รูปภาพขาดหายไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปภาพเป็นรูปภาพที่ลิงก์และแฟ้มที่เชื่อมโยงภายนอกขาดหายไปหรือถูกย้ายไป ทำให้ทำให้การเชื่อมโยงใช้งานไม่ได้ ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อคุณพยายามพิมพ์สิ่งพิมพ์ กล่องข้อความจะแสดงและคุณจำเป็นต้องให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ค้นหารูปภาพที่เชื่อมโยงและปรับปรุงการเชื่อมโยงนั้น

 • แทนที่รูปภาพด้วยรูปภาพอื่น

 • พิมพ์รุ่นของรูปภาพที่ถูกแสดงในสิ่งพิมพ์ก่อนที่การเชื่อมโยงจะใช้งานไม่ได้

 • พิมพ์สิ่งพิมพ์โดยไม่พิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

ค้นหารูปภาพที่เชื่อมโยง     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงไปยังภาพ ซึ่งคุณสามารถค้นหารูปภาพที่ขาดหายไปแล้วแก้ไขการเชื่อมโยง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงไปยังภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้องการ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพนั้นอยู่

 2. คลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

การแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้ารูปภาพที่เชื่อมโยงสูญหายไป คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังรูปภาพอื่นได้

การแทนที่รูปภาพด้วยรูปภาพอื่น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการกราฟิก

 2. ในรายการ แสดง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือก รูปภาพหายไป/ถูกปรับเปลี่ยน

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวจัดการกราฟิก ภายใต้ เลือกรูปภาพ ให้คลิกลูกศรถัดจากรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง (สถานะของรูปภาพจะปรากฏเป็น ต้นฉบับหายไป) แล้วคลิก แทนที่รูปภาพนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้องการ ให้สลับไปยังไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นแฟ้มที่เชื่อมโยง ให้คลิกลูกศรถัดจาก แทรก แล้วคลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นรูปภาพที่ฝังตัว ให้คลิก แทรก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×