รูปภาพไม่มีข้อความแสดงแทน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปภาพในสิ่งพิมพ์บนเว็บไม่มีข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพนั้น

ข้อความแสดงแทน (หรือเรียกว่าข้อความแสดงแทน) เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีข้อความอย่างเดียวเว็บเบราว์เซอร์หรือการเชื่อมต่อช้า ใครปิดการแสดงรูปภาพของพวกเขา หรือผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มข้อความแสดงแทน     คลิกตรงนี้เพื่อเปิดแท็บ เว็บ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นพิมพ์ข้อความแสดงแทนที่คุณต้องการ

หลังจากคุณประกาศสิ่งพิมพ์ของคุณลงเว็บ คุณสามารถเห็นข้อความแสดงแทนเมื่อคุณวางตัวชี้ไปบนรูปภาพนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×