รูปภาพไม่มีข้อความแสดงแทน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปภาพในสิ่งพิมพ์บนเว็บไม่มีข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพนั้น

ข้อความแสดงแทน (หรือเรียกว่าข้อความแสดงแทน) เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีข้อความอย่างเดียวเว็บเบราว์เซอร์หรือการเชื่อมต่อช้า ที่ปิดใช้งานของพวกเขากราฟิกแสดง หรือผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มข้อความแสดงแทน     คลิกตรงนี้เพื่อเปิดแท็บ เว็บ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นพิมพ์ข้อความแสดงแทนที่คุณต้องการ

หลังจากคุณประกาศสิ่งพิมพ์ของคุณลงเว็บ คุณสามารถเห็นข้อความแสดงแทนเมื่อคุณวางตัวชี้ไปบนรูปภาพนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×