รายงาน Office 365 ในศูนย์การจัดการ - การใช้งานกล่องจดหมาย

รายงานการใช้กล่องจดหมาย ใหม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายของผู้ใช้และแต่ละระดับกิจกรรมโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมการส่งและอ่านอีเมล และยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่ถูกใช้ไปโดยกล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละราย และผู้ใช้กี่คนที่ใกล้ถึงโควตาที่เก็บข้อมูลแล้ว

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint, Skype for Business หรือผู้อ่านรายงาน จึงจะดูรายงาน Office 365 ได้

วิธีการเข้าถึงรายงานการใช้กล่องจดหมาย

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. เลือก การใช้กล่องจดหมาย จากเมนูดรอปดาวน์

  Office 365 จะเลือกรายงานที่มี

แปลรายงานการใช้กล่องจดหมาย

คุณสามารถดู การใช้งานกล่องจดหมาย ขององค์กรของคุณได้โดยการดูที่แผนภูมิ กล่องจดหมายที่เก็บข้อมูล และ โควตา

1

คุณสามารถดูรายงาน การใช้งานกล่องจดหมาย สำหรับแนวโน้มในช่วง 7 วัน, 30 วัน, 90 วัน หรือ 180 วันที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกวันใดวันหนึ่งในรายงาน ตารางจะแสดงข้อมูลของช่วง 30 วัน จนถึงวันที่ที่สร้างรายงาน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

แผนภูมิกล่องจดหมายแสดงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มจดหมายของผู้ใช้ในองค์กรของคุณ และจำนวนทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในวันที่ระบุของระยะเวลาการรายงาน กล่องจดหมายของผู้ใช้จะถูกถือว่าใช้งานอยู่ ถ้ามีกิจกรรมการส่งหรือการอ่านอีเมล

4

แผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แสดงปริมาณที่เก็บข้อมูลที่ใช้ในองค์กรของคุณ

5

แผนภูมิ โควตา แสดงจำนวนกล่องจดหมายของผู้ใช้ในแต่ละประเภทโควตา มีโควตาสี่ประเภท:

 • ดี – จำนวนผู้ใช้ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ใช้ต่ำกว่าโควตาการเตือนเกี่ยวกับปัญหา

 • คำเตือน – จำนวนผู้ใช้ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ใช้เท่ากับหรือมากกว่าคำเตือนเกี่ยวกับปัญหา แต่ต่ำกว่าโควตาห้ามการส่ง

 • ไม่สามารถส่ง – จำนวนผู้ใช้ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ใช้เท่ากับหรือมากกว่าโควตาห้ามการส่ง แต่ต่ำกว่าโควตาห้ามการส่ง/รับ

 • ไม่สามารถส่ง/รับ – จำนวนผู้ใช้ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ใช้เท่ากับหรือมากกว่าโควตาห้ามการส่ง/รับ

6

 • บนแผนภูมิ กล่องจดหมาย แกน Y คือจำนวนกล่องจดหมายของผู้ใช้

 • บนแผนภูมิ ที่เก็บข้อมูล แกน Y คือปริมาณที่เก็บข้อมูลที่ใช้โดยกล่องจดหมายของผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

 • บนแผนภูมิ โควตา แกน Y คือจำนวนกล่องจดหมายของผู้ใช้ในแต่ละโควตาที่เก็บข้อมูล

 • แกน X บนแผนภูมิกล่องจดหมายและที่เก็บข้อมูลคือช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

 • แกน X บนแผนภูมิโควตาคือประเภทโควตา

7

คุณสามารถกรองแผนภูมิที่เห็นได้ด้วยการคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิ

8

ตารางแสดงการแบ่งการใช้งานกล่องจดหมายที่ระดับต่อผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในตารางได้

 • ชื่อผู้ใช้ คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

 • ชื่อที่แสดง คือชื่อจริงของผู้ใช้

 • ลบแล้ว หมายถึงกล่องจดหมายที่มีสถานะถูกลบ แต่ยังคงใช้งานระหว่างบางช่วงของช่วงเวลาการรายงานของรายงาน

 • วันที่ลบ คือวันที่ที่กล่องจดหมายถูกลบ

 • วันที่สร้าง คือวันที่กล่องจดหมายถูกสร้างขึ้น

 • วันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด หมายถึงวันที่ที่กล่องจดหมายมีกิจกรรมการส่งหรือการอ่านอีเมล

 • จำนวนรายการ หมายถึงจำนวนรายการทั้งหมดในกล่องจดหมาย

 • ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (MB) หมายถึงที่เก็บข้อมูลที่ใช้ไปทั้งหมด

 • โควตาคำเตือนเกี่ยวกับปัญหา (MB) หมายถึงขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลเมื่อเจ้าของกล่องจดหมายได้รับคำเตือนที่บอกว่าใกล้จะถึงโควตาที่เก็บข้อมูล

 • โควตาห้ามการส่ง (MB) หมายถึงขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลเมื่อกล่องจดหมายไม่สามารถส่งอีเมลได้อีกต่อไป

 • โควตาห้ามการส่งและรับ (MB) หมายถึงขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลเมื่อกล่องจดหมายไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้อีกต่อไป

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ซ่อนรายละเอียดผู้ใช้ในรายงาน ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานไปยังไฟล์ .csv ของ Excel โดยคลิกหรือแตะที่ลิงก์ ส่งออก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×