รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

คำแนะนำสำหรับวิดีโอ

PowerPoint 2010: .wmv

PowerPoint for Mac 2011: .mpg

เวอร์ชันที่ใหม่กว่าของPowerPoint: ไฟล์.mp4 ที่เข้ารหัส ด้วย H.264 วิดีโอและเสียง AAC

คำแนะนำสำหรับเสียง

PowerPoint 2010: .wav, .wma

PowerPoint for Mac 2011: .wav

เวอร์ชันที่ใหม่กว่าของPowerPoint: ไฟล์ .m4a ที่เข้ารหัส ด้วยเสียง AAC

ชื่อและรูปแบบเหล่านี้อาจฟังดูซับซ้อน แต่คุณสามารถแปลงเป็นและใช้รูปแบบเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรู้จักมากไปกว่าชื่อ

รูปแบบที่สนับสนุน

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.asf

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi

ไฟล์วิดีโอ MP4*

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

ไฟล์ Windows Media Video

.wmv

*เฉพาะ PowerPoint 2013 และเวอร์ชันใหม่กว่า PowerPoint 2010 เวอร์ชัน 32 บิตสามารถเล่นไฟล์ .mp4 หรือ .mov ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง QuickTime Player ไว้เท่านั้น (อ่าน ดาวน์โหลด QuickTime สำหรับ Windows บนไซต์ของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

**Adobe Flash ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์ MIDI

.mid หรือ .midi

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-4*

.m4a, .mp4

ไฟล์เสียง Windows

.wav

ไฟล์ Windows Media Audio

.wma

*เฉพาะ PowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า PowerPoint 2010 รุ่น 32 บิตสามารถเล่นได้เพียงไฟล์ .mp4 หรือ .mov ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้ง QuickTime Player (อ่าน ดาวน์โหลด QuickTime สำหรับ Windows บนไซต์ของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เสียงจาก iTunes Store อาจไม่สามารถเล่นได้เมื่อใช้ร่วมกัน

ไฟล์เพลงที่ซื้อจาก iTunes Store จะสามารถเล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นบุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ iTunes ได้

PowerPoint 2016 for Mac

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2016 for Mac

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ภาพยนตร์ AVI (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi หรือ .vfw

ภาพยนตร์ MPEG-4

.mp4, .mpg4

ภาพยนตร์ MPEG-4 ของ Apple

.m4v

ภาพยนตร์ MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

วิดีโอ MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

ภาพยนตร์ QuickTime

.mov หรือ .qt

ภาพยนตร์ DV

.dv หรือ .dif

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2016 for Mac

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff หรือ .aif

ไฟล์เสียง AU

.au หรือ .snd

ไฟล์เสียง MP3

.mp3 หรือ .mpga

เสียง MP2

.mp2

ไฟล์เสียง MPEG-4

mp4 หรือ .mpg4

ไฟล์เสียงรูปคลื่น

.wav, .wave, .bwf

เสียง Audible.com

.aa หรือ .aax

เสียง MPEG-4 ของ Apple

.m4a

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-2

.aac หรือ .adts

รูปแบบ CoreAudio ของ Apple

.caf

Adaptive Multi-rate Audio

.amr

เสียงเรียกเข้า

.m4r

เสียง AC-3

.ac3

เสียง Enhanced AC-3

.eac3, .ec3

ไฟล์ Windows Media (.wmv, .wma) ไม่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2016 for Mac or PowerPoint for Office 365 for Mac อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดตั้ง Flip4Mac ไว้ใน Mac ของคุณและมีไฟล์ .wmv หรือ .wma แทรกอยู่ในสไลด์ PowerPoint จะเสนอให้แปลงเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mp3 โดยไฟล์ยังคงอยู่ที่เดิม อ่านหน้าดาวน์โหลด Flip4Mac เพื่อดูว่าปลั๊กอินสนับสนุนเวอร์ชันของ Mac OS X ของคุณหรือไม่

PowerPoint for Mac 2011

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint for Mac 2011

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ภาพยนตร์ AVI

.avi, .vfw

ภาพยนตร์ DVI

.dv, .dif

ภาพยนตร์ MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

วิดีโอ MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

ภาพยนตร์ MPEG-4

ภาพยนตร์ MPEG-4 ของ Apple

.mp4, .mpg4

.m4v

ภาพยนตร์ QuickTime

.mov, .qt

ไฟล์ Windows Media Video*

.wmv*

* รูปแบบ Windows Media (.wmv) จำเป็นต้องให้คุณติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่า Flip4Mac สำหรับการเล่นบน macOS อ่านหน้าดาวน์โหลด Flip4Mac เพื่อดูว่าปลั๊กอินนี้สนับสนุนเวอร์ชันของ macOS ของคุณหรือไม่

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint for Mac 2011

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

AC-3 Audio

เสียง AC-3 ขั้นสูง

.ac3

.eac3, .ec3

เสียงหลายอัตราแบบปรับได้

.amr

Apple Lossless Audio

.m4a

เสียง AU

.au, .snd

เสียง audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.mp4, .mpg4, .m4a

เสียงเรียกเข้า

.m4r

Windows Media Audio

.wma, .asf

ไฟล์เสียงรูปคลื่นของ Windows

.wave, .wav, .bwf

ไฟล์ ^QuickTime Virtual Reality (QTVR) ที่มีนามสกุลไฟล์ .mov หรือ .qt จะไม่เล่นในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac 2011

* รูปแบบ Windows Media (.wmv) จำเป็นต้องให้คุณติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่า Flip4Mac สำหรับการเล่นบน macOS อ่านหน้าดาวน์โหลด Flip4Mac เพื่อดูว่าปลั๊กอินนี้สนับสนุนเวอร์ชันของ macOS ของคุณหรือไม่

แทรกไฟล์ลงในสไลด์ของคุณ

เมื่อคุณมีไฟล์สื่อที่แปลงแล้วในรูปแบบที่เหมาะกับการเข้ารหัสที่ถูกต้อง ให้กลับไปยังสไลด์ PowerPoint 2016 for Mac ที่คุณต้องการแทรกไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ในแท็บแทรกของ Ribbon ให้คลิก เสียง หรือ วิดีโอ (สำหรับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการแทรกไฟล์สื่อให้ดูที่เพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac ของคุณ หรือเพิ่มเสียงในการนำเสนอสไลด์ของคุณ)

เสียงจาก iTunes Store อาจไม่สามารถเล่นได้เมื่อใช้ร่วมกัน

ไฟล์เพลงที่ซื้อจาก iTunes Store จะสามารถเล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต และบุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ iTunes ได้

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์วิดีโอ mp4

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG - 4

.m4a, .mp4

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์วิดีโอ MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

ส่วนขยาย

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

ไฟล์เสียง Windows

.wav

อินเทอร์เฟซแบบดิจิทัลของดนตรี

.mid, .midi

คุณสามารถเล่นรูปแบบเสียงและวิดีโอต่อไปนี้ใน PowerPoint Mobile และ PowerPoint สำหรับ Windows Phone 10 แต่คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ YouTube ได้

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์ Windows Media

.asf

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi

ไฟล์วิดีโอ mp4

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

ไฟล์ Windows Media Video

.wmv

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์ MIDI

.mid หรือ .midi

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-4*

.m4a, .mp4

ไฟล์เสียง Windows

.wav

ไฟล์ Windows Media Audio

.wma

รูปแบบไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ แปลงและแทรกไฟล์ของคุณใหม่

ถ้า PowerPoint ไม่ให้คุณแทรกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง ให้แปลงไฟล์เป็นรูปแบบที่แนะนำดังต่อไปนี้:

 1. ออนไลน์เพื่อไปยัง CloudConvert.com

 2. คลิก เลือกไฟล์ กล่องโต้ตอบ เปิด จะปรากฏขึ้น นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่คุณต้องการแปลง

  ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกไฟล์สื่อที่คุณต้องการแปลง

  อีกทางหนึ่งคือ เมื่อต้องการเลือกไฟล์ที่เก็บอยู่ในระบบคลาวด์ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เลือกไฟล์ แล้วเลือกระบบคลาวด์ (Box, Dropbox, Google Drive หรือ OneDrive) ที่มีไฟล์สื่อของคุณเก็บอยู่

 3. เลือกไฟล์สื่อ จากนั้นคลิก เปิด

 4. ชื่อของไฟล์สื่อที่คุณเลือกและรูปแบบของไฟล์จะแสดงอยู่บนหน้า

  การเลือกไฟล์ของคุณจะแสดงบนหน้า
 5. เลือกปุ่ม รูปแบบ ( ปุ่มจัดรูปแบบ ) แล้วเลือกรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับไฟล์สื่อนั้น

  ตัวเลือกภายใต้ปุ่มจัดรูปแบบให้คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการแปลงไฟล์เป็นรูปแบบสื่อใด
 6. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแปลง: ปุ่มตัวเลือกการแปลง

 7. เลือก ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ และ/หรือ ตัวแปลงสัญญาณเสียง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปลงมีตัวเลือกสำหรับรหัสฝังตัววิดีโอและตัวแปลงสัญญาณเสียง

  (มีตัวเลือกอื่นในกล่องโต้ตอบให้เลือกสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟล์สื่อ)

 8. คลิก ตกลง

  ขณะนี้เว็บเพจจะสรุปผลการแปลงให้แล้ว: ชื่อของรูปแบบที่คุณใช้เริ่มต้นจะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย และชื่อของรูปแบบที่จะแปลงไปเป็นจะแสดงอยู่ทางด้านขวา

 9. คลิกปุ่ม เริ่มต้นการแปลง สีแดงที่ด้านล่างของหน้า

  ปุ่มเริ่มต้นการแปลง

  เมื่อการแปลงเสร็จสิ้น ปุ่ม ดาวน์โหลด สีเขียวจะแสดงขึ้นมาบนหน้า

 10. คลิก ดาวน์โหลด

  เมื่อกระบวนการแปลงเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์สื่อที่แปลงแล้วกลับไปยังพีซีของคุณ

  ไฟล์จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใน Windows ของคุณ จากนั้นคุณสามารถย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ ซึ่งไฟล์จะพร้อมให้นำไปแทรกลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

  ไฟล์ที่แปลงแล้วจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ Download ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

(CloudConvert.com ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ไม่แนะนำหรืออื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของบริการดังกล่าว)

กลับไปยังสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการแทรกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง บน Ribbon แถบงานบนแท็บ แทรก ของกลุ่ม สื่อ ให้เลือกลูกศรภายใต้ เสียง หรือ วิดีโอ จากนั้นเลือกคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับการแทรกไฟล์ของคุณ

บนแท็บแทรกของ Ribbon แถบงาน PowerPoint ให้เลือกเสียงหรือวิดีโอ

สำหรับรายละเอียดโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับการแทรกไฟล์สื่อ ดูที่:

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มและเล่นวิดีโอในงานนำเสนอ

แทรกหรือลิงก์วิดีโอบน YouTube

รูปแบบไฟล์ที่รองรับใน PowerPoint

วิดีโอใน PowerPoint ไม่เล่นบนหน้าจอรอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×