รายงาน Kaizala

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แดชบอร์ดที่รายงาน Kaizala ช่วยให้คุณสามารถดูรายงานและข้อมูลของระบบสำหรับการกระทำ Kaizala ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และจัดกลุ่มสามารถดูรายงานเหล่านี้สำหรับองค์กรแมปกลุ่ม รายงานไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสนทนาส่วนตัวและกลุ่ม
ข้อมูลสำหรับรายงานทั้งหมดจะแสดงภายใน 4 ถึง 5 นาที มีอยู่ขึ้นหน่วง 4 ชั่วโมงในการแสดงรายงานหลังจากกลุ่มถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มขององค์กรมีครั้งแรก

แดชบอร์ด

รายงานต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดในขณะนี้:

 • การใช้งานระบบ

 • รายงานแบบสำรวจ

 • รายงานรายละเอียดการสำรวจความคิดเห็น

 • สำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดรายงาน

 • รายงานงาน

 • รายงานตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: กลุ่ม Kaizala ผู้ดูแลระบบจะดูรายงานสำหรับกลุ่มขององค์กร ผู้ดูแลระบบขององค์กร Kaizala จะสามารถดูรายงานสำหรับกลุ่มองค์กรทั้งหมด รายงานพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ สมาชิกไม่สามารถดูรายงานสำหรับกลุ่ม

การใช้งานระบบ

เมื่อต้องการดูรายงานบนระบบใช้ นำทางไปยังรายงานจากแถบนำทาง  จากที่นั่น ไปไทล์ใช้ระบบ รายงานนี้แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับกลุ่มขององค์กร:

 • การวิเคราะห์ของจำนวนของข้อความที่ส่งในระบบแวดล้อมของคุณรวมถึงจำนวนเฉพาะผู้ใช้แต่ละชนิดข้อความ

 • แนวโน้มแบบเรขาคณิตชนิดข้อความที่ส่งในกลุ่มของคุณ

รายงานแบบสำรวจ

เมื่อต้องการดูรายงานแบบสำรวจ จากโฮมเพจไปรายงานจากแถบนำทาง เลือกไทล์รายงานแบบสำรวจจากรายการของรายงานที่พร้อมใช้งาน รายงานนี้แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับกลุ่มขององค์กร:

 • จำนวนรวมของการสำรวจความคิดเห็นที่ถูกส่ง

 • จำนวนรวมของการสำรวจความคิดเห็นที่เปิดอยู่

 • จำนวนรวมของการตอบรับสำหรับแบบสำรวจ

 • สถานะแบบสำรวจควร – สำรวจกี่จะยังคงเปิด (ใช้งานอยู่), การจัดกลุ่ม และผู้ใช้ที่สามารถตอบสนองกับกี่ถูกแล้วปิด หรือหมดอายุแล้ว

 • นับจำนวนคำตอบสำหรับแต่ละแบบสำรวจ

ตัวกรองต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในแบบสำรวจรายงาน:

 • กลุ่มองค์กร - ความสามารถในการเลือกอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่ม ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มอนุญาตให้องค์กรทั้งหมดอยู่

 • การสำรวจความคิดเห็นสถานะ - กรองรายงานตามสถานะแบบสำรวจ (เปิดหรือปิด)

 • วันที่สร้างแบบสำรวจ - สร้างรายงานตัวกรองโดยยึดตามเมื่อแบบสำรวจ เลือกช่วงวันหรือวันเฉพาะเจาะจง

รายงานรายละเอียดการสำรวจความคิดเห็น

เมื่อต้องการดูการสำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดรายงาน นำทางไปยังหน้ารายงานจากหน้าจอเริ่มต้นและเลือกแบบสำรวจรายงานรายละเอียดของไทล์ ในกล่องโต้ตอบ เลือกกลุ่มและแบบสำรวจจากรายการดรอปดาวน์ รายงานประกอบด้วย 5 แท็บนั้น

รายงานการสำรวจความคิดเห็นโดยละเอียด

 • คำถามหลายตัว - แท็บนี้แสดงการวิเคราะห์สรุป และรายละเอียดของตัวเลือกสำหรับคำถาม MCQ ชนิด

 • คำถามที่เป็นตัวเลข - แท็บนี้แสดงการรวมรวมถึงการตอบสนองรายละเอียดสำหรับแต่ละตัวเลข และคำ ถาม รวมถึง sum ค่าเฉลี่ย และนับ

 • ตำแหน่งที่ตั้ง - ถ้าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแบบสำรวจถูกเปิดใช้งาน จากนั้นการตอบสนองถูกแมปไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

 • ข้อความตอบกลับ - cloud สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ word โดยยึดตามการตอบกลับแบบสำรวจ องค์กรสามารถใช้การสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับคำติชมจากพนักงานของพวกเขา นั้นแล้ว ใช้รายงานนี้เพื่อแสดงรายละเอียด

 • รูปภาพ - ดูรูปถ่ายเก็บรวบรวมผ่านแบบสำรวจในแบบ e งฐานเดียว

สำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดรายงาน

เมื่อต้องการดูการสำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดรายงาน นำทางไปยังหน้ารายงานจากหน้าจอเริ่มต้นและเลือกรายงานรายละเอียดสำรวจความคิดเห็นของไทล์ ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อกลุ่มและการสำรวจความคิดเห็นจากรายการแบบหล่นลง รายงานประกอบด้วยแท็บเพียง 1 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์อย่างละเอียด และสรุปทำคำถามของสำรวจความคิดเห็นนั้นภายใต้ตัวเลือก

รายงานงาน

เมื่อต้องการดูงาน รายงาน จากโฮมเพจไปรายงานจากแถบนำทาง เลือกไทล์รายงานงานจากรายการของรายงานที่มีอยู่ แล้วเลือกกลุ่มที่มีองค์กรจากรายการดรอปดาวน์ รายงานประกอบด้วยแท็บ 3

 • เปิดงาน - แสดงจำนวนรวมของงาน งานที่ค้างอยู่อดีตวันครบกำหนดและงานยังคงเปิด

 • แนวโน้ม - มีภาพแสดงแนวโน้มเสร็จสมบูรณ์ในเวลาและเส้นแนวโน้มงานรายสัปดาห์ สำหรับแต่ละกลุ่ม รายงานนี้แสดงจำนวนงานถูกสร้างขึ้นแต่ละสัปดาห์ตลอดจนสถานะของเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถทำงาน - เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์ – ในอดีตครบกำหนด รอ รอ– พ้นกำหนดแล้ว

 • กลุ่มงานควรสถานะ – กี่งานจะไม่ได้เริ่มต้น เสร็จ สมบูรณ์บางส่วน หรือเสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

รายงานตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้ง รายงาน จากโฮมเพจไปรายงานจากแถบนำทาง เลือกไทล์รายงานตำแหน่งที่ตั้งจากรายการของรายงานที่พร้อมใช้งาน รายงานนี้แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับกลุ่มขององค์กร:

 • ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ที่ตอบสนองต่อการกระทำในตำแหน่งที่ตั้ง

 • กลุ่มที่ถูกส่งแอคชัน

 • ชื่อของ responde r

ตัวกรองรายงาน

รายงานอาจมีตัวกรองทั่วไป หรือเฉพาะที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูรายงานสำหรับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถใช้ตัวกรองกลุ่มเพื่อดูข้อมูลสำหรับกลุ่มเฉพาะเจาะจง ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้สามารถใช้ตัวกรองวันสร้าง เพื่อดูการกระทำสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจงหรือช่วงวัน

การสนับสนุนเลื่อนลงในรายงาน

รายงานบางอย่างได้ลึกการสนับสนุนสำหรับกลุ่มลำดับชั้นที่แสดงข้อมูลที่รวบรวมและกราฟ เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดลึกรายงาน:

 • คลิ กหรือแตะไอคอนลูกศรเพื่อเปิดใช้งานโหมดลึกดังที่แสดงด้านล่าง:

  สกรีนช็อต: Kaizala งานลึก อนุญาตให้คุณสามารถดูข้อมูลการจัดกลุ่มและกลุ่มย่อยสำหรับรายงาน

ส่งออกข้อมูลรายงาน Kaizala เป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกข้อมูลรายงาน Kaizala ของคุณเป็นไฟล์ CSV Power BI อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ CSV กราฟ เมื่อต้องการส่งออกข้อมูล คลิก... มุมบนขวาของกราฟ และเลือกการส่งออก

สกรีนช็อต: datat การรายงาน Kaizala ส่งออกเป็นไฟล์ CSV

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×