รูปแบบสำหรับวันที่และเวลา

วัน เดือน และปี เมื่อต้องการแสดงวัน เดือน และปี ให้ใส่โค้ดรูปแบบต่อไปนี้ในส่วน ถ้าคุณใช้ "m" ทันทีหลังโค้ดรูปแบบ "h" หรือ "hh" หรือทันที่ก่อนโค้ดรูปแบบ "ss" หรือ "s" Microsoft Graph จะแสดงนาทีแทนที่จะเป็นเดือน

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

เดือนเป็นแบบ 1–12

m หรือ ด

เดือนเป็นแบบ 01–12

mm หรือ ดด

เดือนเป็นแบบ Jan–Dec

mmm

เดือนเป็นแบบ January–December

mmmm

เดือนเป็นอักษรตัวแรกของเดือน

mmmmm

วันเป็นแบบ 1–31

d

วันเป็นแบบ 01–31

dd

วันเป็นแบบ Sun–Sat

ddd

วันเป็นแบบ Sunday–Saturday

dddd

ปีเป็นแบบ 00–99

yy

ปีเป็นแบบ 1900–9999

yyyy


ชั่วโมง นาที และวินาที เมื่อต้องการแสดงชั่วโมง นาที และวินาที ให้ใส่โค้ดรูปแบบต่อไปนี้ในส่วน

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

ชั่วโมงเป็นแบบ 0-23

h

ชั่วโมงเป็นแบบ 00-23

hh

นาทีเป็นแบบ 0-59

m

นาทีเป็นแบบ 00-59

mm

วินาทีเป็นแบบ 0-59

s

วินาทีเป็นแบบ 00-59

ss

ชั่วโมงเป็นแบบ 4 AM

h AM/PM

เวลาเป็น 16:36:00

h:mm am/pm

เวลาเป็น 4:36:03 p

h:mm:ss a/p

เวลาที่ใช้ไปเป็นชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 25:02

[h]:mm

เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนนาที ตัวอย่างเช่น 63:46

[m]:ss

เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนวินาที

[ss]

เสี้ยววินาที

h:mm:ss.00


หมายเหตุ: ถ้ารูปแบบมี AM หรือ PM ชั่วโมงจะยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง โดยที่ "AM" "am" "A" หรือ "a" แสดงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน 12:00 และ "PM" "pm" "P" หรือ "p" แทนเวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน 12:00 ไม่เช่นนั้นชั่วโมงจะยึดตามนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง โดยที่ "m" หรือ "mm" ต้องปรากฏทันที่หลังโค้ดรูปแบบ "h" หรือ "hh" หรือทันที่ก่อนโค้ดรูปแบบ "ss" หรือไม่เช่นนั้น Graph จะแสดงเดือนแทนที่จะเป็นนาที

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×