รูปแบบข้อความอีเมลใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัปเดตเมื่อ: มีนาคม 2018

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานบางอย่างได้รับความนิยมมากจัดรูปแบบ เช่นเปลี่ยนฟอนต์ ฝังลิงก์ แสดง หรือซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า และวางข้อความและรูปภาพลงในข้อความอีเมลของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์

แบบอักษรเริ่มต้นคือ Calibri (เนื้อหา) 11 แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง

 1. เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์

 2. เลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์จากรายการดรอปดาวน์

  ตัวเลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์ใน Outlook for Mac

 3. เพิ่มสีด้วยการเลือกปุ่ม สีฟอนต์ แล้วเลือกสี

  ตัวเลือกสีฟอนต์ใน Outlook for Mac

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอนต์ ดูที่การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ใน Outlook for Mac

ฝังลิงก์

ข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติจะขีดเส้นใต้ และแสดงในแบบอักษรสีน้ำเงิน แต่คุณสามารถแก้ไขฟอนต์ ขนาด สี และสไตล์

 1. เน้นคำที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นลิงก์

 2. คลิกลิงก์

 3. ใส่ URL ที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง ข้อความคุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้กลายเป็น ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกผู้รับจะไปยังเว็บเพจโดยตรง

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook for Mac

 4. เมื่อต้องการแก้ไข URL คลิกขวา หรือ Ctrl + คลิกข้อความเชื่อมโยงหลายมิติ และเลือกไฮเปอร์ลิงก์ >แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ออก

  แสดงตัวแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์บนเมนูการเชื่อมโยงหลายมิติ

 5. เมื่อต้องการแก้ไขรูปแบบของไฮเปอร์ลิงก์ เลือกข้อความเชื่อมโยงหลายมิติ และคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ

  แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

วางข้อความและรูปภาพลงในข้อความของคุณ

 1. เลือกและคัดลอกเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความของคุณ

  สกรีนช็อตที่แสดงส่วนของเว็บเพจที่เลือกเพื่อคัดลอก

 2. ไปที่ข้อความอีเมลแล้วเลือก แก้ไข > วาง

 3. ที่ด้านล่างของข้อความวาง คุณจะเห็นไอคอนตัวควบคุมการวาง คลิกเพื่อแสดงตัวเลือกการวาง

  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ยังคงเดิมจัดรูปแบบและรูปทั้งหมด

  • จัดรูปแบบปลายทางตรงกับ การเปลี่ยนแปลงฟอนต์เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังใช้ในข้อความของคุณ รูปจะไม่เปลี่ยนแปลง

   เคล็ดลับ: ถ้าขนาดฟอนต์เพิ่มขึ้นเมื่อคุณวางคำลงในข้อความ ให้ใช้ตัวเลือกการวางนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • เก็บข้อความเท่านั้น จะนำการจัดรูปแบบและรูปภาพทั้งหมดออกแล้วเหลือไว้เฉพาะข้อความ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มรายการ

คุณเลือกรูปแบบตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของคุณ โดยใช้ปุ่มรายการบน ribbon นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนระดับ หรือลดระดับส่วนต่าง ๆ ของรายการที่มีปุ่มเยื้องเพื่อสร้างรายการซ้อนกัน

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่ต้องการให้มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

 3. เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แล้วเริ่มพิมพ์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่สามารถใช้งานได้

 4. กด Enter ทุกครั้งที่คุณต้องการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ หรือกด Enter สองครั้งเพื่อสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเริ่มต้นย่อหน้า ด้วยเครื่องหมายดอกจันและช่องว่าง ( *) หรือ ด้วยจำนวน 1 และระยะเวลา (1), Outlook แสดงปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ และเริ่มต้นสร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ถ้าคุณไม่ต้องการหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข คลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิ กหยุดการโดยอัตโนมัติสร้างสัญลักษณ์แสดงรายการ หรือหยุดโดยอัตโนมัติสร้างลำดับเลขรายการ

ปุ่มการแก้ไขโดยอัตโนมัติที่มีตัวเลือกเรียกตามตัวเลขโดยอัตโนมัติจะปรากฏ

แทรกตาราง

คุณสามารถแทรกตาราง โดยการระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ คุณยังสามารถแทรกตารางขนาดใหญ่หรือตารางที่ มีลักษณะการทำงานของความกว้างแบบกำหนดเอง

ต่อไปนี้เป็นวิธีทำงานพื้นฐานในการแทรกตาราง:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการให้ตาราง

 2. บนแท็บข้อความ คลิกตาราง แล้วเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์สำหรับตารางของคุณ

 3. คลิกและตารางปรากฏในข้อความ

สำหรับตารางขนาดใหญ่ หรือควบคุมคอลัมน์เพิ่มเติม ใช้คำสั่งแทรกตาราง แทน:

 1. บนแท็บข้อความ คลิกตาราง แล้ว คลิ กแทรกตาราง

  แสดงการตั้งค่าสำหรับการสร้างตารางแบบกำหนดเอง
 2. ภายใต้ ขนาดตาราง เลือกจำนวนคอลัมน์และแถว

 3. ในส่วน ลักษณะการทำงานแบบปรับพอดีอัตโนมัติ คุณจะมีสามตัวเลือกในการตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ของคุณ ดังนี้

  • ความกว้างของคอลัมน์เริ่มต้น: คุณสามารถกำหนดให้ Outlook ตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตั้งค่าความกว้างเฉพาะสำหรับคอลัมน์ทั้งหมด

  • ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา จะสร้างคอลัมน์ที่แคบมากที่จะขยายออกไปได้เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหา

  • ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง จะเปลี่ยนความกว้างของตารางทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับขนาดของเอกสารของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการให้ตารางแต่ละตารางที่คุณสร้างมีลักษณะเหมือนกับตารางที่คุณกำลังสร้างอยู่ ให้ทำเครื่องหมายที่ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตารางใหม่

 5. คลิก ตกลง

เมื่อคุณคลิกในตาราง แท็บตารางออกแบบ และเค้าโครง ปรากฏขึ้น บนแท็บออกแบบตาราง เลือกสีที่แตกต่าง สไตล์ตาราง เพิ่ม หรือเอาเส้นขอบออกจากตาราง บนแท็บเค้าโครง คุณสามารถเพิ่ม หรือลบแถวหรือคอลัมน์ผสานเซลล์หรือปรับขนาดตาราง

คัดลอกการจัดรูปแบบจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง และนำไปใช้กับอีกคน

ได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถนำการจัดรูปแบบเหมือน เช่นสี ฟอนต์สไตล์ขนาด และ สไตล์ของเส้นขอบ ไปใช้กับหลาย ๆ ส่วนของข้อความหรือกราฟิก จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีก

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บข้อความ คลิกตัวคัดวางรูปแบบ ไอคอนตัวคัดวางรูปแบบ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของการเลือกหลายรายการในเอกสารของคุณ คุณต้องดับเบิลคลิกที่ ไอคอนตัวคัดวางรูปแบบ

 3. ใช้แปรงเพื่อระบายสีไว้เหนือส่วนที่เลือกของข้อความหรือกราฟิกเมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

แสดง หรือซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า

ขณะเขียนข้อความอีเมล คุณอาจเห็นสัญลักษณ์บางอย่างภายในข้อความของคุณ ต่อไปนี้จะถูกจัดรูปแบบเครื่องหมาย เช่นจุด (สำหรับช่องว่าง) หรือลูกศร (สำหรับอักขระแท็บ) ใน Outlook จัดรูปแบบเครื่องหมายช่วยเหลือกับเค้าโครงข้อความ จะไม่ปรากฏในข้อความพิมพ์ออกมา

หมายเหตุ: ถ่ายภาพหน้าจอในส่วนนี้ในOutlook 2016 มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ได้เว้นแต่ ระบุฟังก์ชันจะเหมือนกัน

ต่อไปนี้คืออักขระที่จัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานในข้อความอีเมล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดเครื่องหมายการจัดรูปแบบ หรือปิด ตัวเลือกของคุณยังคงมีผลใช้ต่อข้อความทั้งหมดต่อมาคุณเรียบเรียง ตอบกลับ หรือส่งต่อหรือไม่

เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า บนแท็บข้อความ ได้อย่างรวดเร็วคลิ ไอคอนเครื่องหมายย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ปรับขนาดรูปภาพในข้อความอีเมล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×