รีวิวข้อความอีเมลที่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับตัวกรองอีเมลขยะข้อความอีเมลที่ถูกต้องบางอย่างอาจถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ คุณควรตรวจทานข้อความในโฟลเดอร์อีเมลขยะ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้คุณไม่มีข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการดู

 1. ในจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์อีเมลขยะ

  โฟลเดอร์อีเมลขยะถูกเลือกในบานหน้าต่างนำทาง

  เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ดูที่ไม่ได้ตั้งใจของข้อความอาจไม่เหมาะสม คุณอาจต้องการปิดบานหน้าต่างการอ่าน สำหรับโฟลเดอร์อีเมลขยะ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กปิด ซึ่งไม่ปิดบานหน้าต่างการอ่านสำหรับโฟลเดอร์จดหมายอื่น

 2. คลิกข้อความใด ๆ ที่คุณไม่ต้อง การกำหนดเป็นอีเมลขยะ จากนั้นบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิกไม่ใช่อีเมลขยะ

  ข้อความที่คุณทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่อีเมลขยะจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ ซึ่งโดยทั่วไปคือ กล่องจดหมายเข้า คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มชื่อผู้ส่งหรือชื่อของรายชื่อผู้รับจดหมายไว้ในรายการ ผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือ ผู้รับที่ปลอดภัย หรือไม่

 3. เมื่อต้องการลบข้อความในโฟลเดอร์อีเมลขยะ ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์อีเมลขยะ แล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

  เมื่อต้องการลบข้อความอย่างถาวร กดแป้น SHIFT เมื่อคุณคลิกล้างโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความใด ๆ ที่ส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ จะถูกแปลงเป็นรูปแบบข้อความธรรมดา และถูกปิดใช้งานการเชื่อมโยงที่ประกอบด้วย เมื่อคุณย้ายข้อความออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะ วิธีจัดการขึ้นอยู่กับว่าตัวกรองอีเมลขยะยังจัดประเภทจะเป็นที่น่าสงสัย:

   • ถ้าข้อความถูกแยกประเภทเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์แต่ไม่ใช่อีเมลที่น่าสงสัย     เมื่อคุณย้ายข้อความออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ รูปแบบข้อความเดิมจะได้รับการคืนค่า และการเชื่อมโยงใดๆ จะถูกเปิดใช้งาน

   • ถ้าข้อความถูกจัดประเภทเป็นที่น่าสงสัย     เมื่อคุณย้ายข้อความออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะ รูปแบบข้อความต้นฉบับจะถูกคืนค่า แต่ยังคงถูกปิดใช้งานการเชื่อมโยง นี่คือตามค่าเริ่มต้น

  • คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความให้เป็น ไม่ใช่อีเมลขยะ ได้เพียงครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความที่ไม่ต้องการได้รับการคืนค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×