รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - การใช้งานไซต์ SharePoint

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ด รายงาน จะแสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ของ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองระดับสูงของค่าที่คุณได้รับจาก SharePoint เป็นจำนวนทั้งหมดของไฟล์ที่ผู้ใช้จัดเก็บในไซต์ SharePoint จำนวนไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ และที่เก็บข้อมูลที่ถูกใช้ในไซต์เหล่านี้ทั้งหมด จากนั้น คุณสามารถเจาะลึกรายงานการใช้งานไซต์ SharePoint เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและรายละเอียดระดับต่อไซต์สำหรับไซต์ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานการใช้ไซต์ SharePoint

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365

 2. ใช้รายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก การใช้งานไซต์ SharePoint เลือกรายงาน

การแปลรายงานการใช้ไซต์ SharePoint

รายงานการใช้ไซต์ SharePoint

1

คุณสามารถดูรายงาน การใช้งานไซต์ SharePoint สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอาจทำให้การสร้างรายงานล่าช้า วันที่ของรายงานที่แสดงจะหมายถึงวันที่ปัจจุบันที่ระบบประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากเวลาที่ทำกิจกรรม

3

แผนภูมิ ไซต์ แสดงจำนวนของไซต์ทั้งหมดและไซต์ที่ใช้งานอยู่ ไซต์ใดก็ตามที่ผู้ใช้ดู ปรับเปลี่ยน อัปโหลด ดาวน์โหลด แชร์ หรือซิงค์ไฟล์หรือเข้าชมหน้าภายในระยะเวลาการรายงาน

4

แผนภูมิ ไฟล์ จะแสดงจำนวนไฟล์ทั้งหมดในไซต์ทั้งหมดและจำนวนไฟล์ที่ใช้งานอยู่ จำนวนไฟล์ทั้งหมดจะรวมทั้งไฟล์ของผู้ใช้และไฟล์ของระบบ ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

5

แผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แสดงแนวโน้มที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรและใช้ระหว่างระยะเวลาการรายงาน

6

แผนภูมิ หน้า แสดงจำนวนหน้าที่ถูกเยี่ยมชมบนไซต์ทั้งหมด

7

คุณสามารถกรองแผนภูมิที่คุณเห็นได้ด้วยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ ให้คลิกหรือแตะ ไฟล์ หรือ ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ บนแผนภูมิ ไซต์ คุณสามารถคลิกหรือแตะ ไซต์ทั้งหมด หรือ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ หรือแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล คุณสามารถคลิก ที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร หรือ ที่เก็บข้อมูลที่ใช้แล้ว การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตาราง

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมที่ระดับต่อไซต์

ตัวเลือกคอลัมน์สำหรับรายงานการใช้ SharePoint

 • URL ของไซต์ คือ URL แบบเต็มของไซต์

 • ถูกลบ คือสถานะการลบของไซต์ ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันสำหรับไซต์ที่ถูกทำเครื่องหมายว่าถูกลบ

 • เจ้าของไซต์ คือชื่อผู้ใช้ของเจ้าของหลักของไซต์

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) หมายถึงวันที่ของกิจกรรมไฟล์ครั้งล่าสุดที่ตรวจพบหรือหน้าที่ถูกเข้าชมบนไซต์

 • ไฟล์ คือจำนวนไฟล์บนไซต์

 • ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ คือจำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่บนไซต์ ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

  หมายเหตุ: 

  • กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

  • ถ้าไฟล์ถูกนำออกระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับรายงาน จำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในรายงานอาจมากกว่าจำนวนไฟล์ปัจจุบันบนไซต์

 • ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลที่กำลังใช้บนไซต์

 • ที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลสูงสุดที่จัดสรรสำหรับไซต์

 • มุมมองหน้า คือจำนวนครั้งที่หน้าถูกเข้าชมบนไซต์

 • หน้าที่เยี่ยมชม คือจำนวนของหน้าที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกเยี่ยมชมบนไซต์

 • เทมเพลตเว็บราก คือเทมเพลตที่ใช้สำหรับการสร้างไซต์

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกรองข้อมูลตามชนิดไซต์ต่างๆ ให้ส่งออกข้อมูลและใช้คอลัมน์เทมเพลตเว็บราก

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

9

คลิกหรือแตะ จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก ส่งออก ซึ่งจะส่งออกข้อมูลสำหรับไซต์ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีไซต์ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีไซต์มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อข้อมูลถูกส่งออกเป็นไฟล์ Excel โปรดทราบว่าวันที่ของรายงานเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงอยู่ในไฟล์ในคอลัมน์ ข้อมูลของ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×