รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - รายงานกิจกรรม Yammer

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล Office 365 แดชบอร์ด รายงาน ใหม่จะแสดงข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 365 ภายในองค์กรของคุณ ตรวจสอบ รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365 ด้วย รายงานกิจกรรม Yammer คุณสามารถทำความเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรของคุณด้วย Yammer โดยการดูที่จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่กำลังใช้งาน Yammer เพื่อโพสต์หรืออ่านข้อความและจำนวนกิจกรรมที่สร้างผ่านองค์กร

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint หรือ Skype for Business จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานกิจกรรม Yammer

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน > การใช้งาน

 2. เลือกวิดเจ็ต กิจกรรม Yammer บนแดชบอร์ด รายงาน

  สกรีนช็อตของวิดเจ็ตรายงานกิจกรรม Yammer ในแดชบอร์ดรายงานของ Office 365

  หรือเลือก กิจกรรม Yammer จากดร็อปดาวน์ เลือกรายงาน

  สกรีนช็อตของเมนูเลือกรายงานในแดชบอร์ดรายงานของ Office 365

แปลรายงานกิจกรรม Yammer

คุณสามารถรับมุมมองในกิจกรรม Yammer ของผู้ใช้ของคุณโดยดูที่แผนภูมิกิจกรรม และ ผู้ใช้

สกรีนช็อตของรายงานกิจกรรม Yammer แสดงกราฟของกิจกรรมและตารางของรายละเอียดผู้ใช้สำหรับกิจกรรมนั้น

รายงานกิจกรรมจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ใช้แท็บวันเพื่อดูแนวโน้มรายงาน กิจกรรม Yammer ในรอบ 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วัน

 • รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

 • คุณสามารถดูแผนภุมิ กิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของจำนวนกิจกรรม Yammer ที่กำลังทำอยู่ในองค์กร คุณสามารถทำความเข้าใจข้อความที่โพสต์ อ่าน ถูกใจแยกกัน

  สกรีนช็อตของมุมมองกิจกรรมในรายงานกิจกรรม Yammer ของ Office 365
  • บนแผนภูมิ กิจกรรม แกน Y จะเป็นจำนวนกิจกรรมของข้อความที่โพสต์ อ่าน หรือถูกใจ

 • คุณสามารถดูแผนภูมิ ผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่กำลังสร้างกิจกรรม Yammer คุณสามารถดูแนวโน้มการโพสต์ การอ่าน หรือการถูกใจข้อความ Yammer ของผู้ใช้

  สกรีนช็อตของมุมมองผู้ใช้ในรายงานกิจกรรม Yammer ของ Office 365
  • ในแผนภูมิกิจกรรมของ ผู้ใช้ แกน Y จะเป็นการโพสต์ การอ่าน การถูกใจข้อความ Yammer ของผู้ใช้

  • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

 • คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้โดยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ กิจกรรม ให้คลิกหรือแตะ โพสต์แล้วอ่านแล้ว หรือ ถูกใจแล้ว เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ

  สกรีนช็อตของตัวเลือกโพสต์ อ่าน และถูกใจสำหรับรายงานกิจกรรมของ Yammer

  การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตารางที่มีเส้น

 • ตารางใต้กราฟจะแสดงการแบ่งกิจกรรม Yammer ที่ระดับผู้ใช้

  คุณสามารถใช้เมนูเพื่อกรองและจัดเรียงข้อมูลได้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเมนูสำหรับรายงาน Yammer

  คุณยังสามารถเพิ่มและนำคอลัมน์ออก คอลัมน์ที่พร้อมใช้งานได้แก่:

  • ชื่อผู้ใช้    คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ คุณสามารถแสดงที่อยู่อีเมลจริงหรือทำให้เขตข้อมูลนี้เป็นแบบไม่ระบุชื่อก็ได้

   เส้นตารางนี้แสดงผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน Yammer โดยใช้บัญชี Office 365 หรือผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่ายโดยใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

  • ชื่อที่แสดง    เป็นชื่อเต็มของผู้ใช้ คุณสามารถแสดงที่อยู่อีเมลจริงหรือทำให้เขตข้อมูลนี้เป็นแบบไม่ระบุชื่อก็ได้

  • สถานะของผู้ใช้    เป็นหนึ่งในสามของค่าเหล่านี้: เปิดใช้งานแล้ว ลบแล้ว หยุดชั่วคราวแล้ว

   รายงานเหล่านี้จะแสดงข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ถูกระงับชั่วคราว และถูกลบ ซึ่งไม่แสดงผู้ใช้ที่ค้างอยู่ เนื่องจากผู้ใช้ที่ค้างอยู่ไม่สามารถโพสต์ อ่าน หรือถูกใจข้อความได้

  • วันที่เปลี่ยนสถานะ (UTC)    เป็นวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้ใน Yammer

  • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC)    อ้างอิงถึงวันที่ล่าสุดที่ผู้ใช้โพสต์ อ่าน หรือถูกใจข้อความ

  • โพสต์แล้ว    เป็นจำนวนข้อความที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้โพสต์ระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • อ่านแล้ว    เป็นจำนวนข้อความที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้อ่านระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • ถูกใจแล้ว    เป็นจำนวนข้อความที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้ถูกใจระหว่างระยะเวลาที่คุณระบุ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย คือผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

  ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก รายงาน Office 365 - ส่งออกข้อมูลของคุณไปยังไฟล์ Excel ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีผู้ใช้ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

มีข้อมูลอะไรบ้างในรายงานเหล่านี้

 • ไคลเอ็นต์ทั้งหมด    รายงานนี้รวมข้อมูลของไคลเอ็นทั้งหมด รวมถึงการใช้ Yammer ในเบราว์เซอร์หรือบนแอปของ iOS หรือ Android

 • ไม่มีข้อมูลเครือข่ายภายนอก    ข้อมูลเครือข่ายภายนอกไม่รวมอยู่ในรายงานนี้

 • เครือข่ายที่เปิดใช้งาน    รายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลสำหรับเครือข่าย Yammer ที่เปิดใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ แผนภูมิรวมการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่ายที่เปิดใช้งานแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาใช้ Office 365 หรือ Yammer ในการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การโยกย้าย Yammer ด้วย Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×