รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - กิจกรรม SharePoint

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ด รายงาน จะแสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ของ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์  ลองดู รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำความเข้าใจกิจกรรมของผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์การใช้งาน SharePoint โดยการดูที่สิ่งที่พวกเขาทำกับไฟล์บน และยังช่วยให้คุณทำความเข้าใจระดับการทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้นโดยการดูที่จำนวนของไฟล์ที่ถูกแชร์

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้ แต่ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณยังไม่เห็นตอนนี้ แสดงว่าฟังก์ชันเหล่านั้นกำลังจะมาในเร็วๆ นี้

ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจจำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับแต่ละไซต์ SharePoint และการใช้ประโยชน์จากที่เก็บข้อมูล โปรดดู รายงานการใช้งานไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

ฉันจะไปยังรายงานกิจกรรมของ SharePoint ได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน

  ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365
 2. ใช้ดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก กิจกรรม SharePoint

  เลือกรายงาน

การแปลรายงานกิจกรรม SharePoint

คุณสามารถดูกิจกรรม SharePoint โดยดูที่มุมมอง ไฟล์ และ ผู้ใช้

รายงานกิจกรรม SharePoint

1

คุณสามารถดูรายงาน รายงานกิจกรรม SharePoint สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

มุมมอง ไฟล์ จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจจำนวนที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ทำบางอย่างกับไฟล์ที่เก็บไว้ในไซต์ SharePoint

4

มุมมอง หน้า จะแสดงจำนวนหน้าที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกเยี่ยมชมโดยผู้ใช้

5

มุมมอง ผู้ใช้ จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้จะถูกระบุว่าใช้งานอยู่ถ้าพวกเขาทำกิจกรรมของไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) หรือเยี่ยมชมหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์เพียงหนึ่งไฟล์ในข้อมูล

6

 • บนแผนภูมิ ไฟล์ แกน Y คือจำนวนของไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์

 • บนแผนภูมิ ผู้ใช้ แกน Y คือจำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่ทำบางสิ่งกับไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) บนไซต์

 • บนแผนภูมิ หน้า แกน X คือจำนวนของหน้าที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกเยี่ยมชมโดยผู้ใช้

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งหมดหมายถึงช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ คลิกหรือแตะ ดูหรือแก้ไขแล้วถูกซิงค์ถูกแชร์ภายใน หรือ ถูกแชร์ภายนอก เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมที่ระดับต่อไซต์

คอลัมน์รายงานกิจกรรม SharePoint ที่ถูกขยาย
 • ชื่อผู้ใช้คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมบนไซต์ SharePoint

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) คือวันที่ล่าสุดที่มีการทำกิจกรรมของไฟล์ หรือมีการเยี่ยมชมหน้าในช่วงวันที่ที่เลือก เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ที่ระบุ ให้เลือกวันที่โดยตรงในแผนภูมิ

  เลือกวันที่ที่ต้องการในแผนภูมิ

  ซึ่งจะกรองตารางเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลกิจกรรมไฟล์สำหรับผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมในวันที่ระบุนั้น

 • ไฟล์ที่ดูหรือแก้ไข คือจำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด ดาวน์โหลด ปรับเปลี่ยน หรือดู

 • ไฟล์ที่ซิงค์ คือจำนวนของไฟล์ที่ถูกซิงค์จากอุปกรณ์ของผู้ใช้ไปยังไซต์ SharePoint

 • ไฟล์ที่แชร์ภายใน คือจำนวนของไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้ภายในองค์กร

 • ไฟล์ที่แชร์ภายนอก คือจำนวนของไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้ภายนอกองค์กร

 • หน้าที่เยี่ยมชม คือการเยี่ยมชมหน้าที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้

 • ถูกลบ ระบุว่าสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกนำออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมของผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่พวกเขามีสิทธิ์การใช้งานในระหว่างระยะเวลาที่เลือก คอลัมน์ ถูกลบ จะช่วยให้คุณทราบว่าผู้ใช้อาจไม่ได้ใช้งานอยู่อีกต่อไป แต่ยังคงถูกนับเป็นข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบ คือวันที่สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกนำออก

 • ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย คือผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่ถูกมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้

9

คลิกหรือแตะไอคอน จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก ปุ่มส่งออก ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถเรียงลำดับและกรองอย่างง่ายเพื่อการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกข้อมูลนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×