รูปภาพขาดหายไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยการรูปภาพที่ลิงก์ และไฟล์ที่ลิงก์ภายนอกขาดหายไป หรือถูกย้ายไปเพื่อให้ลิงก์ใช้งานไม่ได้ ถ้าไม่มีแก้ไขเงื่อนไขนี้เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ กล่องข้อความจะปรากฏขึ้น และคุณจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ค้นหารูปภาพที่ลิงก์ และอัปเดตการเชื่อมโยง

 • แทนรูปภาพที่ มีรูปภาพที่แตกต่างกัน

 • พิมพ์เวอร์ชันของรูปภาพที่แสดงในสิ่งพิมพ์ก่อน broke ลิงก์

 • พิมพ์สิ่งพิมพ์ โดยไม่มีรูปภาพ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้ (เพื่อเปิดตัวตรวจสอบการออกแบบใน Publisher 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิกไฟล์ >เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ เมื่อต้องการเปิดตัวตรวจสอบการออกแบบใน Publisher 2007 คลิกเครื่องมือ >ตัวตรวจสอบการออกแบบ )

อัปเดตข้อมูลการเชื่อมโยง

 1. คลิกไฟล์ >เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ

 2. ในตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรูปภาพขาดหายไปจากนั้น คลิแก้ไข: ค้นหารูปภาพที่ลิงก์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ ค้นหา และเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. คลิกลิงก์ไปยังไฟล์

แทนรูปภาพที่ มีรูปภาพที่แตกต่างกัน

ถ้ารูปภาพที่ลิงก์จะสูญหายไป คุณสามารถลิงก์ไปยังรูปภาพที่แตกต่างกัน

 1. บนแท็บมุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวจัดการกราฟิก

 2. ภายใต้ตัวเลือกการแสดง ในรายการแสดง เลือกรูปภาพที่ปรับเปลี่ยน/หายไป

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวจัดการกราฟิก ภายใต้เลือกรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรูปภาพที่มีลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด (สถานะจะปรากฏเป็นต้นฉบับหายไป), แล้ว คลิกแทนรูปภาพนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้อง สลับไปยังไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นไฟล์ที่ลิงก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นแอรูปภาพที่ฝังตัว คลิกแทรก

อัปเดตข้อมูลการเชื่อมโยง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตรวจสอบการออกแบบ

 2. ในตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรูปภาพขาดหายไปจากนั้น คลิแก้ไข: ค้นหารูปภาพที่ลิงก์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ ค้นหา และเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. คลิกลิงก์ไปยังไฟล์

แทนรูปภาพที่ มีรูปภาพที่แตกต่างกัน

ถ้ารูปภาพที่ลิงก์จะสูญหายไป คุณสามารถลิงก์ไปยังรูปภาพที่แตกต่างกัน

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวจัดการกราฟิก

 2. ภายใต้ตัวเลือกการแสดง ในรายการแสดง เลือกรูปภาพที่ปรับเปลี่ยน/หายไป

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวจัดการกราฟิก ภายใต้เลือกรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรูปภาพที่มีลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด (สถานะจะปรากฏเป็นต้นฉบับหายไป), แล้ว คลิกแทนรูปภาพนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้อง สลับไปยังไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นไฟล์ที่ลิงก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเป็นแอรูปภาพที่ฝังตัว คลิกแทรก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×