รูปแบบไฟล์กราฟิกและตัวกรอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณแทรกรูปภาพจากไฟล์ในสิ่งพิมพ์ของคุณคุณสามารถเลือกจากตัวเลขของรูปแบบไฟล์กราฟิกที่ได้รับความนิยม รวมถึงแมป รูปภาพที่สแกน และรูปถ่าย สำหรับบางอย่างของรูปแบบไฟล์กราฟิกเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิกที่แยกต่างหากเมื่อคุณแทรกรูปภาพของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถแทรกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถลองติดตั้งหรือการทดสอบการติดตั้ง และตัวกรองกราฟิก

รูปแบบไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

คุณไม่จำเป็นตัวกรองกราฟิกที่แยกต่างหากติดตั้งเมื่อต้องการแทรกรูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณโดยตรง:

รูปแบบแลกเปลี่ยนกราฟิก (.gif, .gfa)

ตัวกรองกราฟิกแลกเปลี่ยนรูปแบบ (GIF) (Gifimp32.flt) สนับสนุนเวอร์ชันรูปแบบไฟล์ GIF87a (รวมถึง interlacing) และ GIF89a (รวมถึง interlacing และความโปร่งใส)

ตัวกรอง GIF นำเข้าเฉพาะรูปแรกของไฟล์ GIF หลายรูป

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่จำเป็นตัวกรอง GIF เพื่อนำเข้า และส่งออกไฟล์ GIF หรือคุณต้องการให้ตัวกรองเพื่อบันทึกสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยรูป GIF เป็นเว็บเพจ (*.htm หรือ * .html)

 • คุณไม่จำเป็นตัวกรอง GIF เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยรูป GIF แบบเคลื่อนไหวเป็นเว็บเพจ ภาพเคลื่อนไหวจะถูกรักษาไว้ คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างแก้ไข — เช่นการครอบตัด หรือเปลี่ยนสีเติม เส้นขอบ หรือเงา — บนรูป GIF แบบเคลื่อนไหวได้ ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในโปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว และแทรกไฟล์อีกครั้ง

ไฟล์แลกเปลี่ยนรูปแบบ JPEG (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

ตัวกรองกราฟิกร่วมถ่ายผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม (JPEG) (Jpegim32.flt) สนับสนุน 6.0 เวอร์ชันของการ JPEG ไฟล์แลกเปลี่ยนรูปแบบ (JFIF) ตัวกรองสนับสนุนไฟล์ JPEG (ชุด CMYK) ฟ้าม่วงมาเจนต้าสีเหลืองสีดำ

ตัวกรองไม่สนับสนุนไฟล์ JPEG แท็กแลกเปลี่ยนรูปแบบ (JTIF)

หมายเหตุ: คุณต้องมีตัวกรอง JPEG ติดตั้งอยู่เพื่อแทรกไฟล์ JPEG ลงในสิ่งพิมพ์จาก Clip Organizer

Microsoft Windows บิตแมป (.bmp จนั้น .dib, .bmz)

ตัวกรองกราฟิกบิตของ Windows (Bmpimp32.flt) สนับสนุนบิตแมป Windows และระบบปฏิบัติ การ/2 บิตแมปเรียกใช้มีความยาวเข้ารหัส (RLE) และอุปกรณ์อิสระบิตแมป (DIB)

กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (.png)

ตัวกรองกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (Png32.flt) สนับสนุนรูปแบบกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา

รูปแบบไฟล์รูปภาพที่มีแท็ก (.tiff)

ตัวกรองกราฟิกแท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) สนับสนุนชนิดรูปทั้งหมดและจากที่สอดคล้องกับ 5.0 ตรวจทานข้อกำหนด TIFF และ 6.0 ส่วนที่ 1: TIFF หลัก ชนิดเหล่านี้รวมขาวดำ ระดับสีเทา สีชุดแบบสี และ RGB สีแบบเต็มรูป ตัวกรองจัดการเดียว 8 บิต alpha ช่องถูกเก็บไว้กับรูป RGB สีทั้งหมด ตัวกรอง TIFF ยังสนับสนุนนามสกุล TIFF สำหรับรูปแบบ CMYK

เฉพาะรูปแรกของแฟ้ม TIFF กับรูปภาพหลาย (แฟ้มย่อย) จะถูกนำเข้า

Windows Enhanced Metafile (.emf)

ตัวกรองกราฟิก Enhanced Metafile (Emfimp32.flt) แปลง Enhanced แฟ้ม Metafile (.emf) เป็น Windows แฟ้ม Metafile (.wmf)

Windows Metafile (.wmf)

กรองรูปภาพ Windows Metafile (Wmfimp32.flt) สนับสนุนรูปแบบ Windows Metafile เท่านั้น

รูปแบบไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

คุณจำเป็นตัวกรองกราฟิกที่ติดตั้งเมื่อต้องการแทรกรูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณโดยตรง

คอมพิวเตอร์กราฟิก Metafile (.cgm)

ตัวกรองกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก Metafile (Cgmimp32.flt) สนับสนุนเวอร์ชัน 1 ของ CGM 1992 เท่านั้น ตัวกรองจัดการการเข้ารหัสสามทั้งหมด แปล และสนับสนุนองค์ประกอบทั้งหมด และจัดการไฟล์กราฟิก.cgm ที่ถูกต้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

โปรไฟล์อุตสาหกรรมเวอร์ชันหลักของข้อมูล (ความสัมพันธ์ขนส่ง Air) และ CALS (แบบต่อเนื่องซื้อและวงจรชีวิตการสนับสนุน) ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน โดยตัวกรอง Metafile กราฟิกคอมพิวเตอร์ รับรองตัวกรองเป็นข้อมูลเข้ากันได้และ CALS เข้ากันได้ โดยการทดสอบดูแล โดยสถาบันชาติมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST)

ถ้าคุณติดตั้งตัวกรองในระหว่างการติดตั้ง ไฟล์ต่อไปนี้ถูกติดตั้ง: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg และ Cgmimp32.hlp

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้: CGM 1992 รุ่น 2, 3 และ 4 ไม่ได้รับการสนับสนุน

CorelDRAW (cdr ให้)

กราฟิก CorelDRAW กรอง (Cdrimp32.flt) สนับสนุน cdr ให้ .cdt, .cmx, .pat ไฟล์ และจาก CorelDRAW 3.0 ผ่าน 9.0

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • การเติมพื้นผิววัตถุและ PostScript จะถูกแทนที่ ด้วยสีเติมแบบทึบสีเทา

 • สีเติมไล่ระดับสีจะถูกแบ่งออกเป็นลาย

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ:

  • การกำหนดลักษณะ CorelDRAW เช่นขนาดหน้ากระดาษ และการวางแนว หน่วย ตาราง และคำแนะนำ

  • เลนส์และเพาเวอร์คลิ

  • หน้า ชั้น และกลุ่ม

  • วัตถุ OLE

  • บิตแมปหมุน

  • เวกเตอร์

  • ข้อความพื้นที่ที่มีหลายย่อหน้า

สรุป PostScript (.eps)

ตัวกรองกราฟิก PostScript นึ้ (EPS) (Epsimp32.flt) สนับสนุนเวอร์ชันนึ้สเปค PostScript Adobe ระบบ 3.0 และเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวกรองสนับสนุนรูป.eps จากแท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff) และ Windows Metafile (.wmf) ฝังตัวแสดงตัวอย่าง

ถ้าไฟล์กราฟิก EPS ประกอบด้วยการฝังตัว TIFF หรือ Windows Metafile preview รูปที่ใช้แทนที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณภาพของการแสดงตัวอย่างขึ้นอยู่กับความละเอียดของรูป TIFF หรือ Windows Metafile ที่ฝังตัวในไฟล์ EPS เมื่อถูกสร้างขึ้น ความละเอียดต่ำ ปานกลาง และสูงจะพร้อมใช้งานสำหรับการสร้างไฟล์ EPS โดยทั่วไป ที่สูงกว่าความละเอียดของรูปตัวอย่าง จะมีขนาดไฟล์ EPS ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการแสดงตัวอย่างเช่นมีไว้สำหรับส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจัดตำแหน่งรูปบนหน้า ความละเอียดมักต่ำ แสดงตัวอย่างที่มีความละเอียดสูงไม่จำเป็นเนื่องจากนั้นจะถูกยกเลิกเมื่อมีพิมพ์แฟ้ม EPS ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript

ถ้าฝังตัว TIFF หรือ Windows Metafile แสดงตัวอย่างที่ไม่ได้รวมอยู่ใน EPS กราฟิกที่คุณนำเข้า กราฟิกแสดงข้อความแทนที่จะแสดงตัวอย่างของรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม กราฟิกมีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript ถ้าคุณพิมพ์กราฟิกของ EPS ไปยังเครื่องพิมพ์แบบ PostScript มีพิมพ์รูปตัวอย่างจะปรากฏบนหน้าจอ

กราฟิก EPS ได้รับการออกแบบที่จะพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ PostScript

Macintosh สมที่สุด (.pct, .pict)

ใช้ตัวกรองกราฟิก Macintosh สมที่สุด (Pictim32.flt) เพื่อนำเข้ารูป Macintosh กราฟิก เปลี่ยนชื่อไฟล์ของคุณ Macintosh สมที่สุดที่ มีนามสกุล.pct เมื่อคุณคัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows เพื่อให้ Microsoft Office for Windows สามารถจดจำไฟล์เป็นกราฟิกสมที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์กราฟิกที่มีชื่อว่า Bear บน Macintosh คุณควรเปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อ Bear.pct ก่อนที่คุณแทรกไฟล์ลงในไฟล์สำหรับ Windows

บีบอัด Macintosh สมที่สุด (.pcz)

ไฟล์ Macintosh PCZ จะถูกแตกแรก และนำ โดยตัวกรองกราฟิก Macintosh สมที่สุด (Pictim32.flt)

WordPerfect กราฟิก (.wpg)

ตัวกรองการนำเข้ากราฟิก WordPerfect (Wpgimp32.flt) สนับสนุนกราฟิก WordPerfect เวอร์ชัน 1.0, 1.0e และ 2.0 ซึ่งสอดคล้องกับ WordPerfect เวอร์ชัน 6.x และเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับรูป.wpg ที่สร้างขึ้นใน DrawPerfect ขนาดกรอบรูปภาพคือ ขนาดของหน้าจอ

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • ข้อมูล postScript หายไปในรูปนึ้ PostScript ที่ฝังตัวในไฟล์กราฟิก WordPerfect

 • ไฟล์กราฟิก WordPerfect มีขนาดใหญ่ ฝังตัวบิตแมปอาจปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องในชุดโปรแกรมควบคุมวิดีโอจาก ATI ถ้าคุณคิดว่า คุณมีปัญหานี้ ลองเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft Windows และเปลี่ยนแปลงของคุณโปรแกรมควบคุมวิดีโอ 8514/ตัว ควบคุมที่ มีอยู่ใน Windows

ติดตั้งตัวกรองกราฟิก

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งตัวกรองที่คุณต้องการเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office Publisher 2003 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มตัวกรองกราฟิก

ถ้าคุณเคยติดตั้ง Publisher จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ คุณต้องติดตั้ง หรือเอาคอมโพเนนต์ออกจากตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณได้ติดตั้ง Publisher จากซีดีรอม และคุณได้แมปไดรฟ์ซีดีรอมไดรฟ์ใหม่เนื่องจากคุณติดตั้ง ติดตั้ง Publisher จากซีดีรอม ถ้าคุณกำลังใช้ Publisher จากซีดีรอม คุณต้องเอาผู้ประกาศ และติดตั้งใหม่จากซีดีรอม

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. ในแผงควบคุมของ Windows ดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรม ออก

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office คลิกMicrosoft Office ในกล่องที่ติดตั้งโปรแกรม นั้นแล้ว คลิกปุ่มเปลี่ยน

  • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณแต่ละ คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในกล่องที่ติดตั้งโปรแกรม นั้นแล้ว คลิกปุ่มเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษา เลือกตัวเลือกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้ว คลิ กถัดไป

 5. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเลือกขั้นสูงกำหนดเองของแอปพลิเคชัน แล้ว คลิ กถัดไป

 6. ในกล่องโต้ตอบขั้นสูงเอง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากฟีเจอร์แชร์ Office คลิกเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากตัวแปลงและตัวกรอง นั้นแล้ว คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากตัวกรองกราฟิก

 7. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวกรองที่คุณต้องการติดตั้ง แล้ว คลิ กเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 8. คลิกอัปเดตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบกำหนดเองขั้นสูง

หมายเหตุ: Publisher สนับสนุนเปิด Prepress Interface (OPI) สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกรูปภาพที่ลิงก์

แทรกรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. เปิด หรือสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพเมื่อต้องการ

 2. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกรอบรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กรูปภาพจากไฟล์

 3. ลากเมาส์ทแยงจนกว่ากรอบรูปภาพมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว คลิ กไฟล์รูปภาพ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการลิงก์รูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

การแก้ไขปัญหาการแทรกกราฟิก

ถ้าคุณมีปัญหาในการแทรกกราฟิกในรูปแบบไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองตัวกรองกราฟิกที่ถูกต้องอาจไม่ได้ติดตั้งในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง หรืออาจเสียตัวกรอง ตัวกรองกราฟิกจะถูกเก็บเป็นไฟล์ภายใต้โฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt นอกจากนี้ ติดตั้งพร้อมกับตัวกรองกราฟิกมีรูปกราฟิกบางอย่างเพื่อทดสอบตัวกรอง

ทดสอบตัวกรองกราฟิก

เมื่อต้องการทดสอบตัวกรองกราฟิก ทำต่อไปนี้:

 1. สร้างสิ่งพิมพ์เปล่าที่คุณไม่จำเป็นต้องบันทึก

 2. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกรอบรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กรูปภาพจากไฟล์

 3. ลากเมาส์ทแยงจนกว่ากรอบรูปภาพมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt

 5. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพกราฟิกสำหรับตัวกรองที่คุณต้องการทดสอบ เช่น Ms.tif

ถ้ารูปทดสอบจะถูกแทรกอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหากับรูปภาพกราฟิกที่คุณกำลังพยายามแทรก

ถ้ารูปทดสอบจะแทรกอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหากับตัวกรองกราฟิกสำหรับรูปแบบนั้น

ติดตั้งตัวกรองกราฟิก

เมื่อต้องการติดตั้งตัวกรองกราฟิก ทำต่อไปนี้:

 1. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt และเปลี่ยนชื่อแฟ้มกรองกราฟิกที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อไฟล์ตัวกรองกราฟิก CorelDRAW (Cdrimp32.flt) เป็นCdrimp32.old

 2. บนเมนูวิธีใช้ คลิกตรวจหาและซ่อมแซม

  เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดโปรแกรมไปเมนู Windowsเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคืนค่าทางลัดของฉันในขณะที่การซ่อมแซม

 3. คลิก เริ่ม

หมายเหตุ: 

 • กระบวนงานนี้ตรวจหา และแก้ไขปัญหาเช่นหายไปไฟล์และตั้งค่ารีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Microsoft Office ที่ติดตั้งทั้งหมด ไม่ได้ซ่อมแซมไฟล์ที่ส่วนบุคคล เช่นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์

 • ถ้าคำสั่งซ่อมแซม แก้ไขปัญหา คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Publisher

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×