รูปใน Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความสะดุดตาให้กับแผ่นงาน Power View ใน Excel หรือ Power View ใน SharePoint คุณสามารถดำเนินการดังนี้

 • เพิ่มรูปคงที่เป็นพื้นหลัง เช่น ลายน้ำ หรือเป็นองค์ประกอบของการออกแบบ เช่น โลโก้บริษัท

 • เพิ่มรูปที่ผูกกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณแสดงในรายงานของคุณ

แผ่นงาน Power View ที่มีรูปพื้นหลัง
รูปของสาขากีฬาจะกรองรายการการแข่งขันกีฬาในที่เก็บไทล์ ขณะที่รูปธงชาติในตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะกรองทั้งแผ่นงาน

ในบทความนี้

เพิ่มรูปคงที่ลงใน Power View

เพิ่มรูปพื้นหลัง

การเพิ่มรูป

ใช้รูปที่ผูกกับข้อมูลใน Power View

รูปที่ใช้เป็นแท็บในที่เก็บไทล์

รูปในการ์ด

รูปที่ใช้เป็นค่าในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปภาพใน Power Pivot เพื่อใช้ใน Power View

ตั้งค่ารูปเริ่มต้นใน Power Pivot

ควบคุมลำดับการจัดเรียง

แหล่งข้อมูลสำหรับรูปที่ผูกกับข้อมูล

รูปบนไซต์ภายนอก

รูปต่างๆ ที่เก็บอยู่ในตัวแบบข้อมูล

รูปในโฟลเดอร์ SharePoint

เพิ่มรูปคงที่ลงใน Power View

คุณสามารถเพิ่มรูปและรูปพื้นหลังเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบหรือการระบุตัวตนได้ รูปภาพ และรูปพื้นหลังจะไม่ปรากฏซ้ำบนแต่ละแผ่นงานหรือมุมมองของเวิร์กบุ๊กหรือรายงาน คุณสามารถใช้รูปที่ไม่ซ้ำกันหรือนำรูปเดิมมาใช้ใหม่บนแต่ละแผ่นงานหรือมุมมองได้

เพิ่มรูปพื้นหลัง

 1. ถ้าคุณอยู่ใน Excel โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแผ่นงาน Power View ถ้าไม่ใช่ ให้คลิก แทรก > Power View

 2. บนแท็บ Power View > ส่วน รูปพื้นหลัง > ตั้งค่ารูป

  คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของรูปโดยใช้ ยืด, เรียงต่อกัน หรือ กึ่งกลาง

 3. ตั้งค่าความโปร่งใส ค่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูง รูปก็จะยิ่งโปร่งใส (และยิ่งมองเห็นได้น้อยลง)

การเพิ่มรูป

 1. บนพื้นที่ว่างในแผ่นงาน Power View บนแท็บ Power View > แทรก > รูปภาพ

 2. ไปที่รูปแล้วคลิก เปิด

 3. หลังจากรูปอยู่บนแผ่นงานแล้ว คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  • ย้าย: เลือกรูปแล้วโฮเวอร์เหนือขอบไว้จนกว่าคุณจะเห็นเคอร์เซอร์รูปมือชี้

   เคอร์เซอร์รูปมือชี้ใน Power View

  • ปรับขนาด: เลือกรูปแล้วโฮเวอร์เหนือที่จับสำหรับปรับขนาดที่ตรงกลางและมุมของขอบจนกว่าคุณจะเห็นเคอร์เซอร์ลูกศรคู่

   เคอร์เซอร์ปรับขนาดรูปลูกศรคู่ใน Power View

ด้านบนของหน้า

ใช้รูปที่ผูกกับข้อมูลใน Power View

รูปที่ผูกกับข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในตัวแบบข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรูปถ่ายของพนักงานในบริษัทของคุณ หรือของผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถใช้รูปเหล่านี้ใน Power View ในแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้รายงานของคุณมีความหมายและน่าสนใจมากขึ้นได้ ดังนี้

คุณอาจต้องตั้งค่าคุณสมบัติใน Power Pivot เพื่อให้สามารถใช้รูปใน Power View ได้ รูปที่ผูกกับข้อมูลอาจเป็นแบบภายในหรือภายนอกตัวแบบข้อมูลของคุณก็ได้ แหล่งข้อมูลของรูปจะมีผลทำให้วิธีที่คุณใช้รูปเหล่านั้นแตกต่างกัน

รูปที่ใช้เป็นแท็บในที่เก็บไทล์

ที่เก็บไทล์ที่มีรูปสาขากีฬาใน Power View
รูปของสาขากีฬา ในกรณีนี้คือการแข่งขันสปีดสเก็ตติ้ง จะกรองแผนภูมิแท่งในที่เก็บไทล์นี้

ไทล์ใน Power View เป็นที่เก็บที่มีแถบนำทางแบบไดนามิก โดยไทล์จะทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งจะกรองเนื้อหาภายในไทล์ตามค่าที่เลือกไว้ในแถบของแท็บ ด้วยเหตุนี้ รูปจึงเหมาะที่จะใช้เป็นแท็บในไทล์

 1. ในแผ่นงานหรือมุมมอง Power View ให้สร้างการแสดงผลในแบบที่คุณต้องการลงในไทล์

 2. ลากเขตข้อมูลรูปลงในกล่อง เรียงต่อกันตาม

Power View จะสร้างไทล์ที่มีรูปต่างๆ ในแถบของแท็บ

คุณสามารถใช้ไทล์ทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย อ่านเกี่ยวกับไทล์ใน Power View

รูปในการ์ด

การ์ดที่มีรูปธงชาติใน Power View
การ์ดเหล่านี้จะแสดงรูปธงชาติและจำนวนเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศ
 1. ในแผ่นงาน Power View ให้เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการลงในการ์ด

 2. บนแท็บ การออกแบบ > ตาราง > การ์ด

Power View จะจัดเรียงเขตข้อมูลในลำดับเดียวกับที่เรียงอยู่ในกล่อง เขตข้อมูล ยกเว้นสองกรณี คือ

 • เขตข้อมูลเริ่มต้นถูกแสดงเป็นหัวเรื่อง

 • รูปเริ่มต้นมีขนาดใหญ่และแสดงอย่างเด่นชัด

อ่านเกี่ยวกับการ์ดใน Power View

รูปที่ใช้เป็นค่าในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่มีรูปต่างๆ กรองการแสดงผลอื่นๆ ใน Power View
รูปของสาขากีฬาต่างๆ จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองในตัวแบ่งส่วนข้อมูลทางด้านซ้าย ตัวแบ่งส่วนข้อมูลกำลังกรองการแสดงภาพทั้งหมดบนแผ่นงานนี้เป็นฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง
 1. ในแผ่นงานหรือมุมมอง Power View ให้คลิกบนพื้นที่ว่าง

 2. ในรายการเขตข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่มีรูปที่คุณต้องการ

 3. Power View จะสร้างตารางที่มีรูปเหล่านั้น

 4. บนแท็บ การออกแบบ > ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  เคล็ดลับ:  ถ้า ตัวแบ่งส่วนข้อมูล เป็นสีเทาให้ตรวจสอบว่าคุณมีหลายเขตข้อมูลในตารางหรือไม่ คุณสามารถสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลได้จากตารางที่มีเขตข้อมูลเดียวเท่านั้น

 5. ในตอนนี้เมื่อคุณคลิกรูปในตัวแบ่งส่วนข้อมูล แผ่นงานจะถูกกรองตามค่าที่สัมพันธ์กับรูปนั้น

อ่านเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปภาพใน Power Pivot เพื่อใช้ใน Power View

ตั้งค่ารูปเริ่มต้นใน Power Pivot

คุณสามารถตั้งค่ารูปเริ่มต้นใน Power Pivot ได้ ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ใน Excel รูปเริ่มต้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการจัดวางได้อย่างโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มลงในการ์ด เมื่อต้องการตั้งค่าให้เป็นรูปเริ่มต้น รูปเหล่านั้น (หรือลิงก์ไปยังรูปเหล่านั้น) ต้องอยู่ในตารางที่มีรูปไม่ซ้ำกัน นั่นคือแต่ละแถวมีรูปที่แตกต่างกัน

 1. บนแท็บ Power Pivot ใน Excel > จัดการตัวแบบข้อมูล

  ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใช่ไหม เปิดใช้งาน Power Pivot

 2. คลิก ขั้นสูง > ลักษณะการทำงานของตาราง

 3. ตั้งค่า ตัวระบุแถว ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ที่มี ID ที่ไม่ซ้ำกัน ค่าในคอลัมน์ตัวระบุแถวจะต้องไม่ซ้ำกัน

 4. ตั้งค่า รูปเริ่มต้น เป็นชื่อคอลัมน์รูปของคุณ

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณตั้งค่า ป้ายชื่อเริ่มต้น ด้วย ป้ายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้ที่เก็บไทล์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

ควบคุมลำดับการจัดเรียง

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการตั้งค่ารูปเริ่มต้นก็คือคุณสามารถควบคุมลำดับการจัดเรียงของรูปได้ ตามค่าเริ่มต้น รูปในตัวแบ่งส่วนข้อมูลและไทล์จะเรียงลำดับตามชื่อไฟล์ของรูปนั้น แต่ถ้าคุณระบุให้รูปเป็นรูปเริ่มต้น รูปนั้นจะจัดเรียงลำดับตามคอลัมน์ตัวระบุแถว ถ้าคุณระบุอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์ป้ายชื่อเริ่มต้น รูปจะเรียงลำดับตามค่าที่อยู่ในคอลัมน์นั้น

ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ใน Excel และรูปอยู่ในตารางที่แถวมีรูปซ้ำกัน คุณยังคงสามารถตั้งค่าลำดับการจัดเรียงในเขตข้อมูลอื่นได้

 1. บนแท็บ Power Pivot > จัดการตัวแบบข้อมูล

  ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใช่ไหม เปิดใช้งาน Power Pivot

 2. คลิกในคอลัมน์ที่มีรูปหรือ URL ของรูป

 3. บนแท็บ หน้าแรก >เรียงลำดับตามคอลัมน์

 4. คอลัมน์รูปอยู่ในกล่อง เรียงลำดับ

 5. ในกล่อง ตาม ให้เลือกชื่อของคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับรูปตาม

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลสำหรับรูปที่ผูกกับข้อมูล

รูปในรายงาน Power View ของคุณอาจมาจากหลายแหล่งข้อมูล ดังนี้

รูปบนไซต์ภายนอก

เมื่อรูปอยู่บนไซต์ภายนอก Power View จะเข้าถึงรูปแบบไม่ระบุชื่อ ดังนั้น รูปเหล่านั้นจึงต้องอนุญาตให้มีการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้อ่านรายงานจะมีสิทธิ์ในการดูรูป แต่ก็อาจไม่สามารถเห็นรูปได้

กระบวนงานสำหรับรูปบนไซต์ภายนอกยังใช้ได้กับรูปบน SharePoint อีกด้วย เพียงแต่ URL จะไปยังไซต์ภายนอกแทนที่จะเป็นไซต์ SharePoint

สมมติว่า คุณมีการเข้าถึงชุดของรูปภาพบนไซต์ภายนอก และใน Excel คุณมีคอลัมน์ในตารางที่มีชื่อรูปเหล่านั้น วิธีจัดการลิงก์ไปยังรูปที่ยืดหยุ่นมากที่สุด คือการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณเพื่อนำชื่อรูปและ URLไปที่ตำแหน่งของรูปบนไซต์ภายนอกนั้น

 1. คัดลอก URLไปยังไซต์ภายนอก

 2. บนแท็บ Power Pivot ใน Excel > จัดการตัวแบบข้อมูล

  ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใช่ไหม เปิดใช้งาน Power Pivot

 3. คลิกในเซลล์ว่างในคอลัมน์ เพิ่มคอลัมน์ และพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=), URL ในเครื่องหมายอัญประกาศ ("") และชื่อคอลัมน์รูปในวงเล็บเหลี่ยม ([]) ตัวอย่างเช่น

  ="http://contoso.com/images" & [ชื่อคอลัมน์รูป]

 4. Power Pivot จะเติมทุกเซลล์ในคอลัมน์ด้วย URL และชื่อของรูป

 5. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ คลิกขวา เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ และใส่ชื่อคอลัมน์ชื่อที่สื่อความหมาย

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ ให้คัดลอกค่าๆ หนึ่งและวางในกล่องที่อยู่ในเบราว์เซอร์ รูปนั้นควรแสดงขึ้นมา

หมายเหตุ: รูปภายนอกไม่สามารถแสดงในแผ่นงาน Power View ใน Office 365 ได้ รูปต้องจัดเก็บไว้ในตารางในตัวแบบข้อมูล

รูปต่างๆ ที่เก็บอยู่ในตัวแบบข้อมูล

การมีรูปในตัวแบบข้อมูลมีประโยชน์ดังนี้

 • เวิร์กบุ๊กจะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง คุณสามารถใช้งานแบบออฟไลน์และยังคงเห็นภาพได้

 • ภาพนั้นจะแสดงในแผ่นงาน Power View ใน Office 365

รูปต้องอยู่ในคอลัมน์ที่มีชนิดข้อมูลไบนารี คุณไม่สามารถดูรูปใน Power Pivot ได้ โดยแต่ละเขตข้อมูลในคอลัมน์จะแสดงเพียงคำว่า "ข้อมูลไบนารี" แต่เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงใน Power View รูปก็จะแสดงขึ้นที่นั่น

สิ่งสำคัญ:  รูปในคอลัมน์ไบนารีจะมองเห็นได้เฉพาะในรายการเขตข้อมูลใน Power View ถ้าตารางต้นแบบมีคอลัมน์ตัวระบุแถว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึง SQL Server คุณสามารถนำรูปลงใน SQL Server แล้ว อัปโหลดลงในตัวแบบของคุณ ดูที่บล็อก Microsoft นี้โพสต์เพิ่มรูป ด้วย Power Pivot: แสดงภาพการแข่งกีฬาโอลิมปิก ด้วย Power View ใน Excel 2013สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  Power View ไม่สนับสนุนวัตถุ OLE เป็นรูป

ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถนำเข้ารูปจาก Access ลงในตัวแบบของคุณได้ เนื่องจาก Access เก็บรูปเป็นวัตถุ OLE

รูปในโฟลเดอร์ SharePoint

ถ้าคุณกำลังใช้ Power View ใน SharePoint (ไม่ใช่ Power View ใน Excel) คุณสามารถลิงก์ไปยังรูปในโฟลเดอร์ SharePoint ในแบบเดียวกับที่คุณลิงก์ไปยังรูปบนไซต์ภายนอกได้

หมายเหตุ: ใน Excel บนเดสก์ท็อปของคุณ แผ่นงาน Power View จะสามารถแสดงรูปที่จัดเก็บอยู่บนไซต์ SharePoint ได้ก็ต่อเมื่อรูปดังกล่าวอนุญาตให้มีการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้น ซึ่งการกำหนดค่าสำหรับ SharePoint โดยส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ดังนั้น แม้ว่าคุณและผู้อ่านเวิร์กบุ๊กของคุณจะมีสิทธิ์ในการดูรูปบนไซต์ SharePoint ได้โดยตรง แต่ Power View ใน Excel ก็อาจไม่สามารถแสดงรูปเหล่านั้นได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×