รูปแบบข้อมูลการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

ข้อมูลสำหรับตารางการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

การวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365 เชื่อมต่อกับ API ที่แสดงแบบหลายมิติ Api อยู่ในการแสดงตัวอย่าง และสามารถเข้าถึงได้ในhttps://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (แทน <tenantid> ด้วย GUID ผู้เช่าของคุณ )

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การทำงานกับรายงานการใช้งาน Office 365 ใน Microsoft Graph

API นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานประจำเดือนของบริการต่างๆ ของ Office 365 สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งกลับโดย API ให้อ้างอิงไปยังตารางในส่วนต่อไปนี้

ตารางข้อมูลที่ถูกส่งกลับโดย API การรายงานของ Office 365

ชื่อตาราง

ข้อมูลในตาราง

ช่วงวันที่

การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้เช่า

ประกอบด้วยผลรวมรายเดือนของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้แบบเดือนต่อเดือน ผู้ใช้ครั้งแรก และผู้ใช้ที่ใช้งานมานาน

ประกอบด้วยข้อมูลรวมประจำเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

กิจกรรมของผลิตภัณฑ์ของผู้เช่า

ประกอบด้วยผลรวมรายเดือนของกิจกรรมและจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในผลิตภัณฑ์

ดู คำนิยามของผู้ใช้ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมภายในผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับมายังตารางข้อมูลนี้

ประกอบด้วยข้อมูลรวมประจำเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

สิทธิ์การใช้งาน Office ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของการสมัครใช้งาน Microsoft Office ที่มอบหมายให้กับผู้ใช้

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การใช้กล่องจดหมายของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ โดยนับจำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดและวิธีที่ใช้ที่เก็บข้อมูล

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การใช้ไคลเอ็นต์ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้ไคลเอ็นต์/อุปกรณ์ที่ระบุเพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Online, Skype for Business และ Yammer

ประกอบด้วยข้อมูลรวมประจำเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การใช้ SharePoint ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ SharePoint ที่รวมถึงไซต์ทีมหรือกลุ่มเช่นจำนวนรวมของไซต์ จำนวนเอกสารบนไซต์ จำนวนไฟล์ตามชนิดของกิจกรรม และที่เก็บข้อมูลที่ใช้

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การใช้ OneDrive for Business ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี OneDrive เช่นจำนวนบัญชี จำนวนเอกสารทั่วทั้ง OneDrives ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ และจำนวนไฟล์ตามชนิดของกิจกรรม

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การใช้งานกลุ่ม Office 365 ของผู้เช่า

มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กลุ่ม Office 365 รวมถึงกล่องจดหมาย SharePoint และ Yammer

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

การเปิดใช้งาน Office ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเปิดใช้งานของการสมัครใช้งาน Office จำนวนการเปิดใช้งานต่ออุปกรณ์ (Android/iOS/Mac/พีซี) การเปิดใช้งานตามแผนบริการ เช่น Office Proplus, Visio, Project

ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสิ้นเดือนสำหรับช่วงเวลาใช้งาน 12 เดือน รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

สถานะของผู้ใช้

ประกอบด้วยเมตาดาต้าเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมถึงชื่อผู้ใช้ที่ใช้แสดง ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย ตำแหน่งที่ตั้ง แผนก ชื่อเรื่อง บริษัท ข้อมูลนี้เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ถูกมอบหมายสิทธิ์การใช้งานในระหว่างเดือนที่สมบูรณ์ล่าสุด ผู้ใช้ทุกคนจะถูกแสดงด้วย ID ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลนี้เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ถูกมอบหมายสิทธิ์การใช้งานในระหว่างเดือนที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด

กิจกรรมของผู้ใช้

ประกอบด้วยข้อมูลระดับต่อผู้ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน

ดู คำนิยามของผู้ใช้ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมภายในผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับมายังตารางข้อมูลนี้

ข้อมูลนี้เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ดำเนินกิจกรรมในบริการใดๆ ในระหว่างเดือนที่สมบูรณ์ล่าสุด

ขยายส่วนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดสำหรับแต่ละตารางข้อมูล

ตารางนี้ให้รายละเอียดระดับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายให้กับพวกเขาในระหว่างเดือนที่สมบูรณ์ล่าสุด ซึ่งจะนำข้อมูลเข้ามาจาก Azure Active Directory

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

UserId

ID ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงถึงผู้ใช้และเปิดใช้งานการรวมกับตารางข้อมูลอื่นๆ ภายในชุดข้อมูล

Timeframe

ค่าของเดือนที่ในตารางนี้มีข้อมูล

UPN

ชื่อหลักของผู้ใช้ ซึ่งระบุผู้ใช้อย่างไม่ซ้ำกันให้สามารถเข้าร่วมกับแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ ได้

DisplayName

ชื่อที่แสดงของผู้ใช้

IDType

ชนิดID จะถูกตั้งค่าเป็น 1 ถ้าผู้ใช้เป็นผู้ใช้ Yammer ที่เชื่อมต่อโดยใช้ Yammer ID ของตนเอง หรือจะถูกตั้งค่าเป็น 0 ถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อกับ Yammer โดยใช้ Office 365 ID ของตนเอง

ค่าเป็น 1 เพื่อแสดงว่าผู้ใช้นี้เชื่อมต่อกับ Yammer ด้วย ID Yammer ของตนเอง ไม่ใช่ด้วย ID Office 365

HasLicenseEXO

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน Exchange ได้

HasLicenseODB

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน OneDrive for Business ได้

HasLicenseSPO

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน SharePoint Online ได้

HasLicenseYAM

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน Yammer ได้

HasLicenseSFB

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน Skype For Business ได้

HasLicenseTeams

ตั้งค่าเป็นจริง ถ้าผู้ใช้ได้รับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและสามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้

Company

ข้อมูลบริษัทที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

Department

ข้อมูลแผนกที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

LocationCity

ข้อมูลเมืองที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

LocationCountry

ข้อมูลประเทศที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

LocationState

ข้อมูลรัฐที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

LocationOffice

ออฟฟิศของผู้ใช้

Title

ข้อมูลตำแหน่งที่แสดงใน Azure Active Directory สำหรับผู้ใช้นี้

Deleted

เป็น true ถ้าผู้ใช้ถูกลบจาก Office 365 ในเดือนที่สมบูรณ์ล่าสุด

DeletedDate

วันที่ผู้ใช้ถูกลบจาก Office 365

YAM_State

สถานะของผู้ใช้ในระบบ Yammer สามารถเป็นใช้งานอยู่ ถูกลบ หรือถูกระงับ

YAM_ActivationDate

วันที่ผู้ใช้เข้าสู่สถานะใช้งานอยู่ใน Yammer

YAM_DeletionDate

วันที่ผู้ใช้เข้าสู่สถานะถูกลบใน Yammer

YAM_SuspensionDate

วันที่ผู้ใช้เข้าสู่สถานะถูกระงับใน Yammer

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละคนที่มีกิจกรรมในบริการใดๆ ในเดือนก่อนหน้า

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

UserID

ID ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงถึงผู้ใช้และเปิดใช้งานการรวมกับตารางข้อมูลอื่นๆ ภายในชุดข้อมูล

IDType

ชนิดID จะถูกตั้งค่าเป็น 1 ถ้าผู้ใช้เป็นผู้ใช้ Yammer ที่เชื่อมต่อโดยใช้ Yammer ID ของตนเอง หรือจะถูกตั้งค่าเป็น 0 ถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อกับ Yammer โดยใช้ Office 365 ID ของตนเอง

ค่าเป็น 1 เพื่อแสดงว่าผู้ใช้นี้เชื่อมต่อกับ Yammer ด้วย ID Yammer ของตนเอง ไม่ใช่ด้วย ID Office 365

Timeframe

ค่าของเดือนที่ในตารางนี้แสดงข้อมูล

EXO_EmailSent

จำนวนของอีเมลที่ถูกส่ง

EXO_EmailReceived

จำนวนของอีเมลที่ได้รับ

EXO_EmailRead

จำนวนอีเมลที่ผู้ใช้ดำเนินกิจกรรมอ่าน ซึ่งอาจเป็นการอ่านหลายครั้งของอีเมลที่อ่านไปแล้วหรืออีเมลที่ได้รับก่อนหน้านี้ได้

EXO_AppointmentCreated

จำนวนการนัดหมายที่สร้างขึ้น

EXO_MeetingAccepted

จำนวนการประชุมที่ยอมรับ

EXO_MeetingCancelled

จำนวนการประชุมที่ถูกยกเลิก

EXO_MeetingDeclined

จำนวนการประชุมที่ถูกปฎิเสธ

EXO_MeetingSent

จำนวนการประชุมที่ส่ง

ODB_FileViewedModified

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยบน OneDrive for Business ใดๆ (ตัวอย่างเช่น ถูกสร้าง ถูกอัปเดต ถูกลบ ถูกดู หรือถูกดาวน์โหลด)

ODB_FileSynched

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้ซิงโครไนซ์บน OneDrive for Business ใดๆ

ODB_FileSharedInternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายในจากบน OneDrive for Business ใดๆ

ODB_FileSharedExternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายนอกจากบน OneDrive for Business ใดๆ

ODB_AccessByOwner

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บน OneDrive for Business ของตัวเอง

ODB_AccessOthers

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยที่อยู่บน OneDrive for Business ของคนอื่น

SPO_GroupFileViewedModified

จำนวนไฟล์ที่ีผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยบนไซต์กลุ่มใดๆ

SPO_GroupFileSynched

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้ซิงโครไนซ์บนไซต์กลุ่มใดๆ

SPO_GroupFileSharedInternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายในจากบนไซต์กลุ่มใดๆ

SPO_GroupFileSharedExternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายนอกจากบนไซต์กลุ่มใดๆ

SPO_GroupAccessByOwner

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์กลุ่มของตัวเอง

SPO_GroupAccessByOthers

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์กลุ่มที่เป็นของคนอื่น

SPO_OtherFileViewedModified

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบบนไซต์อื่น

SPO_OtherFileSynched

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้ซิงโครไนซ์จากไซต์อื่น

SPO_OtherFileSharedInternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายในจากไซต์อื่น

SPO_OtherFileSharedExternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายนอกจากไซต์อื่น

SPO_OtherAccessedByOwner

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์ของตัวเอง

SPO_OtherAccessedByOthers

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์ที่เป็นของผู้ใช้อื่น

SPO_TeamFileViewedModified

จำนวนไฟล์ที่ีผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยบนไซต์ทีมใดๆ

SPO_TeamFileSynched

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้ซิงโครไนซ์บนไซต์ทีมใดๆ

SPO_TeamFileSharedInternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายในจากบนไซต์ทีมใดๆ

SPO_TeamFileSharedExternally

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายนอกจากบนไซต์ทีมใดๆ

SPO_TeamAccessByOwner

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์ทีมของตัวเอง

SPO_TeamAccessByOthers

จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้นี้โต้ตอบด้วยและอยู่บนไซต์ทีมที่เป็นของคนอื่น

Teams_ChatMessages

จำนวนการส่งข้อความสนทนา

Teams_ChannelMessage

จำนวนข้อความที่โพสต์ไปยังแชนแนล

Teams_CallParticipate

จำนวนการโทรที่ผู้ใช้เข้าร่วม

Teams_MeetingParticipate

จำนวนการประชุมที่ผู้ใช้เข้าร่วม

Teams_HasOtherAction

ค่าบูลีนถ้าผู้ใช้ดำเนินการกระทำอื่นใน Microsoft Teams

YAM_MessagePost

จำนวนของข้อความ Yammer ที่ผู้ใช้นี้โพสต์

YAM_MessageLiked

จำนวนของข้อความ Yammer ที่ผู้ใช้นี้ถูกใจ

YAM_MessageRead

จำนวนของข้อความ Yammer ที่ผู้ใช้นี้อ่าน

SFB_P2PSummary

จำนวนเซสชันแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วม

SFB_ConfOrgSummary

จำนวนเซสชันการประชุมที่ผู้ใช้นี้จัดการ

SFB_ConfPartSummary

จำนวนเซสชันการประชุมที่ผู้ใช้นี้เข้าร่วม

ตารางนี้แสดงข้อมูลการนำไปใช้แบบเดือนต่อเดือนในแง่ของการเปิดใช้งาน ใช้งานอยู่ กำลังส่งกลับ และผู้ใช้ครั้งแรกสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ภายใน Office 365 ค่าของ Office 365 แสดงถึงการใช้งานประจำของแต่ละผลิตภัณฑ์

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

Product

ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ข้อมูลการใช้งานสรุปถึง ค่าของ Office 365 ในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์แสดงถึงกิจกรรมทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ใดๆ

Timeframe

ค่าของเดือน หนึ่งแถวจะแสดงเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

EnabledUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่เปิดให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ภายในค่ากรอบเวลา รวมถึงผู้ใช้ที่เปิดให้ใช้งานเพียงบางส่วนของเดือน

ActiveUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ตั้งใจดำเนินกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ภายในค่ากรอบเวลา

ผู้ใช้จะถูกนับเป็นใช้งานอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ในเดือนเฉพาะเจาะจงใดๆ ถ้าพวกเขาดำเนินหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่สำคัญมีแสดงอยู่ในตาราง กิจกรรมผลิตภัณฑ์ของผู้เช่า

CumulativeActiveUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่เปิดให้ใช้งานผลิตภัณฑ์และได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งตั้งแต่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงเดือนในกรอบเวลาในระบบการใช้งานใหม่

MoMReturningUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ใช้งานภายในเดือนในกรอบเวลา และมีการใช้งานในเดือนก่อนหน้าเช่นกัน

FirstTimeUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่เปลี่ยนเป็นใช้งานอยู่ภายในกรอบเวลาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบการใช้งานใหม่

ผู้ใช้จะถูกนับเป็นผู้ใช้ครั้งแรกในเดือนเฉพาะเจาะจงใดๆ ถ้าเราตรวจพบกิจกรรมของพวกเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบการรายงานใหม่นี้ เมื่อถูกนับเป็นผู้ใช้ครั้งแรกแล้วครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้ใช้นี้จะเว้นช่วงกิจกรรมไปนาน พวกเขาจะไม่ถูกนับเป็นผู้ใช้ครั้งแรกอีก

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้แสดงผลรวมรายเดือนของกิจกรรมและจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในผลิตภัณฑ์

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

Timeframe

ค่าของเดือน หนึ่งแถวจะแสดงเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

Product

ชื่อของผลิตภัณฑ์ภายใน Office 365 ที่มีในข้อมูลการใช้งาน

Activity

ชื่อของกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้เพื่อแสดงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ActivityCount

นี่คือจำนวนรวมของการกระทำที่ถูกนับสำหรับแต่ละกิจกรรมที่ทำภายในผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด

หมายเหตุ: สำหรับกิจกรรม SharePoint Online และ OneDrive for Business ค่านี้แสดงจำนวนของเอกสารที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย

ActiveUserCount

จำนวนของผู้ใช้ที่ดำเนินกิจกรรมภายในผลิตภัณฑ์

TotalDurationInMinute

จำนวนของระยะเวลาเป็นนาทีระหว่างผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่ใช้เซสชันเสียงหรือวิดีโอในกิจกรรม Skype for Business ที่นำไปใช้ได้

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุประหว่างผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ทั้งหมดที่มีกล่องจดหมายของผู้ใช้ และประกอบด้วยสถานะสิ้นเดือนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด ข้อมูลในตารางนี้ไม่ใช่ผลรวมของหลายเดือน ข้อมูลของเดือนล่าสุดในตารางนี้แสดงสถานะล่าสุด

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

TotalMailboxes

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365

IssueWarningQuota

โควตารวมสำหรับการออกคำเตือนทั่วกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด

ProhibitSendQuota

โควตารวมสำหรับการห้ามการส่งทั่วกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด

ProhibitSendReceiveQuota

โควตารวมสำหรับการห้ามการรับส่งทั่วกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด

TotalItemBytes

จำนวนของที่เก็บข้อมูลที่ใช้ทั่วกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นไบต์

MailboxesNoWarning

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีคำเตือนเกี่ยวกับขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูล

MailboxesIssueWarning

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ถูกออกคำเตือนเกี่ยวกับโควตาที่เก็บข้อมูล

MailboxesExceedSendQuota

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ใช้เกินโควตาการส่ง

MailboxesExceedSendReceiveQuota

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ใช้เกินโควตาการรับ/ส่ง

DeletedMailboxes

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ถูกลบในกรอบเวลา

Timeframe

ค่าของเดือน

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้แสดงข้อมูลสรุปแบบเดือนต่อเดือนเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ที่ผู้ใช้กำลังใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Online, Skype for Business และ Yammer ตารางนี้ยังไม่มีข้อมูลการใช้ของไคลเอ็นต์สำหรับ SharePoint Online และ OneDrive for Business

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

Product

ชื่อของผลิตภัณฑ์ภายใน Office 365 ที่มีในข้อมูลการใช้ไคลเอ็นต์

ClientId

ชื่อของแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

UserCount

จำนวนของผู้ใช้ที่ใช้แต่ละไคลเอ็นต์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

Timeframe

ค่าของเดือน

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปแบบเดือนต่อเดือนเกี่ยวกับการใช้หรือกิจกรรมของไซต์ SharePoint Online ซึ่งครอบคลุมไซต์ทีมและไซต์กลุ่มเท่านั้น สถานะสิ้นเดือนของไซต์ SharePoint Online จะแสดงในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สร้าง 5 เอกสารและใช้ที่เก็บข้อมูลไปทั้งหมด 10 MB จากนั้นลบบางไฟล์แล้วเพิ่มไฟล์เข้าไปจนกระทั่งสถานะสิ้นเดือนของไฟล์ทั้งหมดคือ 7 ซึ่งใช้ที่เก็บข้อมูล 5MB ค่าที่แสดงในตารางนี้ก็คือสถานะสิ้นเดือน ตารางนี้จะถูกซ่อนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการนับจำนวนซ้ำกันของการรวม และถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างตารางอ้างอิงสองตาราง

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

SiteType

ค่าชนิดไซต์ (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) (ใดๆ แสดงถึงชนิดไซต์ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 2 ชนิดนี้)

TotalSites

จำนวนของไซต์ที่มีอยู่ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DocumentCount

จำนวนรวมของเอกสารที่มีอยู่บนไซต์ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DiskQuota

โควตาที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรไว้ทั้งหมดที่รวมจากไซต์ทั้งหมดในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DiskUsed

ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวมจากไซต์ทั้งหมดในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

ActivityType

จำนวนของไซต์ที่บันทึกกิจกรรมไฟล์ชนิดต่างๆ (ไฟล์ใดๆ/ไฟล์ที่ใช้งาน/ไฟล์ที่แชร์ภายนอกหรือภายใน/ไฟล์ที่ซิงค์)

ไฟล์ใดๆ แสดงถึงกิจกรรมไฟล์ใดๆ ที่ถูกดำเนินการ

SitesWithOwnerActivities

จำนวนของไซต์ที่ใช้งานอยู่ที่เจ้าของไซต์ดำเนินกิจกรรมไฟล์เฉพาะเจาะจงใดๆ บนไซต์ของตนเอง

SitesWithNonOwnerActivities

จำนวนรวมของไซต์ที่ใช้งานอยู่ในเดือนนั้น ที่ผู้ใช้อื่นนอกจากเจ้าของไซต์ดำเนินกิจกรรมไฟล์เฉพาะเจาะจงใดๆ บนไซต์

ActivityTotalSites

จำนวนของไซต์ที่บันทึกกิจกรรมใดๆ ในระหว่างกรอบเวลา ถ้าไซต์มีกิจกรรมไปก่อนหน้าในกรอบเวลา และถูกลบก่อนถึงช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา ไซต์นั้นจะยังคงถูกนับรวมในไซต์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดสำหรับกรอบเวลานั้น

Timeframe

คอลัมน์นี้มีค่าวันที่ ใช้เป็นความสัมพันธ์แบบหลายรายการต่อหนึ่งสำหรับตารางปฏิทิน

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี OneDrive เช่นจำนวนบัญชี จำนวนเอกสารทั่วทุกบัญชี OneDrive ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ และจำนวนไฟล์ตามชนิดของกิจกรรม สถานะสิ้นเดือนของบัญชี OneDrive for Business จะแสดงอยู่ในตารางนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สร้าง 5 เอกสารซึ่งใช้ที่เก็บข้อมูลไปทั้งหมด 10 MB จากนั้นลบบางไฟล์แล้วเพิ่มไฟล์เข้าไปจนกระทั่งมี 7 ไฟล์ที่ใช้ที่เก็บข้อมูล 5MB ตอนสิ้นเดือน ค่าของสิ้นเดือนดังกล่าวจะแสดงอยู่ในตารางนี้เมื่อถึงสิ้นเดือน

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

SiteType

ค่าคือ "OneDrive"

TotalSites

จำนวนของบัญชี OneDrive for Business ที่มีอยู่ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DocumentCount

จำนวนรวมของเอกสารที่มีอยู่ทั่วทุกบัญชี OneDrive for Business ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DiskQuota

โควตาที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรไว้ทั้งหมดที่รวมจากทั่วทุกบัญชี OneDrive for Business ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

DiskUsed

ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวมจากทั่วทุกบัญชี OneDrive ในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

ActivityType

จำนวนของบัญชีที่บันทึกกิจกรรมไฟล์ชนิดต่างๆ (ไฟล์ใดๆ/ไฟล์ที่ใช้งาน/ไฟล์ที่แชร์ภายนอกหรือภายใน/ไฟล์ที่ซิงค์)

ไฟล์ใดๆ แสดงถึงกิจกรรมไฟล์ใดๆ ที่ถูกดำเนินการ

SitesWithOwnerActivities

จำนวนของบัญชี OneDrive for Business ที่ใช้งานอยู่ที่เจ้าของบัญชีดำเนินการกิจกรรมไฟล์เฉพาะเจาะจงใดๆ บนบัญชีของตนเอง

SitesWithNonOwnerActivities

จำนวนของบัญชี OneDrive for Business ที่มีกิจกรรมไฟล์ถูกดำเนินการโดยผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

ActivityTotalSites

จำนวนของบัญชี OneDrive for Business ที่บันทึกกิจกรรมใดๆ ในระหว่างกรอบเวลา ถ้าบัญชี OneDrive for Business มีกิจกรรมไปก่อนหน้าในกรอบเวลา และถูกลบก่อนถึงช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา บัญชีนั้นจะยังคงถูกนับรวมในบัญชี OneDrive for Business ที่ใช้งานอยู่สำหรับกรอบเวลานั้น

Timeframe

คอลัมน์นี้มีค่าวันที่ ใช้เป็นความสัมพันธ์แบบหลายรายการต่อหนึ่งสำหรับตารางปฏิทิน

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

ตารางนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้กลุ่ม Office 365 ทั่วทั้งองค์กร

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

กรอบเวลา

ค่าของเดือน หนึ่งแถวจะแสดงเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงบางส่วนของเดือนปัจจุบัน

ประเภทกลุ่ม

ชนิดของกลุ่ม (ส่วนบุคคล/สาธารณะ/อื่นๆ)

กลุ่มทั้งหมด

จำนวนกลุ่มในแต่ละชนิดกลุ่ม

กลุ่มที่ใช้งานอยู่

จำนวนกลุ่มที่ใช้งานอยู่

MBX_TotalGroups

จำนวนกลุ่มกล่องจดหมาย

MBX_ActiveGroups

จำนวนกลุ่มกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่

MBX_TotalActivities

จำนวนกิจกรรมกล่องจดหมาย

MBX_TotalItems

จำนวนรายการกล่องจดหมาย

MBX_StorageUsed

ปริมาณของพื้นที่กล่องจดหมายที่ใช้

SPO_TotalGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint

SPO_ActiveGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint ที่ใช้งานอยู่

SPO_FileAccessedActiveGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint ที่มีกิจกรรมการเข้าถึงไฟล์

SPO_FileSyncedActiveGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint ที่ซิงโครไนซ์ไฟล์กับกิจกรรม

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint ที่แชร์กิจกรรมภายใน

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

จำนวนกลุ่ม SharePoint ที่แชร์กิจกรรมภายนอก

SPO_TotalActivities

จำนวนกิจกรรมของ SharePoint

SPO_FileAccessedActivities

จำนวนกิจกรรมการเข้าถึงไฟล์ของ SharePoint

SPO_FileSyncedActivities

จำนวนกิจกรรมการซิงโครไนซ์ไฟล์ของ SharePoint

SPO_FileSharedInternallyActivities

จำนวนกิจกรรมการแชร์ไฟล์ภายในของ SharePoint

SPO_FileSharedExternallyActivities

จำนวนกิจกรรมการแชร์ไฟล์ภายนอกของ SharePoint

SPO_TotalFiles

จำนวนไฟล์ของ SharePoint

SPO_ActiveFiles

จำนวนไฟล์ SharePoint ที่ใช้งานอยู่

SPO_StorageUsed

ปริมาณที่เก็บข้อมูลของ SharePoint ที่ใช้

YAM_TotalGroups

จำนวนกลุ่ม Yammer

YAM_ActiveGroups

จำนวนกลุ่ม Yammer ที่ใช้งานอยู่

YAM_LikedActiveGroups

จำนวนกลุ่ม Yammer ที่มีกิจกรรมการถูกใจ

YAM_PostedActiveGroups

จำนวนกลุ่ม Yammer ที่มีกิจกรรมการโพสต์

YAM_ReadActiveGroups

จำนวนกลุ่ม Yammer ที่มีกิจกรรมการอ่าน

YAM_TotalActivities

จำนวนกิจกรรมของ Yammer

YAM_LikedActivities

จำนวนกิจกรรมการถูกใจของ Yammer

YAM_PostedActivties

จำนวนกิจกรรมการโพสต์ของ Yammer

YAM_ReadActivites

จำนวนกิจกรรมการอ่านของ Yammer

ตารางนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเปิดใช้งานของการสมัครใช้งาน Office จากทั่วทุกแผนการบริการ เช่น Office Proplus, Visio, Project และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเปิดใช้งานต่ออุปกรณ์ (Android/iOS/Mac/พีซี) อีกด้วย

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายคอลัมน์

ServicePlanName

รายการของค่าของชื่อแผนการบริการและจำนวนของการเปิดใช้งานตามอุปกรณ์ ดังที่แสดงไว้ตามคอลัมน์ด้านล่าง

TotalEnabled

จำนวนของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานต่อชื่อแผนการบริการภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

TotalActivatedUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแต่ละแผนการบริการภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

AndroidCount

จำนวนของการเปิดใช้งานต่อแผนการบริการสำหรับอุปกรณ์ Android ภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

iOSCount

จำนวนของการเปิดใช้งานต่อแผนการบริการสำหรับอุปกรณ์ iOS ภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

MacCount

จำนวนของการเปิดใช้งานต่อแผนการบริการสำหรับอุปกรณ์ Mac ภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

PcCount

จำนวนของการเปิดใช้งานต่อแผนการบริการสำหรับอุปกรณ์พีซีภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

WinRtCount

จำนวนของการเปิดใช้งานต่อแผนการบริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows ภายในช่วงสิ้นสุดของกรอบเวลา

Timeframe

คอลัมน์นี้มีค่าวันที่ ใช้เป็นความสัมพันธ์แบบหลายรายการต่อหนึ่งสำหรับตารางปฏิทิน

วันที่ของเนื้อหา

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบันที่ข้อมูลมีให้

ถ้ากรอบเวลาแสดงเดือนก่อนหน้า ค่านี้จะแสดงวันสุดท้ายของเดือนในกรอบเวลา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

เปิดใช้งานการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

การนำทางและการใช้รายงานในการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

การกำหนดรายงานในการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365 เอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×