รูปแบบแฟ้มกราฟิกและตัวกรอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรกรูปภาพจากไฟล์ในสิ่งพิมพ์ของคุณคุณสามารถเลือกจากตัวเลขของรูปแบบไฟล์กราฟิกที่ได้รับความนิยม รวมถึงแมป รูปภาพที่สแกน และรูปถ่าย สำหรับบางอย่างของรูปแบบไฟล์กราฟิกเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิกที่แยกต่างหากเมื่อคุณแทรกรูปภาพของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถแทรกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถลองติดตั้งหรือการทดสอบการติดตั้ง และตัวกรองกราฟิก

รูปแบบแฟ้มที่ไม่ต้องการตัวกรองกราฟิก

คุณไม่ต้องติดตั้งตัวกรองกราฟิกแยกต่างหากเพื่อแทรกรูปแบบแฟ้มกราฟิกต่อไปนี้เข้าในสิ่งพิมพ์ของคุณโดยตรง

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

ตัวกรอง Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) สนับสนุนรูปแบบแฟ้มรุ่น GIF87a (รวมถึงการสอดประสาน) และ GIF89a (รวมถึงการสอดประสานและความโปร่งใส)

ตัวกรอง GIF จะนำเข้าเฉพาะรูปภาพรูปแรกของแฟ้ม GIF แบบหลายรูปเท่านั้น

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่ต้องใช้ตัวกรอง GIF ในการนำเข้าและส่งออกแฟ้ม GIF และไม่ต้องใช้ตัวกรองในการบันทึกสิ่งพิมพ์ที่มีรูปภาพ GIF เป็นเว็บเพจ (*.htm หรือ *.html)

 • คุณไม่ต้องใช้ตัวกรอง GIF ในการแทรกรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวเข้าในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ที่มีรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวเป็นเว็บเพจ ภาพเคลื่อนไหวจะถูกรักษาไว้ คุณไม่สามารถดำเนินการแก้ไขบางอย่าง — เช่น การครอบตัดหรือการเปลี่ยนสีเติม เส้นขอบ หรือเงา — บนรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในโปรแกรมการแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกแฟ้มอีกครั้งหนึ่ง

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

ตัวกรองกราฟิก Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) สนับสนุนรุ่น 6.0 ของ JPEG File Interchange Format (JFIF) ตัวกรองสนับสนุนแฟ้ม cyan-magenta-yellow-black (CMYK) JPEG

ตัวกรองไม่สนับสนุนแฟ้ม JPEG Tagged Interchange Format (JTIF)

หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งตัวกรอง JPEG เพื่อแทรกแฟ้ม JPEG เข้าในสิ่งพิมพ์จาก Clip Organizer

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

ตัวกรองกราฟิก Windows Bitmap (Bmpimp32.flt) สนับสนุนบิตแมป Windows และ OS/2 บิตแมป Run Length Encoded (RLE) และบิตแมปที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ (device-independent bitmaps หรือ DIB)

Portable Network Graphics (.png)

ตัวกรอง Portable Network Graphics (Png32.flt) สนับสนุนรูปแบบ Portable Network Graphics

Tagged Image File Format (.tiff)

ตัวกรองกราฟิกแท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) สนับสนุนชนิดรูปทั้งหมดและจากที่สอดคล้องกับ 5.0 ตรวจทานข้อกำหนด TIFF และ 6.0 ส่วนที่ 1: TIFF หลัก ชนิดเหล่านี้รวมขาวดำ ระดับสีเทา สีชุดแบบสี และ RGB สีแบบเต็มรูป ตัวกรองจัดการเดียว 8 บิต alpha ช่องถูกเก็บไว้กับรูป RGB สีทั้งหมด ตัวกรอง TIFF ยังสนับสนุนนามสกุล TIFF สำหรับรูปแบบ CMYK

ตัวกรองจะนำเข้าเฉพาะรูปภาพรูปแรกของแฟ้ม TIFF ที่มีหลายรูปภาพ (แฟ้มย่อย) เท่านั้น

Windows Enhanced Metafile (.emf)

ตัวกรองกราฟิก Enhanced Metafile (Emfimp32.flt) จะแปลง Enhanced Metafiles (.emf) เป็น Windows Metafiles (.wmf)

Windows Metafile (.wmf)

ตัวกรองกราฟิก Windows Metafile (Wmfimp32.flt) สนับสนุนรูปแบบ Windows Metafile

รูปแบบแฟ้มที่ต้องการตัวกรองกราฟิก

คุณต้องติดตั้งตัวกรองกราฟิกเพื่อแทรกรูปแบบแฟ้มกราฟิกต่อไปนี้เข้าในสิ่งพิมพ์ของคุณโดยตรง

Computer Graphics Metafile (.cgm)

ตัวกรองกราฟิก Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) สนับสนุนรุ่น 1 ของ CGM 1992 ตัวกรองจัดการการเข้ารหัสทั้งสามอย่าง ตีความและสนับสนุนองค์ประกอบทั้งหมด และจัดการแฟ้มกราฟิก .cgm ที่ถูกต้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

ส่วนกำหนดค่าอุตสาหกรรมที่สำคัญของ ATA (Air Transport Association) และ CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตัวกรอง Computer Graphics Metafile ตัวกรองได้รับการรับรองว่าเป็นไปตาม ATA และ CALS โดยผ่านการทดสอบที่จัดการโดย National Institute of Standards and Technology (NIST)

ถ้าคุณติดตั้งตัวกรองในระหว่างการตั้งค่า จะมีการติดตั้งแฟ้มต่อไปนี้ Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg, และ Cgmimp32.hlp

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้ ไม่สนับสนุน CGM 1992 รุ่น 2, 3, และ 4

CorelDRAW (.cdr)

ตัวกรองกราฟิก CorelDRAW (Cdrimp32.flt) สนับสนุนแฟ้ม .cdr, .cdt, .cmx, และ .pat จาก CorelDRAW 3.0 ถึง 9.0

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้

 • การเติมพื้นผิววัตถุและ PostScript จะถูกแทนที่ด้วยการเติมสีเทาทึบ

 • การเติมการไล่ระดับสีจะถูกแบ่งเป็นแถบสีขาวดำ

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ

  • การกำหนดลักษณะ CorelDRAW เช่น ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว หน่วย เส้นตาราง และเส้นบอกแนว

  • เลนส์และเพาเวอร์คลิป

  • หน้า เลเยอร์ และกลุ่ม

  • วัตถุ OLE

  • บิตแมปแบบหมุน

  • การเติมเวกเตอร์

  • ข้อความย่อหน้าหลายพื้นที่

Encapsulated PostScript (.eps)

ตัวกรองกราฟิก PostScript นึ้ (EPS) (Epsimp32.flt) สนับสนุนเวอร์ชันนึ้สเปค PostScript Adobe ระบบ 3.0 และเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวกรองสนับสนุนรูป.eps จากแท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff) และ Windows Metafile (.wmf) ฝังตัวแสดงตัวอย่าง

ถ้าแฟ้มกราฟิก EPS มีตัวอย่างรูปภาพ TIFF หรือ Windows Metafile ที่ฝังตัวอยู่ ตัวอย่างของรูปภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณภาพของตัวอย่างรูปภาพขึ้นอยู่กับความละเอียดของรูปภาพ TIFF หรือ Windows Metafile ที่ฝังตัวอยู่ในแฟ้ม EPS เมื่อสร้างขึ้น โดยทั่วไปความละเอียดที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างแฟ้ม EPS คือความละเอียดต่ำ ปานกลาง และสูง ความละเอียดของตัวอย่างรูปภาพยิ่งสูง ขนาดของแฟ้ม EPS จะยิ่งใหญ่ขึ้น เนื่องจากตัวอย่างรูปภาพดังกล่าวจะใช้เพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงมักใช้ความละเอียดต่ำ ตัวอย่างรูปภาพความละเอียดสูงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเนื่องจากตัวอย่างจะถูกลบทิ้งเมื่อพิมพ์แฟ้ม EPS ที่เครื่องพิมพ์ PostScript

ถ้าไม่มีตัวอย่างรูปภาพ TIFF หรือ Windows Metafile ที่ฝังตัวรวมอยู่ในกราฟิก EPS ที่คุณนำเข้า กราฟิกจะแสดงข้อความแทนตัวอย่างของกราฟิกในสิ่งพิมพ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม กราฟิกยังมีการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ PostScript อย่างถูกต้อง ถ้าคุณพิมพ์กราฟิก EPS ที่เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ PostScript ตัวอย่างรูปภาพจะมีการพิมพ์ตามที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

กราฟิก EPS ได้รับการออกแบบมาให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ PostScript

Macintosh PICT (.pct, .pict)

ตัวกรองกราฟิก Macintosh PICT (Pictim32.flt) ใช้ในการนำเข้ากราฟิก Macintosh PICT ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Macintosh PICT ของคุณเป็นนามสกุล .pct เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows เพื่อให้ Microsoft Office สำหรับ Windows สามารถรับรู้ว่าแฟ้มเป็นกราฟิก PICT ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแฟ้มกราฟิกที่ชื่อว่า Bear บน Macintosh คุณควรจะเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น Bear.pct ก่อนที่คุณจะแทรกแฟ้มเข้าในแฟ้มสำหรับ Windows

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

แฟ้ม Macintosh PCZ ต้องมีการยกเลิกการบีบอัดก่อน แล้วจึงนำเข้าโดยใช้ตัวกรองกราฟิก Macintosh PICT (Pictim32.flt)

WordPerfect Graphics (.wpg)

ตัวกรองการนำเข้า WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) สนับสนุน WordPerfect Graphics รุ่น 1.0, 1.0e, และ 2.0, ซึ่งตรงกับ WordPerfect รุ่น 6.x และก่อนหน้านั้น สำหรับรูปภาพ .wpg ที่สร้างขึ้นใน DrawPerfect ขนาดของกรอบรูปภาพคือขนาดของหน้าจอ

ตัวกรองนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้

 • ข้อมูล PostScript จะหายไปในรูปภาพ Encapsulated PostScript ที่ฝังตัวอยู่ในแฟ้ม WordPerfect Graphics

 • แฟ้ม WordPerfect Graphics ที่มีบิตแมปขนาดใหญ่ฝังตัวอยู่อาจไม่ปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมควบคุมวิดีโอรุ่น Mach จาก ATI ถ้าคุณคิดว่าคุณมีปัญหานี้ ให้ลองเรียกใช้ Microsoft Windows Setup และเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณเป็นโปรแกรมควบคุม 8514/a ที่ให้มาพร้อมกับ Windows

การติดตั้งตัวกรองกราฟิก

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งตัวกรองที่คุณต้องการเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft TE000130395 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มตัวกรองกราฟิกได้

ถ้าเริ่มแรกคุณติดตั้ง Publisher จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องติดตั้งหรือเอาคอมโพเนนต์ออกจากที่ตั้งนั้น ถ้าคุณติดตั้ง Publisher จากซีดีรอมและได้แมปไดรฟ์ซีดีรอมกับตัวอักษรไดรฟ์ใหม่ในขณะที่ทำการติดตั้ง ให้ติดตั้ง Publisher ใหม่จากซีดีรอม ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Publisher จากซีดีรอม คุณต้องเอา Publisher ออก แล้วติดตั้งใหม่จากซีดีรอม

 1. ออกการทำงานโปรแกรมทั้งหมด

 2. ในแผงควบคุม (Control Panel) ของ Windows ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ให้คลิก Microsoft Office ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน (Currently installed programs) แล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยน (Change)

  • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณทีละโปรแกรม ให้คลิกชื่อของโปรแกรมของคุณในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน (Currently installed programs) แล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยน (Change)

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโหมดการซ่อมบำรุง ให้เลือกตัวเลือก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้งแบบกำหนดเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกการกำหนดเองแบบขั้นสูงของโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิก ถัดไป

 6. ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดเองแบบขั้นสูง ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก ตัวแปลงและตัวกรอง แล้วคลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก ตัวกรองกราฟิก

 7. คลิกลูกศรถัดจากตัวกรองที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 8. คลิก ปรับปรุง ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดเองแบบขั้นสูง

หมายเหตุ: Publisher สนับสนุนเปิด Prepress Interface (OPI) สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกรูปภาพที่ลิงก์

แทรกรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพลงไป

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กรอบรูปภาพ Button Image แล้วคลิก รูปภาพจากแฟ้ม

 3. ลากเมาส์ตามแนวทแยงมุมจนกว่ากรอบรูปภาพจะมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการจะนำมาแทรก แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพดังกล่าว

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ ให้คลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงรูปภาพไปยังแฟ้มรูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกลูกศรถัดจาก แทรก แล้วคลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

แก้ไขปัญหาการแทรกกราฟิก

ถ้าคุณมีปัญหาในการแทรกกราฟิกใน รูปแบบแฟ้มอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการตัวกรอง อาจเป็นเพราะไม่ได้ติดตั้งตัวกรองกราฟิกที่ถูกต้องในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง หรือตัวกรองอาจเสียหาย ตัวกรองกราฟิกมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มภายใต้โฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt และสิ่งที่ติดตั้งพร้อมกับตัวกรองกราฟิกคือรูปภาพตัวอย่างกราฟิกที่ใช้ทดสอบตัวกรอง

ทดสอบตัวกรองกราฟิก

เมื่อต้องการทดสอบตัวกรองกราฟิก ให้ทำต่อไปนี้

 1. สร้างสิ่งพิมพ์เปล่าที่คุณไม่ต้องการบันทึก

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กรอบรูปภาพ Button Image แล้วคลิก รูปภาพจากแฟ้ม

 3. ลากเมาส์ตามแนวทแยงมุมจนกว่ากรอบรูปภาพจะมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt

 5. คลิกสองครั้งที่รูปภาพกราฟิกสำหรับตัวกรองที่คุณต้องการทดสอบ เช่น Ms.tif

ถ้าแทรกรูปภาพทดสอบอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพกราฟิกที่คุณกำลังพยายามแทรก

ถ้าไม่มีการแทรกรูปภาพทดสอบอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตัวกรองกราฟิกสำหรับรูปแบบรูปภาพนั้น

ติดตั้งตัวกรองกราฟิกใหม่

เมื่อต้องการติดตั้งตัวกรองกราฟิกใหม่ ให้ทำต่อไปนี้

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt และเปลี่ยนชื่อแฟ้มตัวกรองกราฟิกที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อแฟ้มตัวกรองกราฟิก CorelDRAW (Cdrimp32.flt) เป็น Cdrimp32.old

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตรวจหาและซ่อมแซม

  เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดโปรแกรมกลับไปยังเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คืนค่าทางลัดของฉันในขณะซ่อมแซม

 3. คลิก เริ่ม

หมายเหตุ: 

 • กระบวนงานนี้จะตรวจหาและซ่อมแซมปัญหาต่างๆ เช่น แฟ้มที่หายไปและการตั้งค่ารีจิสทรีที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดที่ติดตั้ง แต่ไม่ได้ซ่อมแซมแฟ้มส่วนบุคคล เช่น สิ่งพิมพ์ หรือเอกสาร

 • ถ้าคำสั่ง ตรวจหาและซ่อมแซม ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องติดตั้ง Publisher ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×