รูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวยกหรือตัวห้อยเป็นตัวเลข รูป สัญลักษณ์ หรือตัวบ่งชี้ที่มีขนาดเล็กกว่าชนิดบรรทัดปกติ และตั้งค่าเล็กน้อย กว่านั้น (ตัวยก) หรือต่ำ กว่านั้น (ตัวห้อย) เมื่อคุณเพิ่มเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ลงในงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องสัญลักษณ์ที่ปรากฏเหนือส่วนเหลือของข้อความของคุณเล็กน้อย ถ้าคุณกำลังสร้างเชิงอรรถ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ มีตัวเลข

Examples: Subscript and Superscript

นำการจัดรูปแบบตัวยกหรือตัวห้อยไปใช้กับข้อความ

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตัวยก Superscript button หรือตัวห้อย Subscript button

แทรกสัญลักษณ์ตัวยก

สัญลักษณ์ที่เกือบเสมอบางตัวยก เช่น® และ™ เพียงแค่แทรกสัญลักษณ์ และนั้นจะโดยอัตโนมัติถูกจัดรูปแบบเป็นตัวยกออก

  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์

  2. คลิก หรือเลื่อนไปที่เหมือนตัวอักษรสัญลักษณ์ และคลิกสัญลักษณ์คุณต้องการแทรก

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาเชิงอรรถใน PowerPoint 2016 for Mac

แทรกสมการทางคณิตศาสตร์ลงในแบบ 2016 PowerPoint สำหรับงานนำเสนอ Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×