รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานใน Excel Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำรูปแบบต่างๆ ไปใช้กับตัวเลขเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงผลของตัวเลขเหล่านั้นได้ รูปแบบจะเปลี่ยนเฉพาะวิธีการแสดงผลของตัวเลขเท่านั้น และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลขแสดงเป็นสกุลเงิน ให้คุณคลิกเซลล์ที่มีค่าตัวเลข > สกุลเงิน

รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน

การนำรูปแบบตัวเลขไปใช้จะเปลี่ยนเฉพาะวิธีการแสดงผลของตัวเลข และจะไม่มีผลต่อค่าของเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณ คุณสามารถเห็นค่าที่แท้จริงได้ใน แถบสูตร

มุมมองของค่าตัวเลขในแถบฟังก์ชัน

ต่อไปนี้คือรายการของรูปแบบตัวเลขที่มีให้ใช้งานและวิธีที่คุณสามารถใช้ได้ใน Excel Online

รูปแบบตัวเลข

คำอธิบาย

ทั่วไป

รูปแบบตัวเลขเริ่มต้น ถ้าเซลล์มีความกว้างไม่พอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด รูปแบบนี้จะปัดเศษของตัวเลขให้ ตัวอย่างเช่น 25.76 จะแสดงเป็น 26

นอกจากนี้ถ้ามีตัวเลขมากกว่า 12 หลักขึ้นไป รูปแบบ ทั่วไป จะแสดงค่าด้วยเครื่องหมายเชิงวิทยาศาสตร์ (เลขยกกำลัง)

ค่าตัวเลขจะแสดงเป็นเลขยกกำลังเมื่อมีตัวเลข 12 หลักขึ้นไป

ตัวเลข

ทำงานเหมือนกับรูปแบบ ทั่วไป แต่จะแตกต่างกันตรงวิธีการแสดงตัวเลขที่มีตัวคั่นตำแหน่งทศนิยมและจำนวนลบ นี่คือตัวอย่างการแสดงตัวเลขของทั้งสองรูปแบบ

ตัวอย่างการแสดงผลของตัวเลขในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น รูปแบบตัวเลข และรูปแบบทั่วไป

สกุลเงิน

แสดงสัญลักษณ์ทางการเงิน ด้วยตัวเลข คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมกับเพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือลดตำแหน่งทศนิยม ได้

เพิ่มหรือลดตำแหน่งทศนิยมในการจัดรูปแบบตัวเลข

บัญชี

ใช้กับค่าทางการเงินด้วย แต่จะจัดแนวสัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยมของตัวเลขในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์

วันที่แบบสั้น

แสดงวันที่ในรูปแบบนี้

รูปแบบวันที่แบบสั้น

วันที่แบบยาว

แสดงเดือน วัน และปีในรูปแบบนี้

รูปแบบวันที่แบบยาว

เวลา

แสดงตัวเลขอนุกรมของวันที่และเวลาเป็นค่าเวลา

เปอร์เซ็นต์

จะคูณค่าในเซลล์ด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%)

คลิก เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม เพื่อระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

เพิ่มหรือลดตำแหน่งทศนิยมในการจัดรูปแบบตัวเลข

เศษส่วน

แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วน ตัวอย่างเช่น แสดง 0.5 เป็น ½

เชิงวิทยาศาสตร์

แสดงตัวเลขในรูปแบบเลขยกกำลัง โดยแทนที่ส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย E+n โดยที่ E (มาจาก Exponent) จะคูณตัวเลขที่นำหน้าด้วย 10 ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่น รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะแสดง 12345678901 เป็น 1.23E+10 ซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 10 ยกกำลัง 10 เมื่อต้องการระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ให้ใช้ เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม

ข้อความ

ถือว่าค่าในเซลล์เป็นข้อความ และแสดงเหมือนกับที่คุณพิมพ์ แม้แต่เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×