รูปแบบสำหรับเปอร์เซ็นต์ สัญลักษณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล และสกุลเงินที่ไม่ใช่ U.S.

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 100 ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ในรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น แสดงตัวเลขเช่นตัวเลข.08 เป็น 8% ไว้ 2.8 เป็น 280%

รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (เครื่องหมายโพเนนเชียล), ใช้ "E- "E + "e- หรือ"e +"รหัสลงในส่วน ถ้ารูปแบบประกอบด้วยค่าเป็น 0 (ศูนย์) หรือ# (เครื่องหมายเลข) ทางด้านขวาของตัวโค้ดเลขชี้กำลัง Microsoft Graph แสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ และแทรกแอ "E" หรือ "e" จำนวนของ 0 หรือ # 's ทางด้านขวาของโค้ดเลขชี้กำลังกำหนดจำนวนของตัวเลขในเลขชี้กำลัง "E " หรือ "e " ทำเครื่องหมาย ด้วยเลขชี้กำลังเป็นค่าลบ "E +" หรือ "e +" ทำเครื่องหมาย ด้วยเลขชี้กำลังเป็นค่าลบและเครื่องหมายบวก ด้วยเลขชี้กำลังเป็นบวก

สกุลเงิน เมื่อต้องการระบุหนึ่งของสกุลเงินต่อไปนี้ สัญลักษณ์ในรูปแบบตัวเลข โดยที่ NUM LOCK บน ALT ค้างไว้ และพิมพ์โค้ด ANSI สำหรับสัญลักษณ์สกุลเงินบนแป้นตัวเลข สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอื่น ๆ สัญลักษณ์สกุลเงิน ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมที่คุณได้แทรกแผนภูมิ Microsoft Graph

เมื่อต้องการใส่

ค้างแป้น ALT และชนิด

¢

0162

£

จของ

¥

0165


หมายเหตุ: รูปแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกแผนภูมินั้น เมื่อต้องการให้ใช้สัญลักษณ์สกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงเสมอกราฟ เปลี่ยนสัญลักษณ์สกุลเงินที่เลือกในการตั้งค่าภูมิภาค control panel ก่อนที่คุณเริ่มต้นกราฟ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×