รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - กลุ่ม Office 365

แดชบอร์ด รายงาน ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน ในรายงานของกลุ่ม Office 365 คุณสามารถมีความเข้าใจลึกซึ้งในกิจกรรมของกลุ่ม Office 365 ในองค์กรของคุณ และดูจำนวนกลุ่ม Office 365 ที่ถูกสร้างและถูกใช้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint หรือ Skype for Business จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานของกลุ่ม Office 365

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน > การใช้งาน

 2. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ให้เลือก กิจกรรมกลุ่มของ Office 365

  เลือกรายงาน - กลุ่ม Office 365

แปลรายงานของกลุ่ม Office 365

คุณสามารถดูกิจกรรมกลุ่ม Office 365 ได้โดยดูที่แผนภูมิ กลุ่มกิจกรรมไฟล์ และ ที่เก็บข้อมูล

สกรีนช็อต: รายงาน Office 365 - กิจกรรมกลุ่ม

1

คุณสามารถดูรายงาน กลุ่ม Office 365 สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกดูวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตาราง (7) จะแสดงข้อมูลสูงสุดถึง 28 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน (ไม่ใช่วันที่รายงานถูกสร้าง)

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

มุมมอง กลุ่ม แสดงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มที่มีอยู่ในวันที่ระบุ และกลุ่มที่ใช้งานอยู่ในวันนั้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของการสนทนาทางอีเมล โพสต์ Yammer และไฟล์ SharePoint

4

มุมมอง กิจกรรม แสดงจำนวนกิจกรรมกลุ่มในปริมาณงานของกลุ่ม คุณสามารถดูอีเมล Exchange ที่ได้รับโดยกล่องจดหมายของกลุ่มในกลุ่มทั้งหมด ในวันที่ในก็ตามระหว่างระยะเวลาการรายงาน คุณยังสามารถดูข้อความที่โพสต์ อ่าน และถูกใจในกลุ่ม Yammer ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Office 365

5

มุมมอง ไฟล์ แสดงจำนวนไฟล์ทั้งหมดและไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในไซต์กลุ่มทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Office 365

6

มุมมอง ที่เก็บข้อมูล แสดงที่เก็บข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดในกล่องจดหมายกลุ่มและไซต์กลุ่มทั้งหมด

7

 • บนแผนภูมิ กลุ่ม แกน Y คือจำนวนของกลุ่ม (ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นผลรวมกับใช้งานอยู่)

 • บนแผนภูมิ กิจกรรม แกน Y คือจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมในกลุ่ม Office 365

 • บนแผนภูมิ ไฟล์ แกน Y หมายถึงจำนวนของไฟล์ทั้งหมดหรือไฟล์ที่ใช้งานอยู่

 • บนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แกน Y คือที่เก็บข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดตามกล่องจดหมายของกลุ่มหรือไซต์

แกน X บนทั้งสามแผนภูมิคือช่วงข้อมูลที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจง

8

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ กลุ่ม ให้คลิกหรือแตะ ทั้งหมด หรือ ใช้งานอยู่ สกรีนช็อต: รายงานกลุ่ม Office 365 - จำนวนกลุ่มทั้งหมดและที่ใช้งานอยู่ เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

9

รายการของกลุ่มที่แสดงจะถูกกำหนดโดยชุดของกลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ (ไม่ได้ถูกลบ) ในกรอบเวลาการรายงาน (180 วัน) ที่กว้างที่สุด  จำนวนกิจกรรม (กิจกรรมของการสนทนาทางอีเมล โพสต์ Yammer และไฟล์ SharePoint) จะแตกต่างกันไปตามการเลือกวันที่

หมายเหตุ: คุณอาจไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดในรายการด้านล่างในคอลัมน์จนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

 • ชื่อกลุ่ม คือชื่อของกลุ่ม

 • ลบแล้ว คือจำนวนของกลุ่มที่ถูกลบ ถ้ากลุ่มถูกลบ แต่มีกิจกรรมในรอบระยะเวลาการรายงาน จะแสดงในเส้นตารางที่ตั้งค่าสถานะนี้เป็น true

 • เจ้าของกลุ่ม คือชื่อของเจ้าของกลุ่ม

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด คือวันที่ล่าสุดที่กลุ่มได้รับข้อความ – ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีกิจกรรมในการสนทนาทางอีเมล Yammer หรือไซต์ 

 • ชนิด คือชนิดของกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มส่วนตัวหรือสาธารณะ

 • สมาชิก คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

 • สมาชิกภายนอก คือจำนวนผู้ใช้ภายนอกในกลุ่ม

 • Exchange

  • อีเมลที่ได้รับ คือจำนวนข้อความที่กลุ่มได้รับ

  • รายการทั้งหมดของกล่องจดหมาย คือจำนวนทั้งหมดของรายการในกล่องจดหมายของกลุ่ม

  • ที่เก็บข้อมูลของกล่องจดหมายที่ใช้ คือที่เก็บข้อมูลที่ใช้โดยกล่องจดหมายของกลุ่ม

 • ไฟล์ SharePoint

  • ไฟล์ทั้งหมด คือจำนวนของไฟล์ที่จัดเก็บในไซต์ของกลุ่ม SharePoint

  • ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ คือจำนวนไฟล์ในไซต์กลุ่ม SharePoint ที่มีการดำเนินการ (ดูหรือปรับเปลี่ยน ซิงค์ แชร์ภายในและภายนอก) ระหว่างระยะเวลาการรายงาน

  • ที่เก็บข้อมูลของไซต์ที่ใช้ (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลที่ใช้เป็น MB ระหว่างระยะเวลาการรายงาน

 • ข้อความของ Yammer

  • โพสต์แล้ว คือจำนวนข้อความที่โพสต์ในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

  • อ่านแล้ว คือจำนวนข้อความที่อ่านในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

  • ชอบแล้ว คือจำนวนข้อความที่ชอบในกลุ่ม Yammer ในระยะเวลาการรายงาน

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการเวอร์ชันตัวอย่างของ Office 365

10

คลิกหรือแตะปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มการกระทำเพิ่มเติมของ OWA สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

รายงานของกลุ่ม Office 365 - เลือกคอลัมน์

11

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×