รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - การใช้งาน OneDrive for Business

แดชบอร์ด รายงานใหม่ของ Office 365 แสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Office 365 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายงานนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในรายงานระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดู หัวข้อภาพรวมของรายงาน

ตัวอย่างเช่น การ์ด OneDrive บนแดชบอร์ดจะให้คุณมีมุมมองระดับสูงของค่าที่คุณได้รับจาก OneDrive ในรูปแบบจำนวนทั้งหมดของไฟล์และที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานกับบัญชี OneDrive ทั้งหมดในองค์กรของคุณ คุณสามารถเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของบัญชี OneDrive ที่ใช้งานอยู่ จำนวนไฟล์ที่ผู้ใช้ทำงานด้วยและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ ซึ่งยังทำให้คุณมีรายละเอียดต่อบัญชี OneDrive

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

ฉันจะเข้าถึงรายงานการใช้ OneDrive ได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน แล้วเลือก การใช้งาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน

  ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365
 2. ใช้รายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก การใช้งาน OneDrive

  เลือกรายงาน

แปลรายงานการใช้งาน OneDrive for Business

คุณสามารถดูในการใช้งาน OneDrive for Business ได้โดยดูที่มุมมอง ไซต์ไฟล์ และ ที่เก็บข้อมูล

รายงานการใช้งาน OneDrive

1

คุณสามารถดูรายงาน การใช้งาน OneDrive for Business ในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอาจทำให้การสร้างรายงานล่าช้า วันที่ของรายงานที่แสดงจะหมายถึงวันที่ปัจจุบันที่ระบบประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากเวลาที่ทำกิจกรรม

3

มุมมอง ไซต์ แสดงแนวโน้มเป็นจำนวนของไซต์ OneDrive for Business ที่ทำงานอยู่ ไซต์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ดู ปรับเปลี่ยน อัปโหลด ดาวน์โหลด แชร์ หรือซิงค์ไฟล์คือไซต์ที่ถูกพิจารณาที่มีกิจกรรมไฟล์และถูกพิจารณาเป็นไซต์ที่ใช้งานอยู่

4

มุมมอง ไฟล์ จะแสดงจำนวนไฟล์ในไซต์ทั้งหมดและจำนวนไฟล์ที่ใช้งานอยู่ ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

5

มุมมอง ที่เก็บข้อมูล จะแสดงแนวโน้มของปริมาณที่เก็บข้อมูลที่คุณใช้ใน OneDrive for Business

หมายเหตุ: ขนาดจะมีขนาดและเมตาดาต้าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

6

 • บนแผนภูมิ ไซต์ แกน Y หมายถึงจำนวนของบัญชี OneDrive

 • บนแผนภูมิ ไฟล์ แกน Y หมายถึงจำนวนของไฟล์ที่จัดเก็บในบัญชี OneDrive

 • บนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แกน Y หมายถึงปริมาณที่เก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับบัญชี OneDrive

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งหมดหมายถึงช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้ด้วยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ ให้คลิกหรือแตะ ไฟล์ บนแผนภูมิ ไซต์ คุณสามารถคลิกหรือแตะ ไซต์ทั้งหมด หรือ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ หรือบนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล คุณสามารถคลิก ที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร หรือ ที่เก็บข้อมูลที่ใช้แล้ว การเปลี่ยนตัวเลือกของคุณจะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตาราง

8

ตารางจะแสดงการแบ่งข้อมูลที่ระดับต่อบัญชี OneDrive บัญชี OneDrive ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์ OneDrive ที่มอบหมายให้กับพวกเขาจะแสดงอยู่ในรายการนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานแต่ไม่เคยใช้งานจะไม่ถูกนับเป็นข้อมูลในตาราง สำหรับบัญชี OneDrive ที่นับในข้อมูล ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบผ่านทางไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive หรือเรียกดูไซต์ OneDrive ของพวกเขาผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

ถ้าบัญชี OneDrive มีกิจกรรมของไฟล์ จะมีวันที่ล่าสุดที่ดำเนินการกิจกรรมของไฟล์ แถวในตารางจะถูกจัดลำดับตามค่า วันที่กิจกรรมล่าสุด และบัญชี OneDrive ที่มีกิจกรรมของไฟล์ล่าสุดจะแสดงอยู่ทางด้านบนสุดของรายการ

คุณสามารถเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากตาราง

ตัวเลือกคอลัมน์
 • URL คือที่อยู่เว็บสำหรับบัญชี OneDrive

 • ถูกลบ คือสถานะการลบของบัญชี ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันสำหรับบัญชีที่ถูกทำเครื่องหมายว่าถูกลบ

 • เจ้าของ คือชื่อผู้ใช้ของเจ้าของหลักของบัญชี OneDrive

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) คือวันที่ล่าสุดที่ดำเนินการกิจกรรมของไฟล์บนบัญชี OneDrive บัญชี OneDrive ที่ไม่มีกิจกรรมของไฟล์จะปรากฏพร้อมกับค่าว่าง

 • ไฟล์ คือจำนวนไฟล์ในบัญชี OneDrive

 • ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ คือจำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่บนไซต์ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

  หมายเหตุ: 

  • กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

  • ถ้าไฟล์ถูกนำออกระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับรายงาน จำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในรายงานอาจมากกว่าจำนวนไฟล์ปัจจุบันบนไซต์

  • ผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงปรากฎในรายงานเป็นเวลา 180 วัน

 • ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลที่ใช้บนไซต์เป็น MB ซึ่งจะมีขนาดและเมตาดาต้าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการเวอร์ชันตัวอย่างของ Office 365

9

คลิกหรือแตะไอคอน จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก ส่งออก ซึ่งจะส่งออกข้อมูลของไซต์ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีไซต์ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีไซต์มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อข้อมูลถูกส่งออกเป็นไฟล์ Excel โปรดทราบว่าวันที่ของรายงานเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงอยู่ในไฟล์ในคอลัมน์ ข้อมูลของ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×