รูปแบบตัวเลขเป็นข้อความใน 2016 Excel for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ Excel จะถือว่าบางชนิดของตัวเลขเป็นข้อความ คุณสามารถใช้รูปแบบข้อความแทนที่เป็นรูปแบบตัวเลข ตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังใช้ หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสตัวเลขอื่นที่ประกอบด้วย 16 หลักหรือมากกว่า คุณต้องใช้รูปแบบข้อความ นั่นเป็นเพราะว่า Excel ได้สูงสุดของความแม่นยำ 15 หลัก และจะปัดเศษตัวเลขใด ๆ ที่ทำตามหลัก 15 เป็นลงไปยังศูนย์ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้น

เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตัวเลขถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความอยู่หรือไม่ เนื่องจากตัวเลขจะถูกจัดชิดซ้ายแทนที่จะเป็นจัดชิดขวาในเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์ว่าง และใส่ตัวเลขหลังจากที่คุณจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความแล้วได้ ตัวเลขดังกล่าวจะได้รับการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. คลิกแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกลูกศรในกล่องรูปแบบตัวเลข แล้ว คลิ กข้อความ

  จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการใช้ตำแหน่งทศนิยมในตัวเลขที่ได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ คุณอาจต้องใส่ตำแหน่งทศนิยมเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขดังกล่าว

 • เมื่อคุณใส่ตัวเลขที่เริ่มต้น ด้วยเลขศูนย์นั่นคือตัวอย่าง รหัสผลิตภัณฑ์นั่นคือ Excel ลบศูนย์ตามค่าเริ่มต้น ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการไม่ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่บังคับให้ Excel เพื่อเก็บเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์ หรือวางรหัสผลิตภัณฑ์หลักสิบในเวิร์กชีต Excel เปลี่ยนแปลงตัวเลขเช่น 0784367998 การ 784367998 ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างแบบกำหนดเองรูปแบบตัวเลขประกอบด้วย code 0000000000 ซึ่งบังคับให้ Excel จะแสดงตัวเลขหลักสิบทั้งหมดของรหัสผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตัวเลขศูนย์นำหน้า

 • บางครั้ง ตัวเลขอาจสามารถจัดรูปแบบ และถูกเก็บไว้ในเซลล์ข้อความ ซึ่งเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถทำให้เกิดปัญหากับการคำนวณ หรือจัดเรียงสับสนพืชผัก บางครั้งดำเนินเช่นนี้เมื่อคุณนำเข้า หรือคัดลอกตัวเลขจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น ในสถานการณ์นี้ คุณต้องแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความกลับไปยังหมายเลข

 • คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อแปลงตัวเลขเป็นข้อความในรูปแบบตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×