รูปแบบข้อความเป็นตัวยกและตัวห้อยใน Word 2016 และ 2016 OneNote for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวยกหรือตัวห้อยเป็นตัวเลข รูป สัญลักษณ์ หรือตัวบ่งชี้ที่มีขนาดเล็กกว่าชนิดบรรทัดปกติ และตั้งค่าเล็กน้อย กว่านั้น (ตัวยก) หรือต่ำ กว่านั้น (ตัวห้อย) ขณะเขียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หน่วยวัด เชิงอรรถ หรือแม้แต่สูตรทางเคมีน้ำ คุณอาจจำเป็นเพื่อทำให้เหมาะสมการจัดรูปแบบตัวยกหรือตัวห้อย

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการพิมพ์ H20 หรือ x4 + Y3 คุณจะต้องเป็นตัวห้อยและตัวยกเพื่อทำให้ 2, 4 และ 3 แสดงอย่างถูกต้องการจัดรูปแบบ

ตัวห้อยและตัวยกตัวอย่าง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวยก หรือ กด คำสั่ง + SHIFT + เครื่องหมายบวก

  • บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวห้อย หรือ กด คำสั่ง + เครื่องหมายเท่ากับ

  2016 Word for Mac คุณจะเห็น:

  บนแท็บหน้าแรก จะถูกเน้นไอคอนตัวห้อยและตัวยก

  ใน OneNote 2016 สำหรับ Mac คุณจะเห็นสิ่ง:

  คลิกปุ่มตัวห้อยและตัวยกเพื่อทำให้ตัวเลือก

 3. เมื่อต้องการเลิกทำการจัดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มอีกครั้ง หรือทำซ้ำคีย์ลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×