รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - รายงานกิจกรรมกลุ่มของ Yammer

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน ในรายงานกิจกรรมกลุ่มของ Yammer คุณสามารถมีความเข้าใจลึกซึ้งในกิจกรรมของกลุ่ม Yammer ในองค์กรของคุณ และดูจำนวนกลุ่ม Yammer ที่ถูกสร้างและถูกใช้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานกิจกรรมกลุ่มของ Yammer

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน > การใช้งาน

 2. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ให้เลือก กิจกรรมกลุ่มของ Yammer

  เลือกกิจกรรมกลุ่ม Yammer จากดรอปดาวน์ เลือกรายงาน

แปลรายงานกิจกรรมกลุ่มของ Yammer

คุณสามารถดูกิจกรรมกลุ่มของ Yammer ได้โดยดูที่แผนภูมิ กลุ่ม และ กิจกรรม

แผนภูมิกิจกรรมกลุ่มของ Yammer

1

คุณสามารถดูรายงาน กิจกรรมกลุ่ม Yammer สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

มุมมอง กลุ่ม แสดงจำนวนรวมของกลุ่มที่มีอยู่แล้ว และจำนวนกิจกรรมการสนทนากลุ่มที่ดำเนินการ

4

มุมมอง กิจกรรม แสดงจำนวนข้อความ Yammer ที่โพสต์ อ่าน และถูกใจในกลุ่ม

5

 • บนแผนภูมิ กลุ่ม แกน Y คือจำนวนของกลุ่มทั้งหมด หรือที่ใช้งานอยู่

 • บนแผนภูมิ กิจกรรม แกน Y คือจำนวนของกิจกรรมที่ระบุสำหรับกลุ่ม Yammer

แกน X บนทั้งสามแผนภูมิคือช่วงข้อมูลที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจง

6

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ กลุ่ม ให้คลิกหรือแตะ ทั้งหมด หรือ ใช้งานอยู่ สกรีนช็อต: รายงานกลุ่ม Office 365 - จำนวนกลุ่มท้งหมดและที่ใช้งานอยู่ เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

7

รายการของกลุ่มที่จะแสดงจะถูกกำหนดโดยชุดของกลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ (ไม่ได้ถูกลบ) ในกรอบเวลาการายงาน (180 วัน) ที่กว้างที่สุด  จำนวนกิจกรรม (ข้อความที่ได้รับ) จะแตกต่างกันไปตามการเลือกวันที่

หมายเหตุ: คุณอาจไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดในรายการด้านล่างในคอลัมน์จนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

 • ชื่อกลุ่ม คือชื่อของกลุ่ม

 • ผู้ดูแลกลุ่ม คือชื่อของผู้ดูแลกลุ่ม หรือเจ้าของ

 • ลบแล้ว คือจำนวนของกลุ่ม Yammer ที่ถูกลบ ถ้ากลุ่มถูกลบ แต่มีกิจกรรมในรอบระยะเวลาการรายงาน จะแสดงในเส้นตารางที่ตั้งค่าสถานะนี้เป็น true

 • ชนิด คือชนิดของกลุ่ม สาธารณะหรือส่วนตัว

 • เชื่อมต่อกับ Office 365ระบุว่ากลุ่ม Yammer เป็นกลุ่ม Office 365 ด้วยหรือไม่

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด คือวันที่ล่าสุดที่ข้อความถูกอ่าน โพสต์ หรือถูกใจโดยกลุ่ม

 • สมาชิก คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

 • โพสต์แล้ว คือจำนวนข้อความที่โพสต์ในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

 • อ่านแล้ว คือจำนวนข้อความที่อ่านในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

 • ชอบแล้ว คือจำนวนข้อความที่ชอบในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการเวอร์ชันตัวอย่างของ Office 365

8

คลิกหรือแตะ คอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

กิจกรรมกลุ่ม Yammer - เลือกคอลัมน์

9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×