รูปแบบตัวเลขเป็นสกุลเงินใน Excel สำหรับแท็บเล็ต Android

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นสกุลเงิน นำรูปแบบตัวเลขสกุลเงินหรือบัญชีไปยังเซลล์ ตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจะพร้อมใช้งานบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปแบบตัวเลข

ในบทความนี้

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นสกุลเงิน

เอาการจัดรูปแบบสกุลเงิน

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นสกุลเงิน

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บหน้าแรก แตะที่รูปแบบตัวเลข

  3. แตะสกุลเงิน หรือบัญชี

  4. แตะสัญลักษณ์สกุลเงินคุณต้องการ

  5. ภายใต้รูปแบบตัวเลข แตะที่การเพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือลดตำแหน่งทศนิยม

  6. ในกล่อง จำนวนลบ ให้เลือกสไตล์การแสดงที่คุณต้องการใช้สำหรับจำนวนลบ

ด้านบนของหน้า

เอาการจัดรูปแบบสกุลเงินออก

  1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่มีการจัดรูปแบบสกุลเงินไว้

  2. บนแท็บหน้าแรก แตะที่รูปแบบตัวเลข และแตะทั่วไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×