รีวิวข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ค่าสถานะทำให้ง่ายต่อการค้นหา และติดตามข้อความอีเมลในOutlook คุณสามารถตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับตัวคุณเอง เป็นตัวเตือนแบบเป็นภาพเพื่อดำเนินการใด ๆ ในภายหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะข้อความที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น ความสนใจของพวกเขาโดยตรง หรือติดตามตอบของพวกเขา

การตรวจทานข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมด

ในกล่องจดหมายเข้า

คุณสามารถเรียงลำดับ กล่องจดหมายเข้า เพื่อให้แสดงรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดไว้ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในมุมมองแบบหลายบรรทัด ให้คลิก จัดเรียงตาม แล้วคลิก ค่าสถานะ: วันที่เริ่ม หรือ ค่าสถานะ: วันครบกำหนด

  • ในมุมมองแบบบรรทัดเดียว ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ

การใช้โฟลเดอร์การค้นหา

ข้อความที่คุณตั้งค่าสถานะปรากฏโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์การค้นหาเพื่อตามงาน ถ้าโฟลเดอร์ที่ถูกลบ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

  1. บนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

  2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์การค้นหา ภายใต้ การอ่านจดหมาย ให้เลือก จดหมายที่มีการตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ: โฟลเดอร์การค้นหาเพื่อตามงาน แสดงจำนวนข้อความทั้งหมด และจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านไม่เท่ากัน

การใช้การค้นหาทันที

สามารถใช้ การค้นหาทันที เพื่อค้นหารายการที่ถูกตั้งค่าสถานะภายในโฟลเดอร์ที่เลือกหรือในโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ตัวกรองอีเมล แล้วคลิก ที่ถูกตั้งค่าสถานะ

ด้านบนของหน้า

การตรวจทานการตอบกลับที่ถูกตั้งค่าสถานะจากผู้อื่น

ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะการตอบกลับที่ถูกตั้งค่าสถานะจากผู้อื่น ให้เรียงลำดับโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง หรือใช้การค้นหา

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ว่า ผู้รับยังใช้ Outlook

จัดเรียงโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

คุณสามารถเรียงลำดับโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง เพื่อให้แสดงรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดไว้ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในมุมมองแบบหลายบรรทัด ให้คลิก จัดเรียงตาม แล้วคลิก ค่าสถานะ: วันที่เริ่ม หรือ ค่าสถานะ: วันครบกำหนด

  • ในมุมมองแบบบรรทัดเดียว ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ

การค้นหาในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่งของคุณ

คุณสามารถปรับการค้นหาคำตอบที่ถูกตั้งสถานะไว้ โดยใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นข้อความชื่อเรื่องหรือผู้ส่งได้

  • เปิดโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง คลิกขวาข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะที่คุณต้อง การค้นหา ชี้ไปที่การค้นหาที่เกี่ยวข้อง แล้ว คลิกข้อความในการสนทนานี้ หรือข้อความจากผู้ส่ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×