Office

รูปแบบคุณสมบัติ-ชนิดข้อมูลข้อความ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้อักขระพิเศษในการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติรูปแบบเพื่อสร้างรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลข้อความได้

Setting

ตารางต่อไปนี้สรุปอักขระการจัดรูปแบบข้อความและวิธีการทำงาน

อักขระ

คำอธิบาย

@

ใช้เพื่อแสดงอักขระที่พร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งของรูปแบบสตริงการจัดรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดในข้อมูลต้นแบบพื้นที่ที่เหลืออยู่จะปรากฏเป็นช่องว่างเปล่า

ตัวอย่างเช่นถ้าสตริงการจัดรูปแบบคือ @ @ @ @ และข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น ABC ข้อความจะถูกจัดชิดซ้ายด้วยช่องว่างนำหน้าสองช่อง

&

ใช้เพื่อแสดงอักขระที่พร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งของรูปแบบสตริงการจัดรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดในข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ตัวแทนที่เหลืออยู่จะแสดงอะไร

ตัวอย่างเช่นถ้าสตริงการจัดรูปแบบคือ &&&&& และข้อความเป็น ABC จะแสดงเฉพาะข้อความที่จัดชิดซ้ายเท่านั้น

!

ใช้เพื่อบังคับให้มีการเติมอักขระตัวแทนจากซ้ายไปขวาแทนขวาไปซ้าย คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงการจัดรูปแบบใดๆ

<

ใช้เพื่อบังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงการจัดรูปแบบแต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

>

ใช้เพื่อบังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงการจัดรูปแบบแต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

*

เมื่อใช้อักขระทันทีหลังเครื่องหมายดอกจัน (*) จะกลายเป็นอักขระเติมซึ่งอักขระที่ใช้ในการเติมช่องว่าง การเข้าถึงจะแสดงข้อความเป็นการจัดชิดซ้ายและเติมพื้นที่ใดๆทางด้านขวาของค่าที่มีช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงการจัดรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างใดๆที่มีอักขระที่ระบุไว้

ช่องว่าง +-$ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่างอักขระคณิตศาสตร์ (+-) สัญลักษณ์ทางการเงิน ($ ¥£) และเครื่องหมายวงเล็บตามที่ต้องการได้ทุกที่ในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไปอื่นๆเช่นเครื่องหมายทับ (\ หรือ/) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่—โปรดสังเกตว่าคุณสามารถวางอักขระเหล่านี้ได้จากทุกที่ในสตริงการจัดรูปแบบ

"ข้อความตัวอักษร"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพื่อล้อมรอบข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ใช้แสดง

\

ใช้เพื่อบังคับให้ Access แสดงอักขระที่ต่อไปนี้ทันที นี่คือเหมือนกับรอบอักขระที่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่

[color]

ใช้เมื่อต้องการนำสีไปใช้กับค่าทั้งหมดในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่ชื่อในวงเล็บและใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้: สีดำสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแดงสีเหลืองหรือสีขาว

ข้อสังเกต

รูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลข้อความสามารถมีได้ถึงสองส่วน แต่ละส่วนมีข้อมูลจำเพาะรูปแบบสำหรับข้อมูลที่แตกต่างกันในเขตข้อมูล

ส่วน

คำอธิบาย

แรก

รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลที่มีข้อความ

วินาที

รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลที่มีสตริงความยาวเป็นศูนย์และค่า Null

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี กล่องข้อความตัวควบคุม ที่คุณต้องการให้คำว่า “ไม่มี” ปรากฎขึ้นเมื่อไม่มีสตริงในเขตข้อมูล คุณสามารถพิมพ์รูปแบบแบบกำหนดเอง @;"ไม่มี" เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของตัวควบคุม สัญลักษณ์ @ จะทำให้ข้อความจากเขตข้อมูลแสดงขึ้น ส่วนที่สองจะทำให้คำว่า “ไม่มี” ปรากฎขึ้น เมื่อมีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์หรือค่า Null อยู่ในเขตข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันFormatเพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่าสำหรับสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์และอีกค่าหนึ่งสำหรับค่าNull

ตัวอย่าง

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของรูปแบบข้อความแบบกำหนดเอง

การตั้งค่า

ข้อมูล

แสดง

@@@-@@-@@@@

๔๖๕๐๔๓๗๙๙

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"ไม่รู้จัก"

ค่า Null

ไม่รู้จัก

สตริงความยาวเป็นศูนย์

ไม่รู้จัก

ข้อความใดก็ได้

ข้อความที่เหมือนกับที่ใส่จะถูกแสดง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×