีการจัดการในคิวรี กฎคิวรี และเทมเพลตการแสดงเนื้อหาของไซต์

คุณสามารถเลือกเฉพาะ ดัชนีใหม่ไลบรารีเอกสารหรือรายการ เมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ใช้ในไลบรารีหรือรายการ หรือเปลี่ยน การแมปของคุณสมบัติที่ตระเวน และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถร้องขอการทำดัชนีใหม่ของไลบรารี หรือรายการเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดที่ไลบรารีหรือรายการที่ถูกกำหนดให้เป็นการเปลี่ยนแปลง และเนื้อหาจะรับค่าในระหว่างการตระเวนตามกำหนดการถัดไป และทำดัชนีใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาและคุณสมบัติที่ตระเวน และที่มีการจัดการในการจัดการ schema การค้นหาใน SharePoint Online

ดูเพิ่มเติม:เนื้อหาบนไซต์จะค้นหาได้เปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×