รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - การใช้งาน OneDrive for Business

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน

ตัวอย่างเช่น บัตร OneDrive บนแดชบอร์ดจะให้มุมมองระดับสูงของค่าที่คุณจะได้รับจาก OneDrive for Business ในรูปแบบจำนวนไฟล์และที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ทั่วองค์กรของคุณ จากนั้น คุณสามารถเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของบัญชี OneDrive ที่ใช้งานอยู่ จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้กำลังโต้ตอบและที่เก็บข้อมูลที่ใช้ ทั้งยังให้รายละเอียดสำหรับ OneDrive ของผู้ใช้แต่ละรายกับคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงานที่จะเห็นรายงาน Office 365

ฉันจะเข้าถึงรายงานการใช้ OneDrive ได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน แล้วเลือก การใช้งาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน

  ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365
 2. ใช้รายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก การใช้งาน OneDrive

  เลือกรายงาน

ตีความรายงานการใช้งาน OneDrive

คุณสามารถดูการใช้งาน OneDrive for Business โดยดูที่มุมมอง บัญชี, ไฟล์ และ ที่เก็บข้อมูล

รายงานการใช้งาน OneDrive

1

รายงาน การใช้งาน OneDrive แสดงแนวโน้มตลอด 7 วัน 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามถ้าคุณคลิกที่วันเฉพาะในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุด 28 วันจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่ที่สร้างรายงาน)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอาจทำให้การสร้างรายงานล่าช้า วันที่ของรายงานที่แสดงจะหมายถึงวันที่ปัจจุบันที่ระบบประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากเวลาที่ทำกิจกรรม

3

มุมมอง บัญชี แสดงแนวโน้มเป็นจำนวนรวมและบัญชี OneDrive ที่ใช้งานอยู่ "บัญชีที่ใช้งานอยู่" คือบัญชีใดๆ ที่ผู้ใช้ดู ปรับเปลี่ยน อัปโหลด ดาวน์โหลด แชร์ หรือซิงค์ไฟล์

4

มุมมอง ไฟล์ แสดงตัวเลขของจำนวนรวมและไฟล์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าไฟล์ถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาเฉพาะ ไฟล์จะถือว่าใช้งานอยู่

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

5

มุมมอง ที่เก็บข้อมูล แสดงแนวโน้มเป็นจำนวนที่เก็บข้อมูล OneDrive ที่คุณกำลังใช้งาน

หมายเหตุ: ขนาดจะมีขนาดและเมตาดาต้าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

6

 • บนแผนภูมิ บัญชี แกน Y คือจำนวนบัญชี OneDrive

 • บนแผนภูมิ ไฟล์ แกน Y คือจำนวนไฟล์ที่จัดเก็บใน OneDrive

 • บนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แกน Y คือจำนวนที่เก็บข้อมูล OneDrive ที่ใช้

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งหมดหมายถึงช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิโดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ ให้แตะหรือคลิก ไฟล์ทั้งหมด หรือ ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ บนแผนภูมิ บัญชี ให้แตะหรือคลิก บัญชีทั้งหมด หรือ บัญชีที่ใช้งานอยู่ หรือบนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล ให้แตะหรือคลิก ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ การเปลี่ยนตัวเลือกของคุณไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลในตาราง

8

ตารางจะแสดงการแบ่งข้อมูลสำหรับ OneDrive ของผู้ใช้แต่ละรายให้คุณชม เมื่อต้องการให้ปรากฏในตาราง ผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มี OneDrive และพวกเขาจำเป็นต้องเปิดใช้งาน SharePoint Online ผู้ใช้ยังต้องลงชื่อเข้าใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive หรือเรียกดู OneDrive ของตนเองโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

ถ้า OneDrive มีกิจกรรมของไฟล์ ซึ่งจะมีวันที่ล่าสุดที่ดำเนินการกิจกรรมไฟล์ แถวในตารางจะถูกเรียงลำดับตาม วันที่มีกิจกรรมล่าสุด ดังนั้น OneDrive ที่มีกิจกรรมไฟล์ล่าสุดปรากฏขึ้นที่ด้านบนของรายการ

คุณสามารถเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากตาราง

ตัวเลือกคอลัมน์
 • URL คือที่อยู่เว็บสำหรับ OneDrive ของผู้ใช้

 • ถูกลบ คือสถานะการลบของ OneDrive ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้ทำเครื่องหมายบัญชีเป็นถูกลบไปแล้ว

 • เจ้าของ คือชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบหลักของ OneDrive

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) คือวันที่ล่าสุดที่ดำเนินการกิจกรรมไฟล์ใน OneDrive ถ้า OneDrive ไม่มีกิจกรรมไฟล์ ค่าจะว่างเปล่า

 • ไฟล์ คือจำนวนไฟล์ใน OneDrive

 • ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ คือจำนวนไฟล์ที่ใช้งานอยู่ภายในระยะเวลาหนึ่ง ไฟล์จะถือว่าใช้งานอยู่ถ้าไฟล์ถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในระยะเวลาที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

  • ถ้านำไฟล์ออกระหว่างระยะเวลาที่ระบุสำหรับรายงาน จำนวนไฟล์ที่ใช้งานอยู่ที่แสดงในรายงานอาจมีขนาดใหญ่กว่าจำนวนไฟล์ปัจจุบันใน OneDrive

  • ผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงปรากฎในรายงานเป็นเวลา 180 วัน

 • ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (MB) คือจำนวนที่เก็บข้อมูลที่ OneDrive ใช้เป็น MB ซึ่งรวมถึงเวอร์ชันใดๆ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการเวอร์ชันตัวอย่างของ Office 365

9

คลิกหรือแตะไอคอน จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะลิงก์ ส่งออก ส่งออก ซึ่งส่งออกวันที่สำหรับแต่ละ OneDrive และอนุญาตให้คุณดำเนินการเรียงลำดับและกรองอย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์ในอนาคต ถ้าคุณมีบัญชี OneDrive น้อยกว่า 2000 รายการ คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงาน ถ้าคุณมีบัญชี OneDrive มากกว่า 2000 รายการ คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลเพื่อกรองและเรียงลำดับ

หมายเหตุ: เมื่อข้อมูลถูกส่งออกเป็นไฟล์ Excel โปรดทราบว่าวันที่ของรายงานเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงอยู่ในไฟล์ในคอลัมน์ ข้อมูลของ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×