รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - กิจกรรมของ OneDrive for Business

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำความเข้าใจกิจกรรมของผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ OneDrive โดยการดูที่การโต้ตอบของพวกเขากับไฟล์บน OneDrive ซึ่งยังช่วยให้คุณทำความเข้าใจระดับการทำงานร่วมกันโดยการดูที่จำนวนของไฟล์ที่แชร์

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้ แต่ไม่ต้องกังวล – ฟังก์ชันเหล่านั้นกำลังจะมาเร็วๆ นี้

ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจจำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับแต่ละบัญชี OneDrive และการใช้ประโยชน์จากที่เก็บข้อมูล คุณสามารถดู รายงานการใช้งาน OneDrive

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

ฉันจะเข้าถึงรายงานกิจกรรมของ OneDrive ได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน แล้วเลือก การใช้งาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน

  ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365
 2. ใช้รายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก กิจกรรมของ OneDrive

  เลือกรายงาน

แปลรายงานกิจกรรมของ OneDrive for Business

คุณสามารถดูกิจกรรม OneDrive for Business โดยดูที่มุมมอง ไฟล์ และ ผู้ใช้

รายงานกิจกรรมของ OneDrive

1

คุณสามารถดูรายงาน กิจกรรม OneDrive for Business สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอาจทำให้การสร้างรายงานล่าช้า วันที่ของรายงานที่แสดงจะหมายถึงวันที่ปัจจุบันที่ระบบประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากเวลาที่ทำกิจกรรม

3

มุมมอง ไฟล์ จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจจำนวนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ซ้ำกันที่ทำการโต้ตอบในไฟล์กับบัญชี OneDrive ใดก็ตาม

4

มุมมอง ผู้ใช้ ช่วยให้คุณทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนผู้ใช้ OneDrive ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้จะถูกระบุว่าใช้งานอยู่ ถ้าพวกเขาทำกิจกรรมไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

5

 • บนแผนภูมิ ไฟล์ แกน Y คือจำนวนของไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์

 • บนแผนภูมิ ผู้ใช้ แกน Y คือจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่ทำการโต้ตอบในไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) ในบัญชี OneDrive ใดก็ตาม

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งหมดหมายถึงช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

6

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ ให้คลิกหรือแตะ ใช้งานอยู่ หรือ ถูกซิงค์ คำอธิบายแผนภูมิรายงานกิจกรรมของ OneDrive for Business เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

7

ตารางจะแสดงการแบ่งข้อมูลที่ระดับต่อผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากตาราง

คอลัมน์รายงานกิจกรรมของ OneDrive for Business
 • ชื่อผู้ใช้ คือชื่อผู้ใช้ของเจ้าของของบัญชี OneDrive

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) คือวันที่ล่าสุดที่ดำเนินการกิจกรรมของไฟล์บนบัญชี OneDrive สำหรับช่วงวันที่ที่เลือก เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ที่ระบุ ให้เลือกวันที่โดยตรงในแผนภูมิ

  เลือกวันที่ที่ต้องการในแผนภูมิ

  ซึ่งจะกรองตารางเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลกิจกรรมไฟล์สำหรับผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมในวันที่ระบุนั้น

 • ไฟล์ที่ดูหรือแก้ไข คือจำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด ดาวน์โหลด ปรับเปลี่ยน หรือดู

 • ไฟล์ที่ซิงค์ คือจำนวนไฟล์ที่ถูกซิงค์จากอุปกรณ์ของผู้ใช้กับบัญชี OneDrive

 • ไฟล์ที่แชร์ภายใน คือจำนวนไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้ภายในองค์กร

 • ไฟล์ที่แชร์ภายนอก คือจำนวนไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้ภายนอกองค์กร

 • ถูกลบ ระบุว่าสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกนำออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมของผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่พวกเขาได้รับสิทธิ์การใช้งานในช่วงเวลาระหว่างระยะเวลาที่เลือก คอลัมน์ ถูกลบ ช่วยให้คุณทราบว่าผู้ใช้อาจไม่ได้ใช้งานอยู่อีกต่อไป แต่สนับสนุนข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบ คือวันที่สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกนำออก

 • ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย คือผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่ถูกมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

8

คลิกหรือแตะไอคอน จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก ปุ่มส่งออก ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×