รายงาน office 365 ในศูนย์การจัดการ - กิจกรรมของ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ดรายงาน แสดงภาพรวมของกิจกรรมข้ามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูรายละเอียดในการเรียกดูละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละผลิตภัณฑ์  เช็คเอาท์รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์การใช้ SharePoint โดยดูที่ติดต่อของพวกเขากับไฟล์ นอกจากนี้ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการทำงานร่วมกันที่เกิด โดยดูที่หมายเลขของไฟล์ที่แชร์

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานคำแนะนำทีละน้อย ซึ่งหมายความ ว่า คุณอาจไม่ได้ดูฟีเจอร์นี้ หรืออาจมีลักษณะแตกต่างกันไม่ได้อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้ แต่ไม่ต้อง กังวล – ถ้าคุณไม่เห็น แต่ นั่นคือเร็ว ๆ นี้

ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับแต่ละไซต์ SharePoint และการใช้ประโยชน์ที่เก็บข้อมูล ดูรายงานการใช้งานไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแล SharePoint จะสามารถดูรายงานนี้

ฉันจะไปที่ให้กับรายงานกิจกรรม SharePoint ได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือกรายงาน จากเมนูทางด้านซ้าย หรือคลิกที่ widgetรายงาน

  ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365
 2. ใช้ตัวเลือกรายงานดรปล่อยที่ด้านบนซ้าย และเลือกกิจกรรมของ SharePoint

  เลือกรายงาน

การตีรายงานกิจกรรมของ SharePoint

คุณสามารถรับมุมมองลงในกิจกรรมของ SharePoint โดยดูที่แฟ้ม และผู้ใช้ มุมมอง

รายงานกิจกรรมของ SharePoint

1

รายงานกิจกรรม SharePoint สามารถดูได้สำหรับแนวโน้มเหนือ 7 วันล่าสุด 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

ดูไฟล์ ช่วยให้คุณเข้าใจความหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานที่ดำเนินการปฏิสัมพันธ์ไฟล์กับแฟ้มที่เก็บอยู่บนไซต์ SharePoint

4

มุมมองหน้าแสดงจำนวนหน้าเฉพาะที่เยี่ยมชมมาแล้ว โดยผู้ใช้

5

มุมมองผู้ใช้ ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มในจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้จะถือว่าเป็น active เขาหรือเธอได้ดำเนินการกิจกรรมการไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) หรือเยี่ยมชมหน้าภายในรอบระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ไฟล์กิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งไฟล์เดียว แต่จะถือว่าเป็นหนึ่งแฟ้มที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึก และซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งตามช่วงเวลาที่ระบุ แต่นั้นจะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเดี่ยวที่หนึ่งและหนึ่งเดียวซิงค์แฟ้มในข้อมูล

6

 • บนแผนภูมิไฟล์ แกน Y จะนับจำนวนของไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้ที่บันทึกอยู่ ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือที่แชร์

 • บนแผนภูมิผู้ใช้ แกน Y เป็นจำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่อย่างใดอย่างหนึ่งดำเนินการโต้ตอบไฟล์ (บันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์) บนไซต์

 • บนแผนภูมิหน้า แกน X จะนับจำนวนของผู้เยี่ยมชมหน้าไม่ซ้ำกัน

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งหมดหมายถึงช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลคุณเห็นบนแผนภูมิ โดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิไฟล์ คลิ กหรือแตะViewed หรือแก้ไข, Syncedที่ใช้ร่วมกันภายใน หรือแชร์ภายนอก เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงการเลือกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของตาราง

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมที่ระดับไซต์ต่อ

ขยายคอลัมน์ที่รายงานกิจกรรมของ SharePoint
 • ชื่อผู้ใช้คืออยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ดำเนินการกิจกรรมบนไซต์ SharePoint

 • วันของกิจกรรมสุดท้าย (UTC) คือ ล่าสุดได้ทำกิจกรรมการไฟล์ หรือถูกเยี่ยมชมเพจสำหรับช่วงวันที่เลือก เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันเฉพาะเจาะจง เลือกวันโดยตรงในแผนภูมิ

  เลือกวันเฉพาะเจาะจงในแผนภูมิ

  ซึ่งจะกรองตารางเพื่อแสดงข้อมูลกิจกรรมของไฟล์สำหรับผู้ใช้ที่ดำเนินการกิจกรรมกับวันที่ระบุเท่านั้น

 • ดู หรือแก้ไขไฟล์เป็นจำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด ดาวน์โหลด ปรับเปลี่ยน หรือดูได้

 • ไฟล์ที่ซิงค์เป็นจำนวนของไฟล์ที่ซิงค์จากอุปกรณ์ภายในเครื่องของผู้ใช้ไปยังไซต์ SharePoint

 • แฟ้มที่ใช้ร่วมกันภายในจะนับจำนวนของไฟล์ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ใช้ภายในองค์กร

 • ไฟล์ที่แชร์ภายนอกคือ จำนวนแฟ้มที่ใช้ร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกองค์กร

 • เยี่ยมชมหน้ามีผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าโดยผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน

 • ลบหมายความว่า สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตบางครั้งในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก คอลัมน์ถูกลบช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้อาจไม่ใช้งานอยู่ แต่คาดการณ์ไปยังข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบไปแล้วเป็นวันที่ถูกเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 • ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่อนุญาตให้ผู้ใช้

9

คลิกหรือแตะไอคอน จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

คุณยังสามารถส่งข้อมูลรายงานลงในไฟล์.csv Excel ได้ ด้วยการคลิ กหรือการแตะลิงก์ ปุ่มส่งออก ส่งออก ส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับ และการกรองสำหรับจดหมายเวียนอย่างง่าย ถ้าคุณมีผู้ใช้น้อยกว่า 2000 คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองภายในตารางในรายงานเองได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 ตามลำดับการเรียงลำดับและกรอง คุณจะต้องส่งออกข้อมูล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×