รีเฟรชข้อมูล (นำเข้า) ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลเชื่อมต่อกับตัวภายนอกแหล่งข้อมูล ในเวิร์กบุ๊ก Excel แหล่งข้อมูลนี้อาจเป็นช่วงของเซลล์ Excel ตาราง รายงาน PivotTable รายงาน PivotChart ไฟล์ข้อความ หรือคิวรีเว็บ ทุกครั้งที่คุณรีเฟรชข้อมูล คุณดูเวอร์ชันล่าสุดของข้อมูลในแหล่งข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือคุณต้องทำในเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม เอา ออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับไฟล์ของคุณเพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และดูตัวเลือกและการตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือของฉัน

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กบุ๊ก คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอก บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด แล้ว คลิ กรีเฟรช

 • เมื่อต้องการรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก คลิกรีเฟรชทั้งหมด บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเวิร์กบุ๊กที่เปิด คุณต้องทำซ้ำการดำเนินการในแต่ละเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่นำเข้า

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กรีเฟรช

 3. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ข้อความ เลือกไฟล์ข้อความของคุณ แล้ว คลิ กนำเข้า

การรีเฟรชแอไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ซึ่งสร้างไฟล์อีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลล่าสุดจากคิวบ์ server สามารถใช้เวลานาน และจำเป็นต้องมีจำนวนมากเนื้อที่ดิสก์ชั่วคราว เริ่มกระบวนการในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง immediate เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอเพื่อบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่ยึดตามไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กรีเฟรช

  รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่มีการแมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการรีเฟรช

 2. ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน แสดงแท็บนั้น สำหรับคำแนะนำ ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก รีเฟรชข้อมูล

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

คุณสามารถรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณอาจ คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กโดยไม่บันทึกข้อมูลภายนอกเพื่อให้มีลดขนาดไฟล์ของเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. ภายใต้ การควบคุมการรีเฟรช เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์

 5. ถ้าคุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีข้อกำหนดคิวรี แต่ไม่ต้องการบันทึกข้อมูลภายนอกด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลออกจากช่วงข้อมูลภายนอกก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กสำหรับรายงาน PivotTable คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายรีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์ กล่องกาเครื่องหมายนี้อยู่ภายใต้ส่วนข้อมูล PivotTable บนแท็บข้อมูล ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวเลือก PivotTable

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. เลือกกล่อง รีเฟรชทุกๆ แล้วใส่ค่าตัวเลขระบุจำนวนนาทีระหว่างการรีเฟรชแต่ละครั้ง

รหัสผ่านที่เก็บไม่ได้เข้ารหัสลับ และไม่แนะนำ ถ้ารหัสผ่าน เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถกำหนดได้ว่า ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอก กระบวนงานต่อไปนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่ถูกดึงมาจากไฟล์ข้อความ (.txt) หรือคิวรีเว็บ (.iqy)

สิ่งสำคัญ: ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจำรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณ Microsoft ไม่สามารถเรียกมา เก็บรหัสผ่านที่คุณเขียนลงในปลอดภัยออกจากข้อมูลที่พวกเขาช่วยปกป้อง

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ ข้อกำหนด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่าน

หมายเหตุ: Excel พร้อมท์ให้คุณสำหรับรหัสผ่านเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่มีการรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอกในแต่ละเซสชัน Excel ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Excel คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านอีกครั้งถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยคิวรี นั้นแล้ว ลองการดำเนินการรีเฟรช

เรียกใช้คิวรีในพื้นหลังช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel ในขณะที่เรียกใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้คิวรี OLAP ในเบื้องหลัง

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การรีเฟรชให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อเรียกใช้งานคิวรีในเบื้องหลัง ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเรียกใช้คิวรีในขณะที่คุณรอ

หมายเหตุ: ในขณะที่คุณกำลังบันทึกแมโคร ที่รวมแบบสอบถาม Excel ไม่ทำงานแบบสอบถามในเบื้องหลัง เมื่อต้องการเปลี่ยนแมโครที่บันทึกไว้เพื่อให้คิวรีทำงานในเบื้องหลัง แก้ไขแมโครในVisual Basic Editor เปลี่ยนวิธีการรีเฟรชสำหรับวัตถุตารางแบบสอบถามจากแม้: = Falseเพื่อแม้: = True สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแมโครแก้ไข ดู Visual Basic สำหรับวิธีใช้แอปพลิเคชัน

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม    ไอคอนการหมุนปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ เพื่อ ระบุว่า มีการเรียกใช้คิวรี ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู พื้นหลังการรีเฟรช เพื่อตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม

 • หยุดการรีเฟรชในเบื้องหลัง    เมื่อต้องการหยุดแบบสอบถามที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู การรีเฟรชพื้นหลัง บนแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบสถานะการรีเฟรชข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กหยุดการรีเฟรช

 • หยุดคิวรี    เมื่อต้องการหยุดแบบสอบถามให้เรียกใช้เมื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชในเบื้องหลัง ถูกปิดใช้งาน กด ESC

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×