รูปภาพไม่ได้ถูกปรับสัดส่วนตามอัตราส่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปภาพถูกปรับขนาดไม่ได้อัตราส่วน รูปภาพจะดูบิดเบี้ยวเมื่อคุณพิมพ์รูปภาพหรือประกาศรูปภาพลงเว็บไซต์

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

ปรับสัดส่วนรูปภาพ     เมื่อคุณคลิกการแก้ไขนี้ Microsoft Publisher จะปรับสัดส่วนรูปภาพตามอัตราส่วน Publisher จะใช้ขนาดที่เล็กที่สุด (ความกว้างหรือความสูง) เป็นพื้นฐาน จากนั้นก็จะลดขนาดอีกด้านจนกระทั่งรูปภาพได้อัตราส่วน

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ปรับสัดส่วนรูปภาพอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวารูปภาพ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นคลิกแท็บ ขนาด

  2. ภายใต้ มาตราส่วน ให้ป้อนค่าเหมือนกันในกล่อง ความสูง และกล่อง ความกว้าง คุณสามารถเปลี่ยนค่าในทั้งสองกล่องได้ แต่เมื่อต้องการคืนค่าอัตราส่วนของรูปภาพ ต้องให้ค่าของ ความสูง และ ความกว้าง มีค่าเหมือนกัน

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว จากนั้นเลือก สัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม

ตั้งค่ารูปภาพใหม่เป็นขนาดเดิมของรูปภาพ

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะคืนค่า

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ Button image

    หมายเหตุ: ถ้าการคลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ไม่มีผลกับรูปภาพให้คลิกขวารูปภาพ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ คลิกแท็บ ขนาด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก สัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม จากนั้นคลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ อีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×