รูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึก และส่งงานนำเสนอใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอPowerPoint กล่องรูปแบบไฟล์ มีรูปแบบไฟล์ที่เข้ากันได้ให้เลือก นอกจากการจัดรูปแบบ.pptx มาตรฐานที่หลากหลาย ตัวเลือกรวมถึงรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint รูปแบบเทมเพลต PowerPoint การจัดรูปแบบการแสดงภาพนิ่ง และรูปแบบใช้แมโคร

คุณยังสามารถบันทึกสไลด์PowerPoint เป็นไฟล์รูปภาพแต่ละ เช่น JPEG หรือ PNG

บันทึกเป็น JPEG หรือรูปชนิดอื่น ๆ

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็น JPEG หรือชนิดไฟล์รูปอื่นๆ สไลด์แต่ละสไลด์จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ และจะถูกบันทึกเป็นไฟล์แยกต่างหากในโฟลเดอร์ใหม่

  1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ จากนั้นในกล่อง รูปแบบไฟล์ คลิกตัวเลือก: JPEG, TIFF, PNG, GIF หรือ BMP

  3. คลิก บันทึก

บันทึกเป็นชนิดไฟล์ PowerPoint อื่น

ต่อไปนี้เป็นชนิดไฟล์มาตรฐานที่พร้อมใช้งานเมื่อคลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

ประเภท

คืออะไร

PowerPoint Presentation (.pptx)

บันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบ XML เริ่มต้นสำหรับ PowerPoint

PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt)

บันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบที่เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

OpenDocument Presentation (.odp)

บันทึกงานนำเสนอให้เป็นรูปแบบที่เข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument presentation ข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอาจสูญหายเมื่อคุณบันทึกเป็นรูปแบบ OpenDocument Presentation แอบางรายการ

PowerPoint Template (.potx)

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตแบบ XMLที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นงานนำเสนอใหม่ได้  ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ เปิดPowerPoint บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด นั้นแล้ว เลือกไฟล์

PowerPoint 97-2003 Template (.pot)

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นงานนำเสนอใหม่ได้  เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ เปิดPowerPoint บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด นั้นแล้ว เลือกไฟล์

PDF

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอลงในเอกสารที่สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณต้องใช้ Adobe Reader เพื่อดูเอกสารหลังจากที่คุณบันทึกในรูปแบบไฟล์นี้

PowerPoint Show (.ppsx)

บันทึกเป็นงานนำเสนอแบบ XML ที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เข้ากันได้กับ PowerPoint 2016 for Mac, PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 for Mac, PowerPoint 2010 for Windows และ PowerPoint 2007 for Windows

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ เปิดPowerPoint บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด นั้นแล้ว เลือกไฟล์

PowerPoint 97-2003 Show (.pps)

บันทึกเป็นงานนำเสนอที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ เปิดPowerPoint บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด นั้นแล้ว เลือกไฟล์

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.pptm)

บันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร Microsoft Visual for Basic Applications (VBA) ไว้

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.potm)

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอและจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตแบบ XMLที่เก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้

การนำเสนอสไลด์ที่เปิดใช้แมโคร PowerPoint (.ppsm)

บันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ XML ที่เปิดขึ้นในมุมมองการนำเสนอสไลด์โดยอัตโนมัติ และเก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้

รูปแบบอื่นที่คุณสามารถบันทึกเป็นชุดรูปแบบ PowerPoint (.thmx) แต่รูปแบบที่ไม่พร้อมใช้งานจากไฟล์ >บันทึกเป็น แทน คุณบันทึกในรูปแบบ โดยใช้แท็บออกแบบ บน Ribbon ดูกำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Macสำหรับรายละเอียด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการจัดรูปแบบชุดรูปแบบในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ เปิดPowerPoint และเลือกไฟล์ >เปิด แล้ว เลือกไฟล์

ดูเพิ่มเติม

บีบอัดขนาดรูปภาพใน PowerPoint for Mac

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac

แปลง Keynote งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

หัวข้อนี้แสดงรายการของชนิดไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณPowerPoint

ประเภท

คืออะไร

PowerPoint Presentation (.pptx)

เริ่มต้น รูปแบบงานนำเสนอที่ยึดตาม XML สำหรับ PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 สำหรับ Mac, Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับ Windows และ PowerPoint 2007 สำหรับ Windows

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ดูแชร์เอกสารกับ Office เวอร์ชันอื่น

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

จัดรูปแบบงานนำเสนอที่เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ผ่าน 2004 PowerPoint for Mac และ PowerPoint 97 ถึง 2003 PowerPoint for Windows

PowerPoint Template (.potx)

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตแบบ XMLที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นงานนำเสนอใหม่ได้  ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ดูแชร์เอกสารกับ Office เวอร์ชันอื่น

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

บันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นงานนำเสนอใหม่ได้  เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

ภาพยนตร์ (.mov)

ส่งงานนำเสนอไปยังไฟล์ภาพยนตร์ที่คุณสามารถเล่นใน QuickTime Player ออก

PDF

ส่งงานนำเสนอไปยังไฟล์ PDF ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ Windows และ Macintosh

PowerPoint Show (.ppsx)

จะบันทึกเป็นตัวยึดตาม XML งานนำเสนอที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เข้ากันได้กับ PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 สำหรับ Mac, PowerPoint 2010 สำหรับ Windows และ PowerPoint 2007 สำหรับ Windows

เคล็ดลับ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ดูแชร์เอกสารกับ Office เวอร์ชันอื่น

  • เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ ให้เปิด PowerPoint บนเมนู ไฟล์ คลิก เปิด แล้วเลือกไฟล์นั้น

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

บันทึกเป็นงานนำเสนอที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดรูปแบบไฟล์นี้ในมุมมองปกติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ ให้เปิด PowerPoint บนเมนู ไฟล์ คลิก เปิด แล้วเลือกไฟล์นั้น

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.pptm)

รูปแบบงานนำเสนอแบบ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร Microsoft Visual for Basic Applications (VBA) ไว้ แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.potm)

การบันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตแบบ XMLที่เก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้  แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

การนำเสนอสไลด์ที่เปิดใช้แมโคร PowerPoint (.ppsm)

รูปแบบงานนำเสนอแบบ XML ที่เปิดขึ้นในมุมมองการนำเสนอสไลด์โดยอัตโนมัติ และเก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้ แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

เค้าร่าง / การจัดรูปแบบ Rich Text (.rtf)

ส่งออกข้อความเค้าร่างของงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปแบบที่โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ รวมถึงโปรแกรม Microsoft ที่เข้ากันได้ สามารถอ่าน และแปล

Office Theme (.thmx)

จะบันทึกงานนำเสนอการจัดรูปแบบเช่นเช่นแบบแผนชุดสี แบบแผนฟอนต์ พื้นหลัง และกราฟิก — ซึ่งช่วยเสริม และสร้างดูแบบรวมระหว่างสไลด์ทั้งหมด ยัง รักษาอย่าง น้อยหนึ่งต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกัน

PowerPoint Add-In (.ppam)

รูปแบบ Add-In แบบ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

PowerPoint 98 - 2004 Add-In (.ppa)

การบันทึกรูปแบบ Add-In ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

JPEG

ส่งออกแต่ละภาพนิ่งไปยังไฟล์กราฟิกที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ

PNG

ส่งออกแต่ละภาพนิ่งไปยังไฟล์กราฟิกที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ

GIF

ส่งออกแต่ละภาพนิ่งไปยังไฟล์กราฟิกที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ

BMP

ส่งออกแต่ละภาพนิ่งไปยังไฟล์กราฟิกที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ

TIFF

ส่งออกแต่ละภาพนิ่งไปยังไฟล์กราฟิกที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์ที่สามารถทำงานกับ Visual Basic

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac

บันทึกและกู้ไฟล์โดยอัตโนมัติ

ลดขนาดไฟล์ของคุณ

แปลง Keynote งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×