รูปร่างที่มีข้อความมีการเชื่อมโยงหลายมิติอยู่บนรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้มีรูปร่างที่มีข้อความและการเชื่อมโยงหลายมิติ ถ้าไม่แก้ไขสภาพนี้และส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล ข้อความจะถูกส่งออกเป็นรูป คุณภาพของรูปจะต่ำ และรูปจะเพิ่มขนาดแฟ้มข้อความอีเมล

การแก้ไขอัตโนมัติ

เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก from shape     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเอาการเชื่อมโยงหลายมิติออกจากรูปร่างและวางเชื่อมโยงหลายมิตินั้นบนข้อความ

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • คลิกขวารูปร่างแล้วคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×