รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - กิจกรรมอีเมล

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับมุมมองระดับสูงของการรับส่งข้อมูลอีเมลภายในองค์กรของคุณจากหน้ารายงาน จากนั้น คุณสามารถเจาะลึกวิดเจ็ตกิจกรรมอีเมลเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและรายละเอียดระดับผู้ใช้ของกิจกรรมอีเมลภายในองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานกิจกรรมอีเมล

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. คลิกวิดเจ็ต กิจกรรมอีเมล บนแดชบอร์ด รายงาน หรือเลือกจากรายการแบบหล่นลง

  รายงานศูนย์การจัดการ- เลือกกิจกรรมอีเมล

แปลรายงานกิจกรรมอีเมล

คุณสามารถรับมุมมองในกิจกรรมอีเมลของผู้ใช้ของคุณโดยดูที่แผนภูมิ กิจกรรม และ ผู้ใช้

กิจกรรมอีเมล - จำนวนอีเมลที่ส่ง รับ และอ่าน

1

คุณสามารถดูรายงาน กิจกรรมอีเมล สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

แผนภูมิ กิจกรรม จะทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนกิจกรรมอีเมลที่กำลังดำเนินการในองค์กรของคุณ คุณสามารถทำความเข้าใจการแบ่งกิจกรรมการส่งหรือการอ่านหรือการได้รับอีเมล

4

แผนภูมิ ผู้ใช้ จะทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนผู้ใช้ที่สร้างกิจกรรมอีเมล คุณสามารถดูแนวโน้มว่าผู้ใช้จะดำเนินการกิจกรรมการส่ง การอ่าน หรือการได้รับอีเมล

5

 • บนแผนภูมิ กิจกรรม แกน Y คือจำนวนกิจกรรมของชนิดอีเมลที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ และอีเมลที่อ่าน

 • บนแผนภูมิกิจกรรม ผู้ใช้ แกน Y คือกิจกรรมที่ดำเนินการของผู้ใช้ของชนิดอีเมลที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ และอีเมลที่อ่าน

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

6

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ กิจกรรม ให้คลิกหรือแตะ ส่งแล้วได้รับแล้ว หรือ อ่านแล้ว รายงาน Office 365 - กรองแผนภูมิสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

7

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมอีเมลที่ระดับผู้ใช้ ซึ่งจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายผลิตภัณฑ์ Exchange และกิจกรรมอีเมลของพวกเขา คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในตารางได้

รายงาน Office 365 - จัดการคอลัมน์สำหรับรายงานกิจกรรมอีเมล
 • ชื่อผู้ใช้ คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

 • ชื่อที่แสดง คือชื่อจริงของผู้ใช้

 • ลบแล้ว หมายถึงผู้ใช้ที่มีสถานะถูกลบ แต่ยังคงใช้งานระหว่างบางช่วงของช่วงเวลาการรายงานของรายงาน

 • วันที่ลบ คือวันที่ที่ผู้ใช้ถูกลบ

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด หมายถึงครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ดำเนินการกิจกรรมการอ่านหรือส่งกิจกรรมอีเมล

 • ดำเนินการส่ง คือจำนวนครั้งที่การดำเนินการส่งอีเมลถูกบันทึกสำหรับผู้ใช้

 • ดำเนินการรับ คือจำนวนครั้งที่การดำเนินการรับอีเมลถูกบันทึกสำหรับผู้ใช้

 • ดำเนินการอ่าน คือจำนวนครั้งที่การดำเนินการอ่านอีเมลถูกบันทึกสำหรับผู้ใช้

 • ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย คือผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการเวอร์ชันตัวอย่างของ Office 365

8

คลิกหรือแตะ จัดการคอลัมน์ รายงาน Office 365 - จัดการคอลัมน์ที่ปรากฏบนตารางรายละเอียดผู้ใช้ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×