รายงานแบบหลายมุมมองใน Power View in SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Power View in SharePoint คุณสามารถสร้างรายงานเดียวที่มีหลายมุมมองได้ มุมมองทั้งหมดในรายงานหนึ่งฉบับจะยึดตามตัวแบบข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถคัดลอกมุมมองหนึ่งไปวางในอีกมุมมองหนึ่ง รวมถึงสามารถทำมุมมองทั้งหมดซ้ำได้ ถ้าคุณบันทึกรูปตัวอย่างของมุมมองก็จะมีการแสดงรูปของแต่ละมุมมองในแกลเลอรี Power Pivot in SharePoint Server 2013

หมายเหตุ: 

  • Power View มี 2 เวอร์ชัน ได้แก่ Power View in Excel 2013 และ Power View in SharePoint 2013 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Power View in SharePoint 2013 เท่านั้น

  • คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีแผ่นงาน Power View หลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก Excel ได้ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ใน Power View

ในบทความนี้

เพิ่มมุมมองใหม่ลงในรายงาน

เพิ่มมุมมองที่ซ้ำกันลงในรายงาน

การนำทางระหว่างมุมมอง

ตัวกรองบนมุมมอง

การบันทึกรูปตัวอย่างของมุมมอง

รายงานแบบหลายมุมมอง
รายงานที่มีหลายมุมมอง

เพิ่มมุมมองใหม่ลงในรายงาน

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการเพิ่มมุมมองใหม่ลงไป

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก มุมมองใหม่ > มุมมองใหม่

มุมมองใหม่จะแสดงในบานหน้าต่างด้านซ้าย

เพิ่มมุมมองที่ซ้ำกันลงในรายงาน

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการเพิ่มมุมมองที่ซ้ำกันลงไป

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก มุมมองใหม่ > มุมมองที่ซ้ำกัน

มุมมองที่ซ้ำกันจะแสดงในบานหน้าต่างด้านซ้าย

การนำทางระหว่างมุมมอง

คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงในการนำทางไปยังมุมต่างๆ ในรายงานได้ในทุกโหมด

ในโหมดออกแบบ คุณสามารถคลิกมุมมองในบานหน้าต่างมุมมองได้

ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถ:

  • คลิกปุ่มตัวเลือกมุมมองที่มุมล่างซ้ายเพื่อแสดงแถวของมุมมองในรายงาน

ไอคอนตัวเลือกสไลด์ในโหมดแสดงตัวอย่างและโหมดเต็มหน้าจอ
ไอคอนตัวเลือกมุมมอง
  • คลิกลูกศรนำทางที่มุมขวาล่าง

  • กดแป้นลูกศร

ด้านบนของหน้า

ตัวกรองบนมุมมอง

แต่ละมุมมองอาจมีตัวกรองของตนเอง แต่สถานะของพื้นที่ตัวกรองจะเป็นแบบคงที่ กล่าวคือหากมีการขยายพื้นที่ตัวกรองบนมุมมองหนึ่ง พื้นที่ตัวกรองบนมุมมองทั้งหมดจะขยายไปด้วย เมื่อคุณย้ายจากมุมมองหนึ่งไปอีกมุมมองหนึ่งในโหมดใดก็ตาม สถานะของตัวกรองในแต่ละหน้าจะคงอยู่อย่างนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวกรองสำหรับการกรองเขตข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับหนึ่งมุมมองของโทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณออกจากมุมมองนั้นแล้วกลับมาอีกครั้ง ตัวกรองจะยังคงสถานะเป็นการกรองสำหรับโทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณสร้างมุมมองซ้ำ ตัวกรองรวมถึงสถานะของตัวกรองแต่ละตัวจะถูกสร้างซ้ำด้วย การบันทึกรายงานจะเป็นการบันทึกสถานะของตัวกรองแต่ละตัวด้วย

ด้านบนของหน้า

การบันทึกรูปตัวอย่างของมุมมอง

รูปตัวอย่างของมุมมองเป็นรูปที่ Power View แสดงไว้ในบานหน้าต่างมุมมองในโหมดออกแบบ เมื่อคุณบันทึกรายงาน Power View จะมีการบันทึกรูปเหล่านั้นลงในรายงานตามค่าเริ่มต้น จากนั้นจะมีการแสดงรูปเหล่านั้นในแกลเลอรี Power Pivot in SharePoint Server 2013 เช่นเดียวกับการแสดงเวิร์กชีต Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกรูปเหล่านั้นได้

ข้อควรระวัง: 

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×