รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายงาน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ เพื่อค้นหาจำนวนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้โดยบุคคลในองค์กรของคุณ และเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลคนใดกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ใด รายงานนี้สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบระบุผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ที่ถูกละเลยที่ต้องการการฝึกอบรมหรือข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

  1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน > แล้วคลิก การใช้งาน

    ในศูนย์การจัดการ ให้คลิก รายงาน แล้วคลิก การใช้งาน
  2. บนหน้าการใช้งาน ให้เลือก ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จากเมนูดรอปดาวน์

    ใน “เลือกเมนูดรอปดาวน์ของรายงาน” ให้คลิก ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่”

แปลรายงานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ภาพรวมของรายงานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

1

คุณสามารถดูรายงาน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

แผนภูมิ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ แสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวันในระยะเวลาการรายงานที่แบ่งตามผลิตภัณฑ์

แผนภูมิ บริการ แสดงจำนวนของผู้ใช้ตามชนิดกิจกรรมและบริการ

4

  • บนแผนภูมิ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ แกน X ตะแสดงระยะเวลาการรายงานที่เลือก และแกน Y จะแสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวันโดยแบ่งและใส่โค้ดสีตามชนิดสิทธิ์การใช้งาน

  • บนแผนภูมิกิจกรรม บริการ แกน X จะแสดงแต่ละบริการที่ผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดและแกน Y คือจำนวนผู้ใช้ตามสถานะกิจกรรม โค้ดสีตามสถานะกิจกรรม

5

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้ด้วยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

6

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

7

คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ข้อมูลแสดงในตารางที่มีตัวควบคุมคอลัมน์

ถ้าการสมัครใช้งานของคุณให้บริการโดย 21Vianet คุณจะมองไม่เห็น Yammer

ตัวเลือกการกรองระดับผู้ใช้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบาย

ชื่อผู้ใช้

UPN

ชื่อที่แสดง

ชื่อที่ใช้แสดงที่กำหนดของผู้ใช้ แตกต่างจาก “ชื่อ นามสกุล” และชื่อผู้ใช้ (user@contoso.com)

สิทธิ์การใช้งานสำหรับ

คอลัมน์นี้จะแสดงค่า จริง หรือ เท็จ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เปิดใช้งานเพื่อใช้บริการหรือไม่

วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด

แสดงวันที่ล่าสุดที่ผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะ คุณสามารถอ้างอิงรายงานกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้รายละเอียดของกิจกรรมภายในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน ดู ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในรายงานการใช้งาน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน

วันที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะ

ลบแล้ว

 คอลัมน์นี้จะแสดงค่า จริง หรือ เท็จ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ถูกลบในระยะเวลาการรายงานที่เลือกหรือไม่

วันที่ลบ

วันที่ผู้ใช้ถูกลบ

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานและเปิดใช้งานให้เข้าถึง

ถ้านโยบายขององค์กรของคุณป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่ข้อมูลผู้ใช้สามารถระบุได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานเหล่านี้ เช็คเอาท์วิธีทำจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ส่วนในรายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×