รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

รูปแบบไฟล์ที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานอยู่แตกต่างกันไป ถ้าคุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณลงในรูปแบบอื่น ในกรณีส่วนใหญ่ Excel แปลงเฉพาะแผ่นงานใช้งานอยู่ เมื่อต้องการแปลงแผ่นงานอื่น ๆ ในเวิร์กบุ๊ก สลับไปยังแต่ละแผ่นงาน และบันทึกแยกต่างหาก

รูปแบบไฟล์

คำอธิบาย

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

เริ่มต้น รูปแบบเวิร์กบุ๊กที่ยึดตาม XML สำหรับ 2016 Excel for Mac, Excel for Mac 2011 และ Excel for Windows ไม่สามารถเก็บรักษาโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

เวิร์กบุ๊ก Excel 97-2004 (.xls)

เข้ากันได้กับ Excel 98 ผ่าน 2004 Excel for Mac และ Excel 97 ถึง 2003 Excel สำหรับ Windows รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

CSV UTF-8 (คั่นด้วยจุลภาค) (.csv)

* Excel 2016 สำหรับ Mac เท่านั้น

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้ารหัส Unicode UTF 8 คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

เทมเพลต Excel (.xltx)

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเป็นเทมเพลยึดตาม XML ที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มเวิร์กบุ๊กใหม่ บันทึกการตั้งค่าเช่นการจัดรูปแบบ หัวเรื่อง สูตร และแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง ไม่สามารถเก็บรักษาโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

เทมเพลต Excel 97-2004 (.xlt)

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้สำหรับเริ่มเวิร์กบุ๊กใหม่ เข้ากันได้กับ Excel 98 ถึง Excel 2004 for Mac และ Excel 97 ถึง Excel 2003 for Windows การบันทึกการตั้งค่า เช่น การจัดรูปแบบ, หัวเรื่อง, สูตร, แมโคร VBA และแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่า (.csv)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่าในเซลล์

คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

เว็บเพจ (.htm)

บันทึกเวิร์กบุ๊กสำหรับการแสดงบนเว็บ HTML เป็นรูปแบบบนเว็บเริ่มต้น และสามารถแสดง ด้วยเบราว์เซอร์ Windows และ Macintosh

PDF

ส่งออกเซลล์ที่เลือก งาน หรือแผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กไปยังไฟล์ PDF ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ Windows และ Macintosh

รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

* Excel 2016 สำหรับ Mac เท่านั้น

จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบ OpenDocument ที่ยึดตาม XML เท่านั้น

เวิร์กบุ๊กไบนารี Excel (.xlsb)

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไบนารี ใช้เวลาน้อยลงในการบันทึก และช่วยรักษาข้อมูลที่มีความสำคัญความปลอดภัยมากขึ้น รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร Excel (.xlsm)

รูปแบบสมุดงานที่ยึดตาม XML สำหรับ 2016 Excel for Mac, Excel for Mac 2011 และ Excel for Windows ที่รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร Excel (.xltm)

จะบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเป็นเทมเพลยึดตาม XML ที่รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

Excel 2004 กระดาษคำนวณ XML (.xml)

ส่งออกข้อมูลในเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ XML ที่ใช้ Excel 2004 XML Spreadsheet เค้าร่าง ความแม่นยำของตัวเลข กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

Excel AddIn (.xlam)

บันทึกแผ่นงานใช้งานอยู่เป็นที่ยึดตาม XML เพิ่มอิน โปรแกรมเพิ่มเติมที่เรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

Excel 97-2004 AddIn (.xla)

บันทึกแผ่นงานใช้งานอยู่เป็นโปรแกรม add-in โปรแกรมเพิ่มเติมที่เรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม เข้ากันได้กับ Excel 98 ผ่าน 2004 Excel for Mac และ Excel 97 ถึง 2003 Excel สำหรับ Windows รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

เว็บเพจแบบไฟล์เดียว (.mht)

บันทึกเวิร์กบุ๊กสำหรับการแสดงบนเว็บ ด้วยการสร้างไฟล์เดียวซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของหน้าทั้งหมด ใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ต HTML MIME

ข้อความ Unicode UTF 16 (.txt)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้ารหัส Unicode UTF 16 คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

แท็บข้อความที่มีตัวคั่น (.txt)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่ใช้แท็บเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

Windows ถูกจัดรูปแบบข้อความ (.txt)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความเข้ากันได้กับ Windows ที่ใช้แท็บเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

MS-DOS จัดรูปแบบข้อความ (.txt)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ MS-DOS ข้อความเข้ากันได้ที่ใช้แท็บเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

Windows คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความเข้ากันได้กับ Windows ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

MS-DOS คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์โปรแกรม-DOS กันข้อความที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

ช่องว่างคั่นด้วยข้อความ (.prn)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่ใช้ช่องว่างเพื่อแยกค่าในเซลล์ คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (.dif)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ มีแอปพลิเคชันอื่น ๆ สเปรดชีต คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

Symbolic Link (.slk)

ส่งออกข้อมูลบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังไฟล์ข้อความที่เข้ากันได้กับ Multiplan และแอปพลิเคชันอื่น ๆ สเปรดชีต คุณสมบัติของเซลล์ สูตร กราฟิก และการจัดรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้

เวิร์กบุ๊ก Excel 5.0/95 (.xls)

รูปแบบเวิร์กบุ๊กที่เข้ากันได้กับ Excel 5.0 for Mac และ 95 Excel สำหรับ Windows รักษาโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×