รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - รายงานกิจกรรม Yammer

สำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ด รายงาน จะแสดงข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Office 365 ภายในองค์กรให้คุณ ดู รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365 ด้วย รายงานกิจกรรม Yammer คุณสามารถทำความเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรของคุณด้วย Yammer โดยดูที่จำนวนของผู้ใช้ที่ใช้ Yammer เพื่อโพสต์ ถูกใจ หรืออ่านข้อความ และจำนวนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วองค์กร

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานกิจกรรม Yammer

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน > การใช้งาน

 2. เลือกวิดเจ็ต กิจกรรม Yammer บนแดชบอร์ด รายงาน

  สกรีนช็อตของวิดเจ็ตรายงานกิจกรรม Yammer ในแดชบอร์ดรายงานของ Office 365

  หรือ เลือก กิจกรรม Yammer จากเมนูดรอปดาวน์ เลือกรายงาน

  สกรีนช็อตของเมนูเลือกรายงานในแดชบอร์ดรายงานของ Office 365

แปลรายงานกิจกรรม Yammer

คุณสามารถรับมุมมองในกิจกรรม Yammer ของผู้ใช้ของคุณโดยดูที่แผนภูมิกิจกรรม และ ผู้ใช้

สกรีนช็อตของรายงานกิจกรรม Yammer แสดงกราฟของกิจกรรมและตารางของรายละเอียดผู้ใช้สำหรับกิจกรรมนั้น

รายงานกิจกรรมจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ใช้แท็บวันเพื่อดูแนวโน้มรายงาน กิจกรรม Yammer ในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตารางจะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

 • รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

 • คุณสามารถดูแผนภุมิ กิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนกิจกรรม Yammer ที่กำลังทำอยู่ในองค์กร คุณสามารถทำความเข้าใจข้อความที่โพสต์ อ่าน ถูกใจแยกกัน

  สกรีนช็อตของมุมมองกิจกรรมในรายงานกิจกรรม Yammer ของ Office 365
  • บนแผนภูมิ กิจกรรม แกน Y คือจำนวนกิจกรรมของข้อความที่โพสต์ อ่าน หรือถูกใจ

 • คุณสามารถดูแผนภูมิ ผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่กำลังสร้างกิจกรรม Yammer คุณสามารถดูแนวโน้มการโพสต์ การอ่าน หรือการถูกใจข้อความ Yammer ของผู้ใช้

  สกรีนช็อตของมุมมองผู้ใช้ในรายงานกิจกรรม Yammer ของ Office 365
  • ในแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ แกน Y คือการโพสต์ การอ่าน หรือการถูกใจข้อความ Yammer ของผู้ใช้

  • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

 • คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ กิจกรรม ให้คลิกหรือแตะ โพสต์แล้วอ่านแล้ว หรือ ถูกใจแล้ว เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ

  สกรีนช็อตของตัวเลือกโพสต์ อ่าน และถูกใจสำหรับรายงานกิจกรรมของ Yammer

  การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

 • ตารางใต้กราฟจะแสดงการแบ่งกิจกรรม Yammer ที่ระดับผู้ใช้

  คุณสามารถใช้เมนูเพื่อกรองและจัดเรียงข้อมูลได้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเมนูสำหรับรายงาน Yammer

  คุณยังสามารถเพิ่มและนำคอลัมน์ออก คอลัมน์ที่พร้อมใช้งานได้แก่:

  • ชื่อผู้ใช้    คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ คุณสามารถแสดงที่อยู่อีเมลจริงหรือทำให้เขตข้อมูลนี้เป็นแบบไม่ระบุชื่อก็ได้

   เส้นตารางนี้แสดงผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน Yammer โดยใช้บัญชี Office 365 หรือผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่ายโดยใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

  • ชื่อที่แสดง    เป็นชื่อเต็มของผู้ใช้ คุณสามารถแสดงที่อยู่อีเมลจริงหรือทำให้เขตข้อมูลนี้เป็นแบบไม่ระบุชื่อก็ได้

  • สถานะของผู้ใช้    เป็นหนึ่งในสามของค่าเหล่านี้: เปิดใช้งานแล้ว ลบแล้ว หยุดชั่วคราวแล้ว

   รายงานเหล่านี้จะแสดงข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ถูกระงับชั่วคราว และถูกลบ ซึ่งไม่แสดงผู้ใช้ที่ค้างอยู่ เนื่องจากผู้ใช้ที่ค้างอยู่ไม่สามารถโพสต์ อ่าน หรือถูกใจข้อความได้

  • วันที่เปลี่ยนสถานะ (UTC)    เป็นวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้ใน Yammer

  • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC)    อ้างอิงถึงวันที่ล่าสุดที่ผู้ใช้โพสต์ อ่าน หรือถูกใจข้อความ

  • โพสต์แล้ว    คือจำนวนข้อความที่ผู้ใช้โพสต์ระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • อ่านแล้ว    คือจำนวนการสนทนาที่ผู้ใช้อ่านระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • ถูกใจแล้ว    คือจำนวนข้อความที่ผู้ใช้ถูกใจระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย คือผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่มอบหมายให้กับผู้ใช้

  ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

มีข้อมูลอะไรบ้างในรายงานเหล่านี้

 • ไคลเอ็นต์ทั้งหมด    รายงานนี้รวมข้อมูลของไคลเอ็นทั้งหมด รวมถึงการใช้ Yammer ในเบราว์เซอร์หรือบนแอปของ iOS หรือ Android

 • ไม่มีข้อมูลเครือข่ายภายนอก    ข้อมูลเครือข่ายภายนอกไม่รวมอยู่ในรายงานนี้

 • เครือข่ายที่เปิดใช้งาน    รายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลสำหรับเครือข่าย Yammer ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ แผนภูมิรวมการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่าย Yammer โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาใช้ Office 365 หรือ Yammer ในการลงชื่อเข้าใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×