รูปภาพความละเอียดต่ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปภาพบิตแมปมีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่ำกว่า 96 จุดต่อนิ้ว (dpi) ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข รูปภาพจะดูบิดเบี้ยวเมื่อสิ่งพิมพ์ถูกพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงหรือเครื่องยิงฟิล์มสี

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้แทนที่รูปภาพความละเอียดต่ำด้วยสำเนารูปภาพความละเอียดสูง หรือแทนที่ด้วยรูปภาพความละเอียดสูงรูปอื่น

  1. คลิกขวาที่รูปภาพความละเอียดต่ำในสิ่งพิมพ์ ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิก จากแฟ้ม

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพความละเอียดสูงที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น

  3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ ให้คลิก แทรก

    • เมื่อต้องการเชื่อมโยงรูปภาพไปยังแฟ้มรูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ แทรก แล้วคลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×