รูปแบบสำหรับข้อความและช่องว่าง

อักขระข้อความ เมื่อต้องการแสดงอักขระข้อความ ให้ล้อมรอบอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") หรือนำหน้าตัวเลขด้วยเครื่องหมายแบคสแลช (\) อักขระพิเศษต่อไปนี้ถูกแสดงโดยไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

$ - + / ( ) : ช่องว่าง

ถ้าคุณป้อนสัญลักษณ์ใดๆ ต่อไปนี้ เครื่องหมายแบคสแลชจะถูกแทรกให้คุณ

! ^ & ` (อัญประกาศเดี่ยวซ้าย) ' (อัญประกาศเดี่ยวขวา) ~ { } = < >

ช่องว่าง เมื่อต้องการสร้างช่องว่างที่มีความกว้างหนึ่งอักขระในรูปแบบตัวเลข ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่างตามด้วยอักขระ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่เครื่องหมายขีดล่างตามด้วยวงเล็บปิด ( _) ), จำนวนบวกจะเรียงแถวอย่างถูกต้องโดยมีจำนวนลบที่แนบอยู่ในวงเล็บ

ข้อความในตัวเลข ส่วนรูปแบบข้อความจะเป็นส่วนสุดท้ายในรูปแบบตัวเลขเสมอ ให้ใส่อักขระ @ ในส่วนข้อความที่คุณต้องการแสดงข้อความใดๆ ที่ถูกป้อนในเซลล์ ถ้าอักขระ @ ถูกตัดออกจากส่วนข้อความ ก็จะไม่แสดงข้อความที่คุณป้อน ถ้าคุณต้องการแสดงอักขระข้อความที่ระบุด้วยข้อความที่ป้อนเสมอ ให้ล้อมข้อความเพิ่มเติมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ตัวอย่างเช่น "ใบเสร็จรับเงินขั้นต้นของ" @

ถ้ารูปแบบไม่รวมส่วนข้อความ ข้อความที่คุณป้อนจะไม่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบ

อักขระที่ซ้ำ เมื่อต้องการทำซ้ำอักขระถัดไปในรูปแบบเพื่อเติมความกว้างคอลัมน์ ให้รวมเครื่องหมายดอกจัน (*) ในรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 0*- เพื่อใส่เครื่องหมายอัญประกาศยัติภังค์หลังตัวเลขเพื่อเติมเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×