การจัดรูปแบบ

รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน

รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อนำรูปแบบต่างๆ ไปใช้กับตัวเลข คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลขนั้น รูปแบบของตัวเลขจะไม่มีผลต่อค่าในเซลล์ตามจริงที่ Excel ใช้ในการคำนวณ ค่าตามจริงจะแสดงอยู่ในแถบสูตร

แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข เมื่อต้องการดูรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

รูปแบบ

คำอธิบาย

ทั่วไป

รูปแบบตัวเลขเริ่มต้นที่ Excel นำไปใช้เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่จัดรูปแบบตามรูปแบบ ทั่วไป จะแสดงเหมือนกับที่คุณพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเซลล์นั้นไม่กว้างพอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด รูปแบบ ทั่วไป จะปัดตัวเลขที่มีทศนิยม นอกจากนี้ รูปแบบตัวเลข ทั่วไป จะใช้สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) สำหรับตัวเลขที่มีค่ามากๆ (ตัวเลข 12 หลักขึ้นไป)

ตัวเลข

ใช้สำหรับการแสดงตัวเลขโดยทั่วไป คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้

สกุลเงิน

ใช้สำหรับค่าทางการเงินทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินเริ่มต้นพร้อมกับตัวเลข คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้

บัญชี

ใช้กับค่าทางการเงินด้วย แต่จะจัดแนวสัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยมของตัวเลขในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์

วันที่

แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าวันที่ ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบวันที่ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุไว้ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

เวลา

แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าเวลา ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุอยู่ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

เปอร์เซ็นต์

จะคูณค่าในเซลล์ด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้

เศษส่วน

แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วนตามชนิดของเศษส่วนที่คุณระบุ

เชิงวิทยาศาสตร์

แสดงตัวเลขในรูปแบบสัญลักษณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล โดยแทนที่ส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย E+n โดยที่ E (ซึ่งย่อมาจาก Exponent) จะคูณตัวเลขที่นำหน้าด้วย 10 ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่น รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะแสดง 12345678901 เป็น 1.23E+10 ซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 10 ยกกำลัง 10 คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้

ข้อความ

จะถือว่าเนื้อหาในเซลล์เป็นข้อความ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวเหมือนกับที่คุณพิมพ์รวมถึงเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขด้วย

พิเศษ

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขประกันสังคม

กำหนดเอง

ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาของรหัสรูปแบบตัวเลขมีอยู่ ใช้รูปแบบนี้เพื่อสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่ถูกเพิ่มลงในรายการของโค้ดรูปแบบตัวเลข คุณสามารถเพิ่มระหว่าง 200 ถึง 250 แบบกำหนดเองรูปแบบตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำหนดเอง ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×