รูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์อื่น ด้วยการคลิกไฟล์ >บันทึกเป็น ได้ รูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานอยู่ (เวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือชนิดแผ่นงานอื่น) แตกต่างกันไป

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มอื่น การจัดรูปแบบ ข้อมูล และคุณลักษณะบางอย่างของแฟ้มนั้นอาจไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อื่น หรือ ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน โปรแกรมอื่น คลิกไฟล์ >เปิด ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในโหมดความเข้ากัน เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ของExcel 2010 คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์Excel 2010 อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเลือกการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ ซึ่งเก็บรูปแบบไฟล์ต้นฉบับสำหรับความเข้ากันได้ต่อไป

รูปแบบไฟล์ Excel

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

สมุดงานของ Excel

.xlsx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดของแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) หรือแผ่นงานแมโคร Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm) ได้

เวิร์กบุ๊กแบบ Excel (โค้ด)

.xlsm

รูปแบบไฟล์ที่ยึด ตาม XML และเปิดใช้ งานแมโครสำหรับExcel 2016, Excel 2013, Excel 2010 และExcel 2007 จัดเก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

สมุดงานไบนารี Excel

.xlsb

รูปแบบไฟล์ไบนารี (BIFF12) สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007

แม่แบบ

.xltx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับเทมเพลต Excel ของ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm) ได้

แม่แบบ (โค้ด)

.xltm

รูปแบบไฟล์แบบใช้แมโครของเทมเพลต Excel สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

สมุดงาน Excel 97- Excel 2003

.xls

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8)

แม่แบบ Excel 97- Excel 2003

.xlt

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) สำหรับแม่แบบ Excel

สมุดงาน Microsoft Excel 5.0/95

.xls

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 5.0/95 (BIFF5)

กระดาษคำนวณ XML 2003

.xml

รูปแบบแฟ้ม XML Spreadsheet 2003 (XMLSS)

ข้อมูล XML

.xml

รูปแบบข้อมูล XML

Add-In ของ Excel

.xlam

รูปแบบ Add-In ที่เปิดใช้งานแมโครและแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 Add-In คือโปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้ของโครงการ VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-in ของ Excel 97-2003 โปรแกรมส่วนเพิ่มที่ได้ร้บการออกแบบสำหรับเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้โครงการ VBA

สมุดงาน Excel 4.0

.xlw

รูปแบบไฟล์ Excel 4.0 ที่จะบันทึกเฉพาะเวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ และแผ่นงานแมโครเท่านั้น คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์นี้ใน Excel 2010 แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบไฟล์นี้ได้

ทำงานของกระดาษคำนวณ 6.0 9.0

.xlr

สเปรดชีที่บันทึกไว้ใน Microsoft Works 6.0 9.0

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนในExcel Starter เท่านั้น

รูปแบบไฟล์ข้อความ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.prn

รูปแบบ Lotus ที่คั่นด้วยการเว้นวรรค บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนอีกระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ (Macintosh)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ (MS-DOS)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ Unicode

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นข้อความ Unicode ซึ่งก็คือมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่พัฒนาขึ้นโดย Unicode Consortium

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนอีกระบบปฏิบัติการ Windows หนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

CSV (Macintosh)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

CSV (MS-DOS)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความแบบมีจุลภาคเป็นตัวคั่นสำหรับการใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และเพื่อให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นนั้นใช้ถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบข้อความใดๆ การจัดรูปแบบทั้งหมดจะสูญหายไป

รูปแบบไฟล์อื่นๆ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III และ IV คุณสามารถเปิดรูปแบบแฟ้มเหล่านี้ได้ใน Excel แต่คุณไม่สามารถบันทึกแฟ้ม Excel เป็นรูปแบบ dBase ได้

OpenDocument Spreadsheet

.ods

OpenDocument Spreadsheet คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel 2010 เพื่อให้เปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Calc นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดสเปรดชีตในรูปแบบ .ods ใน Excel 2010 ได้ด้วย การจัดรูปแบบอาจสูญหายไปเมื่อมีการบันทึกและเปิดไฟล์ .ods

PDF

.pdf

รูปแบบ Portable Document Format (PDF) รูปแบบแฟ้มนี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้มรูปแบบ PDF แสดงแบบออนไลน์หรือได้รับการพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ ข้อมูลในแฟ้มดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะผลิตซ้ำโดยใช้การพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel 2007

เอกสาร XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS) รูปแบบแฟ้มนี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้ม XPS แสดงแบบออนไลน์หรือได้รับการพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้อย่างครบถ้วน และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มนั้นได้โดยง่าย

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel 2007

รูปแบบแฟ้มที่ใช้คลิปบอร์ด

คุณสามารถวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดของ Microsoft Office ลงใน Excel ได้ด้วยการใช้คำสั่ง วาง หรือ วางแบบพิเศษ (แท็บ หน้าเริ่มต้น กลุ่ม คลิปบอร์ด ปุ่ม วาง) หากข้อมูลในคลิปบอร์ดของ Office มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

รูปภาพ

.wmf หรือ .emf

รูปภาพในรูปแบบ Windows Metafile Format (WMF) หรือ Windows Enhanced Metafile Format (EMF)

หมายเหตุ    ถ้าคุณคัดลอกรูปภาพ Windows Metafile (WMF) มาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง Excel จะวางรูปภาพนี้เป็นแบบ enhanced metafile (EMF)

บิตแมป (Bitmap)

.bmp

รูปภาพที่จัดเก็บในรูปแบบบิตแมป (BMP)

รูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารีสำหรับ Excel เวอร์ชัน 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) และ Excel 2010 (BIFF12)

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

รูปแบบข้อความที่คั่นด้วยแท็บ

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

รูปแบบค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค) (*.prn)

.rtf

รูปแบบ Rich Text (RTF) จาก Excel เท่านั้น

วัตถุฝังตัว

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

รูปแบบวัตถุ Microsoft Excel เป็นวัตถุจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งสนับสนุน OLE 2.0 (OwnerLink) และรูปภาพ หรือรูปแบบงานนำเสนอแบบอื่น

วัตถุเชื่อมโยง

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

OwnerLink, ObjectLink การเชื่อมโยง รูปภาพ หรือรูปแบบอื่น

วัตถุรูปวาด Office

.emf

รูปแบบวัตถุรูปวาด Office หรือรูปภาพ (Windows enhanced metafile format, EMF)

ข้อความ

.txt

ข้อความที่ใช้แสดง ข้อความ OEM

Single File Web Page

.mht, .mhtml

Single File Web Page (MHT หรือ MHTML) รูปแบบแฟ้มนี้จะรวมกราฟิกภายใน แอปเพล็ต เอกสารที่เชื่อมโยง และรายการที่สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงอยู่ในเอกสาร

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel 2007

เว็บเพจ

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML)

หมายเหตุ: เมื่อคุณคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่น Excel จะวางข้อความในรูปแบบ HTML ไม่ว่ารูปแบบของข้อความเดิมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter และExcel 2007 คุณไม่สามารถเปิด หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

แผนภูมิ Excel

.xlc

รูปแบบแฟ้ม Excel 2.0, 3.0 และ 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

รูปแบบแฟ้ม Lotus 1-2-3 (ทุกรุ่น)

Microsoft Works

.wks

รูปแบบแฟ้ม Microsoft Works (ทุกรุ่น)

DBF 2

.dbf

รูปแบบแฟ้ม DBASE II

WQ1

.wq1

Quattro Pro สำหรับรูปแบบแฟ้ม MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 และ 7.0 สำหรับ Windows

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel Starter

นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในExcel Starter คุณไม่สามารถเปิด หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้

รูปแบบ

นามสกุล

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-In ของ Excel

.xlam

ชื่อแหล่งข้อมูล

.dsn

ฐานข้อมูล MDE ของ access

.mde

เชื่อมต่อข้อมูล office

.odc

ไฟล์การเชื่อมโยงข้อมูล

.udl

การเปิดหรือการดูรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ถ้ารูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้

  • ค้นหาอินเทอร์เน็ตสำหรับบริษัทที่สร้างตัวแปลงรูปแบบไฟล์สำหรับรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

  • บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนโปรแกรมอื่น และส่งออกจากโปรแกรมนั้น ลงในรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จัดรูปแบบ Excel และฟีเจอร์ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×