รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - การใช้งานไซต์ SharePoint

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ด รายงาน จะแสดงภาพรวมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ของ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองระดับสูงของค่าที่คุณได้รับจาก SharePoint เป็นจำนวนทั้งหมดของไฟล์ที่ผู้ใช้จัดเก็บในไซต์ SharePoint จำนวนไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ และที่เก็บข้อมูลที่ถูกใช้ในไซต์เหล่านี้ทั้งหมด จากนั้น คุณสามารถเจาะลึกรายงานการใช้งานไซต์ SharePoint เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและรายละเอียดระดับต่อไซต์สำหรับไซต์ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint เพื่อดูรายงานนี้

วิธีการเข้าถึงรายงานการใช้ไซต์ SharePoint

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เลือก รายงาน จากเมนูด้านซ้ายหรือคลิกบนวิดเจ็ต รายงาน ดูรายงานกิจกรรมใหม่ใน Office 365

 2. ใช้รายการดรอปดาวน์ เลือกรายงาน ทางด้านบนซ้ายแล้วเลือก การใช้งานไซต์ SharePoint เลือกรายงาน

การแปลรายงานการใช้ไซต์ SharePoint

รายงานการใช้ไซต์ SharePoint

1

คุณสามารถดูรายงาน การใช้งานไซต์ SharePoint ในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอาจทำให้การสร้างรายงานล่าช้า วันที่ของรายงานที่แสดงจะหมายถึงวันที่ปัจจุบันที่ระบบประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากเวลาที่ทำกิจกรรม

3

แผนภูมิ ไซต์ แสดงจำนวนของไซต์ทั้งหมดและไซต์ที่ใช้งานอยู่ ไซต์ใดก็ตามที่ผู้ใช้ดู ปรับเปลี่ยน อัปโหลด ดาวน์โหลด แชร์ หรือซิงค์ไฟล์หรือเข้าชมหน้าภายในระยะเวลาการรายงาน

4

แผนภูมิ ไฟล์ จะแสดงจำนวนไฟล์ทั้งหมดในไซต์ทั้งหมดและจำนวนไฟล์ที่ใช้งานอยู่ จำนวนไฟล์ทั้งหมดจะรวมทั้งไฟล์ของผู้ใช้และไฟล์ของระบบ ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

5

แผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แสดงแนวโน้มที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรและใช้ระหว่างระยะเวลาการรายงาน

6

แผนภูมิ หน้า แสดงจำนวนหน้าที่ถูกเยี่ยมชมบนไซต์ทั้งหมด

7

คุณสามารถกรองแผนภูมิที่คุณเห็นได้ด้วยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิ ไฟล์ ให้คลิกหรือแตะ ไฟล์ หรือ ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ บนแผนภูมิ ไซต์ คุณสามารถคลิกหรือแตะ ไซต์ทั้งหมด หรือ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ หรือแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล คุณสามารถคลิก ที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร หรือ ที่เก็บข้อมูลที่ใช้แล้ว การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในตาราง

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมที่ระดับต่อไซต์

ตัวเลือกคอลัมน์สำหรับรายงานการใช้ SharePoint

 • URL ของไซต์ คือ URL แบบเต็มของไซต์

 • เจ้าของไซต์ คือชื่อผู้ใช้ของเจ้าของหลักของไซต์

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด (UTC) หมายถึงวันที่ของกิจกรรมไฟล์ครั้งล่าสุดที่ตรวจพบหรือหน้าที่ถูกเข้าชมบนไซต์

 • ไฟล์ คือจำนวนไฟล์บนไซต์

 • ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ คือจำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่บนไซต์ ไฟล์จะถูกพิจารณาว่าใช้งานอยู่ถ้าถูกบันทึก ซิงค์ ปรับเปลี่ยน หรือแชร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

  หมายเหตุ: 

  • กิจกรรมของไฟล์อาจเกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับไฟล์เดียว แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานเพียงหนึ่งไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกและซิงค์ไฟล์เดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะนับเป็นไฟล์ที่ใช้งานหนึ่งไฟล์และไฟล์ที่ถูกซิงค์หนึ่งไฟล์ในข้อมูล

  • ถ้าไฟล์ถูกนำออกระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับรายงาน จำนวนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในรายงานอาจมากกว่าจำนวนไฟล์ปัจจุบันบนไซต์

 • ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลที่กำลังใช้บนไซต์

 • ที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร (MB) คือปริมาณที่เก็บข้อมูลสูงสุดที่จัดสรรสำหรับไซต์

 • มุมมองหน้า คือจำนวนครั้งที่หน้าถูกเข้าชมบนไซต์

 • หน้าที่เยี่ยมชม คือจำนวนของหน้าที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกเยี่ยมชมบนไซต์

 • เทมเพลตเว็บราก คือเทมเพลตที่ใช้สำหรับการสร้างไซต์

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกรองข้อมูลตามชนิดไซต์ต่างๆ ให้ส่งออกข้อมูลและใช้คอลัมน์เทมเพลตเว็บราก

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

9

คลิกหรือแตะ จัดการคอลัมน์ จัดการคอลัมน์ เพื่อเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออกจากรายงาน

10

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก ส่งออก ซึ่งจะส่งออกข้อมูลสำหรับไซต์ทั้งหมดและทำให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับอย่างง่ายและกรองการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีไซต์ต่ำกว่า 2000 คน คุณสามารถเรียงลำดับและกรองภายในตารางในรายงานได้ ถ้าคุณมีไซต์มากกว่า 2000 คน เมื่อต้องการกรองและเรียงลำดับ คุณจะต้องส่งออกไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อข้อมูลถูกส่งออกเป็นไฟล์ Excel โปรดทราบว่าวันที่ของรายงานเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงอยู่ในไฟล์ในคอลัมน์ ข้อมูลของ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×