รายงาน Office 365 ของฉันที่ใด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตและปรับปรุงที่เราได้ถูกทำให้ไปศูนย์การจัดการ Office 365 เราได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรายงานใน Office 365 อ่านหัวข้อภาพรวมของรายงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการของรายงานใหม่ทั้งหมด บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแมปข้อมูลที่คุณได้รับในรายงานเก่าไปยังข้อมูลในรายงานใหม่ เราได้มาตรฐานและรายงานข้ามผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นำมาใช้ใหม่รายงาน รวมกี่เพื่อลดการซ้ำ และถอนรายงานบางอย่าง ยังมีรายงานบางอย่างที่เรากำลังยังคงทำงานอยู่ อ่านตารางด้านล่างนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคุณสนใจ

ผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

การใช้งานสิทธิ์การใช้งาน และการใช้งานอยู่

 • การเปรียบเทียบจ่ายสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์การใช้งานรุ่นทดลองใช้ และการใช้งานสำหรับ SharePoint, Yammer, Skype for Business และ Exchange

จะได้รับการโยกย้ายเนื้อหาในรายงานนี้ลงในสิทธิ์การใช้งานที่ใช้ในรายงาน

รายงานการใช้สิทธิ์การใช้งานจะให้รวมรายงานเกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมด ตามผลิตภัณฑ์ พร้อมกับของพวกเขามอบหมายสิทธิ์การใช้งาน วันที่และวันสุดท้ายกิจกรรม ในแต่ละผลิตภัณฑ์ รายงานการใช้สิทธิ์การใช้งานจะพร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้

ใช้อีเมลและกล่องจดหมาย

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

กล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ และไม่ได้ใช้งาน

 • กล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่

 • กล่องจดหมายที่ไม่ได้ใช้งาน

เนื้อหาในรายงานนี้ได้ถูกโยกย้ายไปรายงานกิจกรรมอีเมล

รายงานกิจกรรมอีเมลที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ และระดับของกิจกรรมของแต่ละรายการโดยยึดตามการส่งอีเมล และอ่านกิจกรรม

ใช้กล่องจดหมาย

 • กล่องจดหมายของจำนวนทั้งหมด

 • กล่องจดหมายของเกินโควตาเก็บข้อมูล

 • กล่องจดหมายที่ใช้น้อยกว่า 25% ของขีดจำกัดที่เก็บของพวกเขา

มีการโยกย้ายเนื้อหาในรายงานนี้ลงในรายงานการใช้กล่องจดหมาย

การใช้กล่องจดหมายของรายงานในศูนย์การจัดการ Office 365จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายของจำนวนทั้งหมด จำนวนของกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ (โดยยึดตามการส่งอีเมล และอ่านกิจกรรม) และเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ระหว่างกล่องจดหมายทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่อยู่เหนือขีดจำกัดโควตาที่เก็บ

กล่องจดหมายใหม่ และถูกลบ

 • กล่องจดหมายใหม่

 • กล่องจดหมายที่ถูกลบ

มีการโยกย้ายเนื้อหาในรายงานนี้ลงในรายงานการใช้กล่องจดหมาย

การใช้กล่องจดหมายของรายงานในศูนย์การจัดการ Office 365จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายของจำนวนทั้งหมด จำนวนของกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ (โดยยึดตามการส่งอีเมล และอ่านกิจกรรม) และเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ระหว่างกล่องจดหมายทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่อยู่เหนือขีดจำกัดโควตาที่เก็บ

ชนิดของการเชื่อมต่อในกล่องจดหมาย

 • กล่องจดหมายของการเชื่อมต่อกับ Office 365 จากโพรโทคอลแตกต่างกันและบริการ (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

จะได้รับการโยกย้ายเนื้อหาในรายงานนี้ลงในรายงานการใช้Office 365 รายงานในศูนย์การจัดการ - ใช้โปรแกรมอีเมล

Office 365 รายงานในศูนย์การจัดการ - ใช้โปรแกรมอีเมลที่ให้ข้อมูลบนไคลเอ็นต์อีเมลและเวอร์ชันที่เชื่อมต่อกับ Office 365

ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

ใช้เบราว์เซอร์

 • ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365

ไม่ถูกสนับสนุนแล้วรายงานนี้

เรากำลังทำงานบนไคลเอ็นต์ใช้รายงาน ต่อผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดค่าของการใช้ไคลเอ็นต์ที่ แต่ละระดับของผลิตภัณฑ์ รายงานนี้จะไม่พร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้

ระบบปฏิบัติใช้

 • ชนิดของระบบปฏิบัติการนำมาใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365

ไม่ถูกสนับสนุนแล้วรายงานนี้

เรากำลังทำงานบนไคลเอ็นต์ใช้รายงาน ต่อผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดค่าของการใช้ไคลเอ็นต์ที่ แต่ละระดับของผลิตภัณฑ์ รายงานนี้จะไม่พร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้

Skype for Business

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 • ผู้ใช้ office 365 ที่ใช้ Skype สำหรับธุรกิจ (SFB) สำหรับเซสชันเพียร์ทูเพียร์หรือการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมแบบออนไลน์

รายงาน SFB แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ SFB รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนาทีใน Skype ตัวจัดระเบียบกิจกรรมการประชุม เพียร์ทูเพียร์เช่น Im และการโทร การประชุม และเข้าร่วมการประชุม เช็คเอาท์รายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมแบบออนไลน์

Skype สำหรับธุรกิจเสียงและนาที

 • จำนวนรวมของนาทีที่อยู่ในเซสชันเพียร์ทูเพียร์เสียง และวิดีโอและการประชุมได้ (การโทรใน/โทรศัพท์เรียก)

จำนวนนาทีที่อยู่ในเซสชันเพียร์ทูเพียร์เสียง และวิดีโอทั้งหมดถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ Business แบบออนไลน์

จำนวนรวมของนาทีที่ใช้ในการโทรใน/การโทรเรียกประชุมได้ถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมผู้เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และSkype สำหรับธุรกิจประชุมจัดระเบียบกิจกรรมออนไลน์

รายงานSkype สำหรับกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ Business Onlineแสดงคุณว่าผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ Skype สำหรับธุรกิจการสื่อสารใช้ IM การโทรด้วยเสียง วิดีโอ ถ่ายโอนไฟล์และการแชร์แอปพลิเคชัน

รายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมผู้เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และSkype สำหรับธุรกิจประชุมจัดระเบียบกิจกรรมออนไลน์แสดงข้อมูลบนวิธีผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมใช้ Skype สำหรับธุรกิจโดยใช้สื่อสาร เป็น IM โทรด้วยเสียง วิดีโอ การแชร์แอปพลิเคชัน ประชุม web และประชุมการโทรใน/เรียก (PSTN) ที่ได้รับการจัดระเบียบ

กิจกรรมของผู้ใช้

 • Skype สำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมแบบออนไลน์

รายงาน SFB แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ SFB รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนาทีใน Skype ตัวจัดระเบียบกิจกรรมการประชุม เพียร์ทูเพียร์เช่น Im และการโทร การประชุม และเข้าร่วมการประชุม เช็คเอาท์รายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมแบบออนไลน์

เซสชันเพียร์ทูเพียร์

 • เซสชันเพียร์ทูเพียร์ที่รวมเสียง วิดีโอ การแชร์แอ และไฟล์ ใหม่

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ Business แบบออนไลน์

รายงานSkype สำหรับกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ Business Onlineแสดงคุณว่าผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ Skype สำหรับธุรกิจการสื่อสารใช้ IM การโทรด้วยเสียง วิดีโอ ถ่ายโอนไฟล์และการแชร์แอปพลิเคชัน

ใช้ PTSN

 • ใช้การโทร pstn เป็นการโทร

ย้ายรายงานนี้ลงในรายงานการใช้ PSTNแล้ว

คุณสามารถเข้าถึงตัว PSTN รายงานการใช้งานในแบบหล่นลงในแดชบอร์ดรายงาน ถ้าคุณมีการเปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ PSTN ลิงก์เปิดรายงานที่แสดงอยู่ในศูนย์การจัดการ Skype

ประชุมได้

 • จำนวนรวมของการประชุมได้ที่อยู่ IM การแชร์แอเสียง วิดีโอ การถ่ายโอนไฟล์ และโทรใน/การโทรเรียก

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานSkype สำหรับธุรกิจประชุมจัดระเบียบกิจกรรมออนไลน์

รายงานSkype สำหรับธุรกิจประชุมจัดระเบียบกิจกรรมออนไลน์แสดงข้อมูลบนวิธีผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมใช้ Skype สำหรับธุรกิจการสื่อสารการใช้เป็น IM โทรด้วยเสียง วิดีโอ แชร์ การประชุมได้เว็บแอปพลิเคชัน และ การประชุมได้การโทรใน/เรียก (PSTN) ที่ได้รับการจัดระเบียบ

ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกยกเลิกบล็อกสำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ

รายงานนี้ได้ถูกโยกย้าย Skype ศูนย์การจัดการ

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานในศูนย์การจัดการ Skype

ไคลเอ็นต์อุปกรณ์

 • นับจำนวนของผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น Windows, Windows Phone, Android, iPhone หรือ iPad

เนื้อหาในรายงานนี้มีถูกโยกย้ายไปยัง Skype สำหรับรายงานใช้ไคลเอ็นต์ธุรกิจ

ในรายงานที่ใช้ Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Businessช่วยให้คุณสามารถดูอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการบน Windows และอุปกรณ์เคลื่อนที่มี Skype สำหรับแอป Business ติดตั้ง และกำลังใช้งานสำหรับ IM และการประชุม

ไคลเอ็นต์อุปกรณ์ต่อผู้ใช้

 • นับจำนวนของไคลเอ็นต์อุปกรณ์ที่ใช้ โดยผู้ใช้ Office 365

เนื้อหาในรายงานนี้มีถูกโยกย้ายไปยัง Skype สำหรับรายงานใช้ไคลเอ็นต์ธุรกิจ

ในรายงานที่ใช้ Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Businessช่วยให้คุณสามารถดูอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการบน Windows และอุปกรณ์เคลื่อนที่มี Skype สำหรับแอป Business ติดตั้ง และกำลังใช้งานสำหรับ IM และการประชุม

OneDrive for Business

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

OneDrive for Business ไซต์ที่ปรับใช้

 • นับจำนวนของ OneDrive for Business ไซต์ที่ปรับใช้

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในOneDrive for Business ใช้รายงาน

รายงานOneDrive for Business ใช้แสดงให้คุณจัดเก็บและแชร์กิจกรรมข้าม OneDrive for Business รวมทั้งตัวเลขและขนาดของไฟล์ที่เก็บ ในรวม และ ต่อผู้ใช้

OneDrive สำหรับเก็บข้อมูลธุรกิจ

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับ OneDrive for Business ไซต์

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในOneDrive for Business ใช้รายงาน

รายงานOneDrive for Business ใช้แสดงให้คุณจัดเก็บและแชร์กิจกรรมข้าม OneDrive for Business รวมทั้งตัวเลขและขนาดของไฟล์ที่เก็บ ในรวม และ ต่อผู้ใช้

การใช้งาน SharePoint

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

ประเมินการเก็บข้อมูลของผู้เช่า

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับผู้เช่าทั้งหมด

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ได้กับ OneDrive for Business

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับไซต์ทีม

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานการใช้งานไซต์ SharePoint

รายงานการใช้งานไซต์ SharePointมีรายละเอียดการใช้พื้นที่จัดเก็บตลอดทั้งไซต์ SharePoint ของคุณ รายงานช่วยให้คุณดูกิจกรรมข้ามไซต์ การจัดเก็บจำนวนเท่าใดจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละไซต์ และวิธีการใช้ไซต์สำหรับจัดเก็บไฟล์

พื้นที่จัดเก็บของไซต์ทีม

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับไซต์ทีม

รายงานนี้ถูกโยกย้ายลงในรายงานการใช้งานไซต์ SharePoint

รายงานการใช้งานไซต์ SharePointมีรายละเอียดการใช้พื้นที่จัดเก็บตลอดทั้งไซต์ SharePoint ของคุณ รายงานช่วยให้คุณดูกิจกรรมข้ามไซต์ การจัดเก็บจำนวนเท่าใดจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละไซต์ และวิธีการใช้ไซต์สำหรับจัดเก็บไฟล์

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

เข้าถึงกล่องจดหมาย โดยไม่ใช่เจ้าของ

 • เข้าถึงที่ไม่ใช่เจ้า โดยผู้ใช้ภายใน หรืออยู่ นอกองค์กรของคุณ

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

การตรวจหาการป้องกันสแปม

 • ตรวจพบในสแปมถูกส่ง หรือรับอีเมลที่มีการจัดกลุ่มตามชนิดการกรองสแปม:

  • เนื้อหาที่ถูกกรอง SMTP ถูกบล็อก IP ที่ถูกบล็อก และไดเรกทอรีที่ถูกบล็อก

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

มัลแวร์บนสำหรับจดหมาย

 • มัลแวร์ 10 อันดับแรกในได้รับ และส่งอีเมล

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

ส่ง และรับจดหมาย

 • จัดกลุ่มตามชนิดของการเข้าถึง:

  • จดหมายดี – ข้อความที่ได้รับ และไม่มีการระบุว่าเป็นสแปมหรือมัลแวร์

  • สแปม – ข้อความที่ระบุเป็นสแปม

  • มัลแวร์ – ข้อความที่ประกอบด้วยมัลแวร์

  • กฎการนำส่งเป็นข้อความที่ตรงกับกฎอย่างน้อยหนึ่ง

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

การตรวจหานบายมัลแวร์

 • ส่ง หรือรับอีเมก่อนการกระทำมัลแวร์ถูกนำไปใช้

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

กฎที่ด้านบนตรงกับสำหรับจดหมาย

 • 10 อันดับแรกกฎการนำส่งจับคู่ส่วนใหญ่สำหรับได้รับ และส่งอีเมล

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

กฎที่ตรงกันสำหรับจดหมาย

 • จำนวนขนส่งกฎที่ตรงกัน จัดกลุ่มตามกฎร้ายแรง

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

นโยบายการป้องกัน (DLP) สูญหายของข้อมูลด้านบนตรงกับสำหรับจดหมาย

 • ด้านบนสุด 10 จับคู่นโยบาย DLP สำหรับได้รับ และส่งจดหมาย

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

กฎการป้องกัน (DLP) สูญหายของข้อมูลด้านบนตรงกับสำหรับจดหมาย

 • ด้านบนสุด 10 จับคู่ DLP กฎสำหรับรับ และส่งจดหมาย

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

ตรงกับนโยบาย DLP โดยร้ายแรงสำหรับจดหมาย

 • ตรงกับหมายเลขของกฎนโยบาย DLP สำหรับ mail การจัดกลุ่มตามร้ายแรง

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

ข้อมูลที่ตรงกันนโยบาย DLP แทน และทำงานผิดพลาด false สำหรับจดหมาย

 • จำนวนของแทนตรงกับนโยบาย DLP (ผู้ส่งจดหมายแม้ มีรายการตรงกับ DLP), และทำงานผิดพลาด false (รายงานผู้ใช้ที่ตรงกับ DLP ไม่ถูกต้อง)

รายงานนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้แท็บความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในส่วนของรายงาน

กลุ่ม Office 365

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

กลุ่มใหม่ และถูกลบ

 • กลุ่มใหม่

 • ลบกลุ่ม

ไม่ถูกสนับสนุนแล้วรายงานนี้

รายงานOffice 365 รายงานในศูนย์การจัดการ - Office 365 กลุ่มมีข้อมูลเชิงลึกลงในกิจกรรมของกลุ่ม Office 365 ในองค์กรของคุณ และดูจำนวนของ Office 365 กลุ่มจะถูกสร้างขึ้น และใช้

การเปิดใช้งาน office 365

ศูนย์การจัดการเก่า

ศูนย์การจัดการใหม่

บันทึกย่อ

การเปิดใช้งาน Office

รายงานการเปิดใช้งาน office ในศูนย์การจัดการ Office 365

รายงานการเปิดใช้งาน Office ในศูนย์การจัดการ Office 365ให้มุมมองของผู้ใช้ได้เปิดใช้งานการสมัครใช้งาน Office บนอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่ง จะมีการแบ่งรายละเอียดของ Office 365 Proplus, Project และ Visio Pro สำหรับการเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน Office 365 ตลอดจนการแบ่งย่อยของการเปิดใช้งานระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×