รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย PowerPoint คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณลงในหนึ่งชนิดไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: PowerPoint ไม่สนับสนุนต่อไปนี้:

  • การบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 95 (หรือก่อนหน้า)

  • แฟ้ม ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง (.ppz)

บันทึกเป็นชนิด

ส่วนขยาย

ใช้ในการบันทึก

PowerPoint Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่เปิดใช้งาน XML ตามค่าเริ่มต้น

PowerPoint Macro-Enabled Presentation

.pptm

งานนำเสนอที่ประกอบด้วย Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

PowerPoint 97-2003 Presentation

.ppt

งานนำเสนอที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PDF Document Format

.pdf

รูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดตาม PostScript ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Adobe Systems ที่สามารถรักษาการจัดรูปแบบเอกสาร และทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกัน

XPS Document Format

.xps

รูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบขั้นสุดท้าย

PowerPoint Design Templates

.potx

แม่แบบงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบงานนำเสนอในอนาคต

PowerPoint Macro-Enabled Design Template

.potm

แม่แบบที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบที่จะใช้ในงานนำเสนอ

PowerPoint 97-2003 Design Template

.pot

แม่แบบที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Office Theme

.thmx

สไตล์ชีตที่มีข้อกำหนดของชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ

PowerPoint Show

.ppsx

งานนำเสนอที่จะเปิดในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง แทนที่จะเปิดในมุมมอง ปกติ เสมอ

PowerPoint Macro-Enabled Show

.ppsm

การนำเสนอภาพนิ่งที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณจะสามารถเรียกใช้จากภายในการนำเสนอภาพนิ่ง

PowerPoint 97-2003 Show

.pps

การนำเสนอภาพนิ่งที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PowerPoint Add-in

.ppam

Add-in ที่จัดเก็บคำสั่งแบบกำหนดเอง โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) และคุณลักษณะพิเศษ เช่น Add-in

PowerPoint 97-2003 Add-in

.ppa

Add-in ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอ XML PowerPoint

.xml

งานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ที่เปิดใช้งาน XML มาตรฐาน

MPEG-4 Video

.mp4

งานนำเสนอที่บันทึกไว้เป็นวิดีโอ

รูปแบบไฟล์ MP4 เล่นบนหลายเครื่องเล่นสื่อ เช่น Windows Media Player

Windows Media Video

wmv

งานนำเสนอที่บันทึกไว้เป็นวิดีโอ

รูปแบบไฟล์ WMV เล่นบนเครื่องเล่นสื่อมากมาย

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

ในสไลด์เป็นกราฟิกสำหรับใช้ในเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม GIF ถูกจำกัดให้สนับสนุนเพียง 256 สี ดังนั้นจึงใช้ได้ดีสำหรับรูปที่ได้จากการสแกน เช่นภาพประกอบ GIF ยังเหมาะกับภาพลายเส้น ภาพขาวดำ และข้อความขนาดเล็กที่มีความสูงไม่กี่พิกเซลอีกด้วย GIF สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวและพื้นหลังแบบโปร่งใส

JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Format

.jpg

ในสไลด์เป็นกราฟิกสำหรับใช้ในเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม JPEG จะสนับสนุน 16 ล้านสี และเหมาะที่สุดสำหรับรูปถ่ายและกราฟิกที่ซับซ้อน

PNG (Portable Network Graphics) Format

.png

ในสไลด์เป็นกราฟิกสำหรับใช้ในเว็บเพจ

PNG ที่อนุมัติเป็นมาตรฐาน โดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อแทน GIF PNG ไม่สนับสนุนภาพเคลื่อนไหว ขณะที่ GIF ไม่ เบราว์เซอร์บางตัวเก่าสนับสนุนรูปแบบไฟล์นี้

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

ในสไลด์เป็นกราฟิกสำหรับใช้ในเว็บเพจ

TIFF เป็นรูปแบบแฟ้มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บรูปบิตแมปบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กราฟิก TIFF อาจมีความละเอียดเท่าใดก็ได้ และอาจเป็นภาพขาว-ดำ ภาพระดับสีเทา หรือภาพสี

Device Independent Bitmap

.bmp

ในสไลด์เป็นกราฟิกสำหรับใช้ในเว็บเพจ

บิตแมปเป็นการแสดงรูปกราฟิกในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของจุด ค่าของแต่ละจุด (มีการใส่ค่าหรือไม่มี) จะถูกจัดเก็บไว้ในข้อมูลหนึ่งบิตหรือหลายบิต

Windows Metafile

.wmf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 16 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 3.x และรุ่นใหม่กว่า)

Enhanced Windows Metafile

.emf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 32 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 95 และรุ่นใหม่กว่า)

Outline/RTF

.rtf

เค้าร่างงานนำเสนอที่เป็นข้อความอย่างเดียวเอกสารที่มีขนาดไฟล์มีขนาดเล็กและความสามารถในการใช้แมโครได้แฟ้มร่วมกับผู้อื่นที่อาจมีเวอร์ชันเดิมของ PowerPoint หรือระบบปฏิบัติการที่คุณได้ ไม่มีบันทึกข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ด้วยรูปแบบไฟล์นี้

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint ที่ถูกแปลงแต่ละสไลด์ลงในรูปภาพ บันทึกไฟล์เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ภาพจะเป็นลดขนาดไฟล์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางอย่างจะสูญหาย

งานนำเสนอแบบเคร่งครัด Open XML

.pptx

งานนำเสนอในเวอร์ชันจำกัด ISO ของรูปแบบไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint

OpenDocument Presentation

.odp

คุณสามารถบันทึกไฟล์ PowerPoint เพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดในแอปพลิเคชันงานนำเสนอที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Presentation เช่น OpenOffice.org Impress และ Google Docs คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบ.odp ใน PowerPoint ข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายไปเมื่อบันทึก และเปิดไฟล์.odp

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นชนิด

ส่วนขยาย

ใช้ในการบันทึก

PowerPoint Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่เปิดใช้งาน XML ตามค่าเริ่มต้น

PowerPoint Macro-Enabled Presentation

.pptm

งานนำเสนอที่ประกอบด้วย Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

PowerPoint 97-2003 Presentation

.ppt

งานนำเสนอที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PDF Document Format

.pdf

รูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดตาม PostScript ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Adobe Systems ที่สามารถรักษาการจัดรูปแบบเอกสาร และทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกัน

XPS Document Format

.xps

รูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบขั้นสุดท้าย

PowerPoint Design Templates

.potx

แม่แบบงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบงานนำเสนอในอนาคต

PowerPoint Macro-Enabled Design Template

.potm

แม่แบบที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบที่จะใช้ในงานนำเสนอ

PowerPoint 97-2003 Design Template

.pot

แม่แบบที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Office Theme

.thmx

สไตล์ชีตที่มีข้อกำหนดของชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ

PowerPoint Show

.pps หรือ .ppsx

งานนำเสนอที่จะเปิดในมุมมอง 'การนำเสนอภาพนิ่ง' แทนที่จะเปิดในมุมมอง 'ปกติ' เสมอ

PowerPoint Macro-Enabled Show

.ppsm

การนำเสนอภาพนิ่งที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณจะสามารถเรียกใช้จากภายในการนำเสนอภาพนิ่ง

PowerPoint 97-2003 Show

.ppt

การนำเสนอภาพนิ่งที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PowerPoint Add-in

.ppam

Add-in ที่จัดเก็บคำสั่งแบบกำหนดเอง โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) และคุณลักษณะพิเศษ เช่น Add-in

PowerPoint 97-2003 Add-in

.ppa

Add-in ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Windows Media Video

wmv

งานนำเสนอที่บันทึกไว้เป็นวิดีโอ สามารถบันทึกงานนำเสนอPowerPoint 2010 ที่มีคุณภาพสูง (1024 x 768, 30 เฟรมต่อวินาที); มีคุณภาพปานกลาง (640 x 480 เฟรม 24 ต่อ sec); คุณภาพต่ำและ (320 X 240, 15 เฟรมต่อวินาที)

รูปแบบแฟ้ม WMV สามารถเล่นบนโปรแกรมเล่นสื่อได้หลายโปรแกรม เช่น Windows Media Player

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม GIF ถูกจำกัดให้สนับสนุนเพียง 256 สี ดังนั้นจึงใช้ได้ดีสำหรับรูปที่ได้จากการสแกน เช่นภาพประกอบ GIF ยังเหมาะกับภาพลายเส้น ภาพขาวดำ และข้อความขนาดเล็กที่มีความสูงไม่กี่พิกเซลอีกด้วย GIF สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวและพื้นหลังแบบโปร่งใส

JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Format

.jpg

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม JPEG จะสนับสนุน 16 ล้านสี และเหมาะที่สุดสำหรับรูปถ่ายและกราฟิกที่ซับซ้อน

PNG (Portable Network Graphics) Format

.png

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

PNG ที่อนุมัติเป็นมาตรฐาน โดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อแทน GIF PNG ไม่สนับสนุนภาพเคลื่อนไหว ขณะที่ GIF ไม่ เบราว์เซอร์บางตัวเก่าสนับสนุนรูปแบบไฟล์นี้

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

TIFF เป็นรูปแบบแฟ้มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บรูปบิตแมปบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กราฟิก TIFF อาจมีความละเอียดเท่าใดก็ได้ และอาจเป็นภาพขาว-ดำ ภาพระดับสีเทา หรือภาพสี

Device Independent Bitmap

.bmp

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

บิตแมปเป็นการแสดงรูปกราฟิกในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของจุด ค่าของแต่ละจุด (มีการใส่ค่าหรือไม่มี) จะถูกจัดเก็บไว้ในข้อมูลหนึ่งบิตหรือหลายบิต

Windows Metafile

.wmf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 16 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 3.x และรุ่นใหม่กว่า)

Enhanced Windows Metafile

.emf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 32 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 95 และรุ่นใหม่กว่า)

Outline/RTF

.rtf

เค้าร่างงานนำเสนอที่เป็นข้อความอย่างเดียวเอกสารที่มีขนาดไฟล์มีขนาดเล็กและความสามารถในการใช้แมโครได้แฟ้มร่วมกับผู้อื่นที่อาจมีเวอร์ชันเดิมของ PowerPoint หรือระบบปฏิบัติการที่คุณได้ ไม่มีบันทึกข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ด้วยรูปแบบไฟล์นี้

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint ที่ถูกแปลงแต่ละสไลด์ลงในรูปภาพ บันทึกไฟล์เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ภาพจะเป็นลดขนาดไฟล์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางอย่างจะสูญหาย

OpenDocument Presentation

.odp

คุณสามารถบันทึกไฟล์PowerPoint 2010 เพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดในแอปพลิเคชันงานนำเสนอที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Presentation เช่น OpenOffice.org Impress และ Google Docs คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบ.odp ในPowerPoint 2010 ข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายไปเมื่อบันทึก และเปิดไฟล์.odp

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นชนิด

ส่วนขยาย

ใช้ในการบันทึก

PowerPoint Presentation

.pptx

งานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ที่มีรูปแบบแฟ้มแบบเปิดใช้งาน XML ตามค่าเริ่มต้น

PowerPoint Macro-Enabled Presentation

.pptm

งานนำเสนอที่ประกอบด้วย Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

PowerPoint 97-2003 Presentation

.ppt

งานนำเสนอที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PDF Document Format

.pdf

เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS: รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม A PostScript อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยระบบ Adobe ที่รักษาจัดรูปแบบเอกสาร และเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

XPS Document Format

.xps

ประกาศเป็น PDF หรือ XPS: รูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft ใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารในฟอร์มขั้นสุดท้ายของพวกเขา

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

PowerPoint Design Templates

.potx

งานนำเสนอที่เป็นแม่แบบซึ่งคุณสามารถใช้ในการจัดรูปแบบงานนำเสนอในอนาคต

PowerPoint Macro-Enabled Design Template

.potm

แม่แบบที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบที่จะใช้ในงานนำเสนอ

PowerPoint 97-2003 Design Template

.pot

แม่แบบที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Office Theme

.thmx

สไตล์ชีตที่มีข้อกำหนดของชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ

PowerPoint Show

.pps หรือ .ppsx

งานนำเสนอที่จะเปิดในมุมมอง 'การนำเสนอภาพนิ่ง' แทนที่จะเปิดในมุมมอง 'ปกติ' เสมอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเปิดไฟล์.pps ดูที่ฉันไม่สามารถเปิดไฟล์.pps

PowerPoint Macro-Enabled Show

.ppsm

การนำเสนอภาพนิ่งที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณจะสามารถเรียกใช้จากภายในการนำเสนอภาพนิ่ง

PowerPoint 97-2003 Show

.ppt

การนำเสนอภาพนิ่งที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PowerPoint Add-in

.ppam

Add-in ที่จัดเก็บคำสั่งแบบกำหนดเอง โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) และคุณลักษณะพิเศษ เช่น Add-in

PowerPoint 97-2003 Add-in

.ppa

Add-in ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Single File Web Page

.mht หรือ .mhtml

เว็บเพจแบบแฟ้มเดียวที่มีแฟ้ม .htm และแฟ้มสนับสนุนทั้งหมด เช่น รูป แฟ้มเสียง สไตล์ชีตแบบ Cascade (Cascading Style Sheet) สคริปต์ และอื่นๆ เหมาะสำหรับการส่งงานนำเสนอทางอีเมล

Web Page

.htm หรือ .html

เว็บเพจที่เป็นโฟลเดอร์ที่มีแฟ้ม .htm และแฟ้มสนับสนุนทั้งหมด เช่น รูป แฟ้มเสียง สไตล์ชีตแบบ Cascade สคริปต์ และอื่นๆ เหมาะสำหรับการประกาศบนไซต์หรือการแก้ไขด้วย Microsoft Office FrontPage หรือโปรแกรมแก้ไข HTML อื่น

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม GIF ถูกจำกัดไว้เพื่อการสนับสนุน 256 สี ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพสำหรับภาพที่สแกน เช่น ภาพประกอบ มากกว่าภาพถ่ายสี นอกจากนี้ GIF ยังเหมาะสำหรับรูปวาดที่เป็นเส้น รูปขาว-ดำ และข้อความขนาดเล็กที่มีพิกเซลของความสูงไม่กี่พิกเซล GIF จะสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวและพื้นหลังแบบโปร่งใส

JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Format

.jpg

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม JPEG จะสนับสนุน 16 ล้านสี และเหมาะที่สุดสำหรับรูปถ่ายและกราฟิกที่ซับซ้อน

PNG (Portable Network Graphics) Format

.png

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

PNG ที่อนุมัติเป็นมาตรฐาน โดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อแทน GIF PNG ไม่สนับสนุนภาพเคลื่อนไหว ขณะที่ GIF ไม่ เบราว์เซอร์บางตัวเก่าสนับสนุนรูปแบบไฟล์นี้

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

TIFF เป็นรูปแบบแฟ้มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บรูปบิตแมปบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กราฟิก TIFF อาจมีความละเอียดเท่าใดก็ได้ และอาจเป็นภาพขาว-ดำ ภาพระดับสีเทา หรือภาพสี

Device Independent Bitmap

.bmp

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

บิตแมปเป็นการแสดงรูปกราฟิกในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของจุด ค่าของแต่ละจุด (ไม่ว่าจะถูกเติมเต็มหรือไม่) จะถูกจัดเก็บไว้ในบิตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งบิต

Windows Metafile

.wmf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 16 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 3.x และรุ่นใหม่กว่า)

Enhanced Windows Metafile

.emf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 32 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 95 และรุ่นใหม่กว่า)

Outline/RTF

.rtf

เค้าร่างงานนำเสนอที่เป็นข้อความอย่างเดียวเอกสารที่มีขนาดไฟล์มีขนาดเล็กและความสามารถในการใช้แมโครได้แฟ้มร่วมกับผู้อื่นที่อาจมีเวอร์ชันเดิมของ PowerPoint หรือระบบปฏิบัติการที่คุณได้ ไม่มีบันทึกข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ด้วยรูปแบบไฟล์นี้

OpenDocument Presentation

.odp

OpenDocument Presentation คุณสามารถบันทึกแฟ้ม PowerPoint 2007 เพื่อให้สามารถเปิดในโปรแกรมประยุกต์งานนำเสนอที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Presentation เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Impress นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบ .odp ใน PowerPoint 2007 ได้ การจัดรูปแบบอาจสูญหายเมื่อนบันทึกและเปิดแฟ้ม .odp

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์วิดีโอ และเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×